Magyar Közlöny, 1983. szeptember-december (41-63. szám)

1983-11-03 / 50. szám

768 MAGYAR KÖZLÖNY 50. szám hercegségben való képviseletére kapott megbíza­tása alól. Részére a visszahívólevelet aláírásokkal és pecséttel ellátva kiadja. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság . Elnöki Tanácsának titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Lőrincz Tamás rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet — a Magyar Népköztársaság brüsz- szeli nagykövetsége vezetésére kapott megbízatá­sának érintetlenül hagyása mellett — megbízza a Magyar Népköztársaságnak a Luxemburgi Nagy- hercegségben való képviseletével. Részére a meg­bízólevelet aláírásokkal és pecséttel' ellátva * ki­adja. Losonczi Pál s. k., Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke a Magyar Népkö * rsaság Elnöki Tanácsának titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Dirda László rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet — érdemei elismerésével — felmenti a Magyar Népköztársaságnak a Szenegáli Köztár­saságban való képviseletére kapott megbízatása alól. Részére a visszahívólevelet aláírásokkal és pecséttel ellátva kiadja. Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Tóth Raymond rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet — a Magyar Népköztársaság Co- nakry-i nagykövetségének vezetésére kapott meg­bízatásának érintetlenül hagyása mellett — meg­bízza a Magyar Népköztársaságnak a Szenegáli Köztársaságban való képviseletével. Részére a megbízólevelet aláírásokkal és pecséttel ellátva kiadja Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Katona Imre s. k., a Magyar Népköz' ársaság Elnöki Tanácsának titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Gyimesy Nándort dr. Harsányi Lászlót dr. Karlovits Károlyt dr. Kiss Ernőt Nyikita Ferencné dr. Soltész Klárát dr. Pintér Jánosné dr. Székely Katalint dr.. Rácz Sándorné dr. Lakatos Rózsát és dr. Soltész Editet bírói tisztségükből — kérésükre — felmenti; dr. Csonkáné dr. Varga Margitot dr. Gabnai Máriát dr. Gecse Istvánné dr. Szucsányi Ágnest dr. Gyovai Mihályt dr. Prander Gyuláné dr. Bátori Zsuzsannát dr. Rádai Gusztávot dr. Révay Györgyöt dr. Soós Gyulát dr. Szendreiné dr. Gergely Erzsébetet és dr. Vidor Lászlót bíróvá választja. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára ■ Törvényerejű rendeletek A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanárjának 19S3. évi 22. számú törvényerejű rendeleíe 4 a Szombathelyi Tanárképző Főiskola elnevezéséről 1. § A Szombathelyi Tanárképző Főiskola — változatlan székhellyel — „Berzsenyi Dániel Ta­nárképző Főiskola” néven folytatja működését. 2. § A felsőoktatási intézményekről szóló 1962. évi 22. számú törvényerejű rendelet 1. számú mel­léklete e törvényerejű rendeletnek megfelelően módosul. 3. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról a művelődési miniszter gondoskodik. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék