Magyar Közlöny, 1977. január-július (1-56. szám)

1977-02-14 / 14. szám

14. szám János nyugdíjas színművésznek1, Kossuth-díjasnak, a Magyar Népköztársaság Kiváló Művészének a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata kitüntetést adományozza. Dr. Trautmann Rezső s. k., Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának helyettes elnöke titkára Törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1977. évi 3. számú törvényerejű rendelete Államigazgatási Főiskola létesítéséről 1. § A Tanácsakadémia továbbfejlesztése útján Államigazgatási Főiskolát (a továbbiakban: Főis­kola) kell létesíteni. A Főiskola székhelye: Buda­pest. 2. § A Főiskola feladata a tanácsi és más állam­igazgatási munkakörök betöltésére igazgatási szak­emberek képzése. 3. § (1) A tanulmányok befejezését követően si­keres államvizsgát tett hallgatók főiskolai okleve­let kapnak. (2) A Főiskolán oklevelet szerzett hallgatók ta­nulmányaikat az oktatási miniszter által a Minisz­tertanács Tanácsi Hivatala elnökével egyetértés­ben meghatározott feltételek szerint a tudomány- egyetem állam- és jogtudományi karán folytathat­ják. 4. § A Főiskolát főigazgató vezeti. 5. § A Főiskola felügyeletét a Minisztertanács Tanácsi Hivataliának elnöke látja el.l 6. § (1) A Főiskola működését az 1978/79. tan­évben kezdi meg. (2) A Tanácsakadémia szakoktatási tagozatán 1971. december 31. után oklevelet szerzett dolgo­zók az oktatási miniszter által a Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnökével egyetértésben megál­lapított feltételek szerint szerezhetnék főiskolai oklevelet. (3) A Főiskola nappali tagozatán a képzési idő három év. (4) Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése nap­ján lép hatályba. Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának határozata A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 7/1977. számú határozata a magyar—spanyol diplomáciai kapcsolatról A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa el­határozza a diplomáciai kapcsolatok felvételét a Spanyol Állammal. Dr. Trautmann Rezső s. k., Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának helyettes elnöke titkára 222 » « MAGYAR KÖZLÖNY

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék