Magyar Közlöny, 1986. augusztus-december (33-56. szám)

1986-08-31 / 37. szám

918 MAGYAR KÖZLÖNY 37. szám Törvényerejű rendeletek A Magyar Népkürtársaság Elnöki Tanácsának 198G. éri 13. számú torvcnycrefn rendeleté a Magyar Népköztársaság felsőoktatási intézményeiről 1. § A Magyar Népköztársaság felsőoktatási intéz­ményeit és az azokat irányító minisztereket, or­szágos hatáskörű szervek vezetőit a melléklet tar­talmazza. 2. § (1) Az átszervezésre kerülő felsőfokú intéze­tekben, főiskolákon, főiskolai, illetőleg egyetemi karokon tanulmányokat folytató hallgatók tanul­mányaikat változatlan rendben folytatják és ré­szükre a képzés szintjének megfelelő oklevelet kell kiállítani. (2) Az óvónőképző intézetek hallgatói részére a felsőfokú intézeti oklevelet 1990. június 30-ig le­het kiállítani. (3) A Mozgássérültek Pető András Nevelőkép­ző és Nevelőintézetének hallgatói 1990. június 30- ig felsőfokú intézeti oklevelet kapnak, s azt az Intézet állítja ki. 3- § Ez a törvényerejű rendelet 1986. szeptember 1. napján lép hatályba, végrehajtásáról a művelődési miniszter és a felsőoktatási intézményeket irá­nyító miniszterek, országos hatáskörű szervek ve­zetői gondoskodnak. Losonczi Pál s. k., • Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának •lnöke Katona Imre s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára Melléklet az 1986. évi 13. számú törvényerejű rendelethez József Attila Tudományegyetem (Szeged) Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen) Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola (Budapest) Magyar Iparművészeti Főiskola (Budapest) Magyar Képzőművészeti Főiskola (Budapest) Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (Budapest) Nehézipari Műszaki Egyetem (Miskolc) Színház- és Filmművészeti Főiskola (Budapest) Veszprémi Vegyipari Egyetem egészségügyi miniszter Debreceni Orvostudományi Egyetem Pécsi Orvostudományi Egyetem Orvostovábbképző Egyetem (Budapest) Semmelweis Orvostudományi Egyetem (Budapest) Szegedi Orvostudományi Egyetem honvédelmi miniszter Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Budapest) Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Főiskola (Budapest) mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter Agrártudományi Egyetem (Debrecen) Agrártudományi Egyetem (Gödöllő) A Magyar Népköztársaság felsőoktatási intézményei I. EGYETEMEK művelődési miniszter Budapesti Műszaki Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs) Agrártudományi Egyetem (Keszthely) Állatorvostudományi Egyetem (Budapest) Erdészeti és Faipari Egyetem (Sopron) Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (Budapest) Állami Ifjúsági és Sporthivatal elnöke Testnevelési Főiskola (Budapest)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék