Magyar Közlöny, 1973 (1-91. szám)

1973-12-01 / 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám a Cement és Mészművek beremendi gyára épí­tésében kifejtett eredményes munkájuk elisme­réséül id. Kirchenbaum Antalnak, a 31. sz. Állami Épí­tőipari Vállalat főépítésvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; Gál Sándornak, a Villanyszerelőipari Vállalat 2. sz. üzeme művezetőjének, Martin Antalnak, a Ce­ment és Mészművek beremendi gyára műszaki igazgatóhelyettesének a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; Almacht Gábornak, a Baranya megyei Állami Építőipari Vállalat építésvezetőjének, Jáhn Jó­zsefnek, a 26. sz. Állami Építőipari Vállalat ács szakmunkásának, dr. Pákozdy Veronikának, a Szi­likátipari Központi Kutató és Tervező Intézet be­ruházó főmérnökének a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata; ' nyugállományba vonulásuk alkalmából, eredmé­nyes munkájuk elismeréséül Horváth Miklósnak, a Szabolcs-Szatmár megyei Tanács VB osztályvezetőjének, dr. Soós Imrének, a Heves megyei Levéltár igazgatójának a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; Püspök Lászlónak, a NYIRBER Vállalat főmér­nökének a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; Epellei Jánosnénak, a Szombathelyi Járási Hi­vatal főelőadójának, Hernesz Ferencnek, a Sziget­vári Járási Hivatal csoportvezetőjének, dr. Korom- pay Károlynák, a Dorogi SZTK Rendelőinézet ve­zető főorvosának a MUNKA ÉRDEMREND \ bronz fokozata; 50. születésnapja alkalmából, eredményes mun­kája elismerésül Czintula Lászlónak, a Veszprémi Kerületi Bá­nyaműszaki Felügyelőség vezetőjének; eredményes munkájuk elismeréséül dr. Horváth Ferencnek, a Vas megyei Levéltár igazgatójának, Molnár Mátyásnak, a Vajai Általá­nos Iskola tanárának a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; Joó Bélának, a Vas megyei Víz és Csatornamű Vállalat vízműgépészének, Szabó Lajosnak, a Vas megyei Víz és Csatornamű Vállalat osztályvezető­jének a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nyugállományba vonulásuk alkalmából, ered­ményes munkájuk elismeréséül Bezerédi Antalnak, a Szabolcs-Szatmár megyei Állami Építőipari Vállalat osztályvezetőjének, dr. Gyengö Tibornak, a Beton- és Vasbetonipari Mű­vek műszaki-gazdasági tanácsadójának, Katona Józsefnek, a Tervezésfejlesztési és Típustervező Intézet műszaki igazgatóhelyettesének a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; Nyéki Endrének, a Középülettervező Vállalat irodavezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata;

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék