Magyar Közlöny, 1984. szeptember-december (37-59. szám)

1984-09-06 / 37. szám

37. szám MAGYAR KÖZLÖNY 641 dr. Bánki Györgyit, dr. Bírőné dr. Kosztelnik Juditot, dr. Császiné dr. Dupcsák Csillát, dr. Mikó Gergelyt, dr. Molnár Ambrust, dr. Niedermayer Györgyöt, dr. Sárossy Juditot, dr. Surányi Józsefet, dr. Sípos Ágnest, dr. Vas Árpádot és * < dr. Wágner Györgyöt ' * bíróvá választja. Losonczi Pál s. k.,' Katona Imre s. k.,’ a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára Törvényerejű rendelctek ________ A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1984. évi 15. számú twrvényere|n rendeleté a Bajai Tanítóképző Főiskola elnevezéséről 1. § A Bajai Tanítóképző Főiskola — változat­lan székhellyel — „Eötvös József Tanítóképző Fő­iskola” néven folytatja működését. 2. § A felsőoktatási intézményekről szóló 1962. évi 22. számú törvényerejű rendelet 1. számú melléklete e törvényerejű rendeletnek megfele­lően módosul. Népköztársaság islamabadi nagykövetségének ve­zetésével. Részére a megbízólevelet aláírásokkal és pecséttel ellátva kiadja. Dr. Trautmann Rezső s. k., Katona Imre s. k.,' a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának helyettes elnöke titkára- - •' ■ ■■ i A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Ferró József rendkívüli és megha/talmazott nagykövetet — érdemei elismerésével — felmenti a Magyar Népköztársaság islamabadi nagykövet­ségének vezetésére kapott megbízatása alóL Ré­szére a v iszah ív óle velet aláírásokkal és pecséttel ellátva kiadja. Dr. Trautmann Rezső s. k.; Katona Imre s. k.; a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának helyettes elnöke titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Pékár Györgyöt legfelsőbb bírósági bírói tisztségéből — kérésére — felmenti. Losonczi Pál s. k.,' Katona Imre s. k.; a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára Á Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Brendt Kornélt, dr. Richvalszky Évát, dr. Toncs Máriát és dr. Vermes Vilmost >írói tisztégükből — kérésükre -£ felmenti;

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék