Magyar Közlöny, 1992. június-szeptember (59-90. szám)

1992-06-30 / 70. szám

2368 MAGYAR KÖZLÖNY 1992/70. szám (3) A természetvédelmi terület őrzésével, fenntartásá­val és bemutatásával járó természetvédelmi kezelési fel­adatok ellátása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság feladata. 2. § (1) Védetté nyilvánítom a Bácsalmási Gyapjas Gyűszű­virág Termőhelye Természetvédelmi Terület néven a Bácsalmás város külterületén lévő 0610 ingatlannyilván­tartási helyrajzi számú, 64/A. erdőtervi jelű 3,9 hektár kiterjedésű erdő művelési ágú területet. (2) A védetté nyilvánítás célja az országosan is rendkívül ritka, fokozottan védett növényfaj, a gyapjas gyűszűvirág (Di­gitális lanata) élőhelyének és állományának megőrzése. (3) A természetvédelmi terület megőrzésével, fenntartásá­val és bemutatásával járó természetvédelmi kezelési felada­tokat a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság látja el. 3. § (1) Védetté nyilvánítom és az OTvH elnökének 3/1976. határozatával létrehozott Péteri-tavi Madárrezervátum Természetvédelmi Területhez csatolom a Csongrád me­gyei Csengele község külterületén lévő 0205—0207 ingat­lannyilvántartási helyrajzi számú, 55,6 hektár kiterjedésű területet. (2) A védetté nyilvánítás célja táplálkozó és költőterület biztosítása a terület értékes madárvilága számára. A véde­lem érdekében szükséges alapvető kezelési előírásokra a 3/1976. OTvH határozatban foglaltak az irányadók. (3) A védetté nyilvánított terület őrzése, megóvása, fenntartása és bemutatása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság feladata. 4-§ Ez a rendelet 1992. július 15-én lép hatályba. Keresztes K Sándor s. k., környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter Melléklet a 14/1991 (VI. 30.) KTM rendelethez a Kiskunhalas-Fejetéki Mocsár Természetvédelmi Terület ingatlannyilvántartási helyrajzi számai Kiskunhalas 0555/30—a—b, 0555/36—c, 0573/5—a, 0573/6, 0573/7, 0585/10, 0585/14, 0585/15—c, 0585/19—c, 0585/20, 0585/21,0585/22,0585/27. III. rész HATÁROZATOK A Kormány határozatai A Kormány 1033/1992. (VI. 30.) Korín, határozata a főiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) MT határozat és az egyetemek kari tagozódásáról rendelkező 1049/1990. (III. 21.) MT határozat módosításáról 1. A főiskolákról szóló — többször módosított — 1048/1990. (III. 21.) MT határozat (a továbbiakban: H.) mellékletében a „Nem állami főiskolák” cím alatt lévő felsorolás a következőkkel egészül ki: „Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (Tatabánya)” 2. A H. mellékletében a művelődési és közoktatási mi­niszter irányítása alatt felsorolt — „Békéscsabai Tanítóképző Főiskola” elnevezése „Körösi Csorna Sándor Főiskola (Békéscsaba)”, — „Széchenyi István Műszaki Főiskola (Győr)” elne­vezése „Széchenyi István Főiskola (Győr)” elnevezésre változik. 3. Az egyetemek kari tagozódásáról szóló — az 1064/1991. (XII. 20.) Korm. határozattal módosított — 1049/1990. (III. 21.) MT határozat mellékletében a műve­lődési és közoktatási miniszter irányítása alatt felsorolt — Budapesti Műszaki Egyetem „Villamosmérnöki Kar” elnevezése „Villamosmérnöki és Informatikai Kar” elnevezésre változik. 4. Ez a határozat 1992. szeptember 1-jén lép hatályba. Dr. Antall József s. k., miniszterelnök v rész közlemények, HIRDETMÉNYEK A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 4. Fpk. 399/1991/12. határozata felszámolási eljárás megindításának közzétételéről Végzés A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a STABILI­ON Ipari és Forgalmazó Kft. (3530 Miskolc, Mindszent tér 3. II. em.) gazdálkodó szervezet felszámolási eljárását fize­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék