Magyar Közlöny, 1981. szeptember-december (51-85. szám)

1981-12-05 / 75. szám

75. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1181 az utakról szóló 1962. évi 21. számú törvény- erejű rendelet végrehajtása tárgyában kibocsátott 34/1962. (IX. 16.) Korm. számú rendelet 18. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata, 34. §-ának (2) bekezdése, az anyakönyvek vezetéséről és a házasságkötési eljárásról szóló 38/1963. (XII. 25.) Korm. számú rendelet 6. §-a, 7. §-a, 8. §-ának (4) bekezdése, 9. §-ának (1) bekezdése, 11. §-ának (2) bekezdése második mondatából a „hivatalból vagy” szöveg­rész, 12. §-ának (3) bekezdése, 43. §-ának (3) be­kezdése és 45. §-a (2) bekezdésének első mondata, az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény , vég­rehajtásáról szóló 30/1964. (XII. 2.) Korm. számú rendelet 20. §-a, a vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény végre­hajtására kiadott 32/1964. (XII. 13.) Korm. számú rendelet 32. §-ának (1) bekezdése, 48. §-ának (3) bekezdése, 73. §-ának második mondata, 97. §-ának „vagy a népgazdaságra jelentős kárral jár­hat” szövegrésze, 98. és 99. §-a, a vám- és pénzügyőrségről, valamint a vámjog szabályozásáról szóló 1966. évi 2. törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában kibocsátott 9/1966. (II. 5.) Korm. számú rendelet 5. §-a (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének c) pont­jában az „és panaszelbírálási” kifejezés, valamint a (4) bekezdése, a tartási, az életjáradéki és az öröklési szerző­déssel kapcsolatos hatósági feladatokról szóló 7/1967. (II. 26.) Korm. számú rendelet 2. §-ának (5) bekezdése és 4. §-ának (4) bekezdése, az Országos Kereskedelmi Főfelügyelőségről szóló 10/1967. (IV. 22.) Korm. számú rendelet 6. §-ának (3) bekezdése második mondata, 7. §-ának (1) bekezdése, a hatósági bizonyítványokról szóló 20/1967. (VII. 9.) Korm. számú rendelet, a közületi szervek elhelyezéséről szóló 2/1969. (I. 23.) Korm. számú rendelet 6. §-a (1) bekezdé­sének első mondata, (2) bekezdésének utolsó mon­data, 13. §-ának (4) bekezdése, 14. §-ának (1) be­kezdése és 24. §-a, a raktárgazdálkodásról szóló 15/1970. (V. 26.) Korm. számú rendelet 4. §-ának (4) bekezdése, (5) bekezdésének első mondata és (6) bekezdése, 13. §-ának (2) bekezdése, 17. §-ának (1) és (2) bekez­dése, a lakások elosztásáról és a lakásbérletről szóló 1/1971. (II. 8.) Korm. számú rendelet 24. §-ának (1) bekezdése, 25. §-a, 27. §-ának (3) bekezdése második és harmadik mondata, 94. §-ának (4) be­kezdése, 96. §-ának (4) bekezdése, 98. §-ának (3) bekezdése, valamint a 124. §-ának első mondatá­ból „a végrehajtásra vonatkozó szabályok mellő­zésével” szövegrész, az építésfelügyeletről szóló 20/1971. (V. 25.) Korm. számú rendelet 4. §-ának (1) és (3) bekez­dése, (5) bekezdésének a) és b) pontja* és az 5. §-ának (1) bekezdése, a szövetkezetekről szóló 1971. évi III. törvény végrehajtása tárgyában kibocsátott 30/1971. (X. 2.) Korm. számú rendelet 51. § (2) bekezdése, az állampolgárok telektulajdonának egyes kér­déseiről szóló 31/1971. (X. 5.) Korm. számú ren­delet 8. §-a (5) bekezdésének utolsó mondata és 11. §-ában a „határozattal” kifejezés, az állampolgárok lakás- , és üdülőtulajdonának egyes kérdéseiről szóló 32/1971. (X. 5.) Korm. szá­mú rendelet 11. §-a (1) bekezdésének második mondata, 13. §-ának (3) bekezdése, az általános jövedelemadóról szóló 42/1971. (XII. 17.) Korm. számú rendelet 18. § és 19. §-á- nak (1) bekezdése, a hajólajstromról szóló 4/1974. (I. 9.) MT számú rendelet 2. §-a (2) bekezdése, 7. §-ának (2) bekez­dése, (3) bekezdéséből „a (2) bekezdésben említett határozat alapján” szövegrész, a 8. §-a (1) bekez­désének utolsó mondata, 9. §-ának (4) bekezdése és 10. §-ának (1) bekezdése, a rendőrségről szóló 39/1974. (XI. 1.) MT szá­mú rendelet 12. §-a, a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény vég­rehajtása tárgyában készített 6/1976. (III. 31.) MT számú rendelet 33. §-ának (3) bekezdése, 95. §-á- nak (2) bekezdése, a szabványosításról szóló 19/1976. (VI. 12.) MT számú rendelet 24. §-ának (3) bekezdése. a kisajátításról szóló 1976. évi 24. számú tör­vényerejű rendelet végrehajtásáról rendelkező 33/1976. (IX. 5.) MT számú rendelet 11. § (2) be­kezdésének második mondata, 11. §-ának (4) be­kezdése és 33. §-ának (2) bekezdése, a vízgazdálkodási társulatokról szóló 1977. évi 28. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 41/1977. (XI. 3.) MT számú rendelet 57. §-á- nak (1) bekezdése, az árszabályozásról szóló 41/1979. (XI. 1.) MT számú rendelet 20. § (2) bekezdésének második mondata és (3) bekezdése, az energiagazdálkodási bírságról szóló 22/1980. (VI. 20.) MT számú rendelet 2. §-ának (2) bekez­dése. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1901. évi 26. számú törvényerejű rendeleté a Pécsi Tudományegyetem elnevezéséről és a Pécsi Tanárképző Főiskola megszüntetéséről 1. § A Pécsi Tudományegyetem a jövőben, Pé­csi Janus Pannonius Tudományegyetem néven folytatja a működését. I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék