Magyar Közlöny, 1991. október-december (113-150. szám)

1991-11-05 / 122. szám

2438 MAGYAR KÖZLÖNY 1991/122. szám Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, Budapest V., Kossuth tér 1-3. A szerkesztésért felelős: dr. Müller György. Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat, Budapest VIII., Blaha Lujza tér 1—3. Felelős kiadó: Horti József vezérigazgató. Szerkesztőségi iroda: Bp. XIII., Hegedűs Gyula u. 79—81. Telefon: 140-8121. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál és a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőflzetési és Lapellátási Irodánál (1IELIR) (postacím: Budapest XIIL, Lehel út 10/a. 1900, tel.: 112-8860), közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással HELÍR Postabank Rt. 219-98636 021-02799 Példányonként megvásárolható, illetve megrendelhető a kiadóvállalat BudapestVIIL, József krL 7. (teL: 138-4300/506) és VIL, Thököly út 21. szám (leL: 142-4543) alatti hírlapbol(jaiban. Havi előfizetési d(j: 175 Ft. Éves előfizetési d(j: 2100 FL HU ISSN 0076—2407 Készült az SZKI Computer Média Propress rendszerének felhasználásával. 91.1279 — Hírlapkiadó Közlöny- és Kiadványszerkesztő Igazgatóság. Felelős vezető: Nyéki József Igazgató. Műszaki vezető: Ablaka István.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék