Magyar Közlöny, 1981. szeptember-december (51-85. szám)

1981-12-05 / 75. szám

1182 MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám 2. § A Pécsi Tanárképző Főiskola 1981. decem­ber 31-én megszűnik. 3. § (1) Ez a törvényerejű rendelet a kihirde­tése napján lép hatályba, végrehajtásáról a Mi­nisztertanács gondoskodik. (2) Az 1962. évi 22. számú törvényerejű rende­let 1. számú melléklete e törvényerejű rendelet­nek megfelelően módosul. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 19/1981. számú határozata a Mezőcsáti Járásbíróság székhelyének áthelyezéséről és elnevezésének megváltoztatásáról Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának határozatai A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a bí­róságokról szóló 1972. évi IV. törvény 15. §-ának (2) bekezdése alapján a következőket rendeli: 1. A Mezőcsáti Járásbíróság elnevezése Lenin- városi Járásbíróságra változik; illetékességi terü­lete Leninváros város és a leninvárosi járás, szék­helye: Leninváros. 2. A közjegyző illetékessége azonos annak a bí­róságnak az illetékességével, amely mellett a köz­jegyző működik. ' 3. Ez a határozat 1982. január 1-én lép hatály­ba; végrehajtásáról az igazságügyminiszter gon­doskodik. 18/1981. számú határozata- a Budai Központi Kerületi Bíróság létrehozásáról és illetékességi területének megállapításáról A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a bí­róságokról szóló 1972. évi IV. törvény 15. §-ának (2) bekezdése alapján a következőket rendeli: ír 1. A Budapesti I. és III. kerületi Bíróság, a Bu­dapesti II., XI. és XII. kerületi Bíróság és a Bu­dapesti XXI. és XXII. kerületi Bíróság szerve­zetében működő XXII. kerületi Bíróság összevoná­sával létrehozza a Budai Központi Kerületi Bíró­ságot. 2. A Budai Központi Kerületi Bíróság illeté­kességi területe Budapest I., II., III., XI., XII., és XXII. kerület. 3. A Budapesti XXI. és XXII. kerületi Bíróság elnevezése Budapesti XXI. kerületi Bíróságra vál­tozik, illetékességi területe Budapest XXI. ke­rület. 4. Ez a határozat 1982. január 1-én lép hatály­ba; végrehajtásáról az igazságügyminiszter gon­doskodik. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 20/1981. számú határozata a Mezőcsáti Járási Ügyészség székhelyének áthelyezéséről és elnevezésének megváltoztatásáról A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Ma­gyar Népköztársaság Ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény 19. § (1) bekezdése alapján a követ­kezőket rendeli: 1. A Mezőcsáti Járási Ügyészség elnevezése Le­ninvárosi Városi-Járási Ügyészségre változik: il­letékességi területe Leninváros város és a lenin­városi járás, székhelye: Leninváros. 2. Ez a határozat 1982. január 1-én lép hatályba; végrehajtásáról a Legfőbb Ügyész gondoskodik. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Katona Imre s. k.,' a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék