Magyar Közlöny, 1990. január-május (1-40. szám)

1990-03-21 / 24. szám

510 24. szám 2. számú melléklet az 1047/1990. (IIL 21.) MT határozathoz A határozat 4. pontja szerinti intézkedésekkel érintett befejezetlen beruházások 510 _______________________________MAGYAR KÖZLÖNY___________________ 3 . számú melléklet az 1047H9()0. (IIL 21.) MT határozathoz A határozat 5. pontja szerint átvett üdülők Balatonaliga Balatonarács Balatonföldvár Budapest, Római-part Dobogókő A Minisztertanács 1048/1990. (III. 21.) MT határozata a főiskolákról 1. A főiskolák, valamint a hittudományi főiskolák fel­sorolását e határozat melléklete tartalmazza. 2. Ez a határozat 1990. július 1-jén lép hatályba. Németh Miklós s. k., a Minisztertanács elnöke Melléklet az 104811990. (III. 21.) MT határozathoz Állami főiskolák művelődési miniszter Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola (Győr) Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola (Budapest) Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola (Budapest) Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (Szombathely) Bessenyei György Tanárképző Főiskola (Nyíregyháza) Békéscsabai Tanítóképző Főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola (Szarvas) Budapesti Tanítóképző Főiskola Comenius Tanítóképző Főiskola (Sárospatak) Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola (Kaposvár) Eötvös József Tanítóképző Főiskola (Baja) Esterházy Károly Tanárképző Főiskola (Eger) Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola (Kecske­mét) Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskola Sor- A beruházás megnevezése, Megjegyzés . A hasznosítás módja szám címe 1. Megyei Oktatási Központ A régebbi épület felújítása Értékesítés az ÁFI útján. Miskolc mellett új épületszárny lé­tesítése 2. Városi Székház — Értékesítés az ÁFI útján. Bátonyterenye (Nógrád m.) 3. Városi székház — Értékesítés az ÁFI útján. Szeghalom (Békés m.) 4. Városi Székház Az 1989. év végén a ké- Helyi közösségi célokra való átengedés a Városi Tanács Szigetszentmiklós szültségi fok mintegy 90% ' részére. A befejezés költségeinek finanszírozására a Vá­(Pest m.) rosi Tanács kötelezettséget vállalt; a működtetés költsé­gei is a tanácsot terhelik. 5. Körzeti Székház Az 1989. év végén a ké- Munkaügyi szolgáltató iroda létesítésére átengedés a Me­Szeged szültségi fok mintegy 70% gyei Tanács részére. A befejezés költségeinek finanszíro­zására a Csongrád megyei Tanács kötelezettséget vállalt; a működtetés költségei is a tanácsot terhelik. 6. Községi Székház Csak az alapozási munká- Helyi közösségi célokat szolgáló épület létesítésére áten­Geszt (Békés m.) kát végezték el. gedés a községi tanács részrére, amely a létesítés és a mű­ködtetés költségeit vállalja. 7. Pihenőház Csak az alapozási munká- Értékesítés az ÁFI útján. Telkibánya kát végezték el (Borsod-A. Z. m.) 8. Községi Székház A Magyar Postával és a Helyi közösségi célokra átengedés a községi tanács részé­Tar (Nógrád m.) rendőrséggel közös beru- re, amely a beruházás befejezésének és a működtetésnek házás. a költségeit vállalja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék