Magyar Közlöny, 1993. július-augusztus (93-109. szám)

1993-08-03 / 107. szám

1993/107. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5753 1. számú melléklet az 1993. évi LXXX. törvényhez A Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményei I. * Egyetemek A) Állami egyetemek Állatorvostudományi Egyetem Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki Egyelem Debreceni Agrártudományi Egyetem Debreceni Orvostudományi Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Erdészeti és Faipari Egyetem Gödöllői Agrártudományi Egyetem Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Janus Pannonius Tudományegyetem József Attila Tudományegyetem Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kossuth Lajos Tudományegyetem Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Magyar Iparművészeti Főiskola Magyar Képzőművészeti Főiskola Magyar Testnevelési Egyetem Miskolci Egyetem Pannon Agrártudományi Egyetem Pécsi Orvostudományi Egyetem Semmelweis Orvostudományi Egyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Színház- és Filmművészeti Főiskola Veszprémi Egyetem Zrínyi Miklós Katonai Akadémia B) Nem állami egyetemek a) Egyházi egyetemek Budapesti Református Teológiai Akadémia Debreceni Református Teológiai Akadémia Evangélikus Teológiai Akadémia Országos Rabbiképző Intézet Pázmány Péter Katolikus Egyetem b) Magán-, illetve alapítványi egyetemek (3) A törvény tandíjfizetésre vonatkozó rendelkezései 1994. szeptember l-jén lépnek hatályba. (4) A Kormány a felsőoktatás fejlesztési tervére vonat­kozó törvényjavaslatot 1994. december 31-ig az Ország- gyűlés elé terjeszti. (5) A felsőoktatási intézmények valamennyi hivatalos iraton és okiraton használhatják a Magyar Köztársaság címerét. (6) A felsőoktatási intézmények e törvény alapján 1994. szeptember 1-jéig készítik el Szabályzatukat (51. §). A Szabályzat elfogadásáig az eddigi szabályzatok hatályosak azon rendelkezések kivételével, amelyek e törvénnyel el­lentétesek. 126. § A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti — az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény felsőokta­tásra vonatkozó rendelkezései [23. § (2)—(3) bekezdé­se, 24. § h) pontja, 28—30. §, 94—96. §, 97. § (1) bekez­dése, 98—101. §, 102. § (1) bekezdése, 104—106. §, 107. § (3) bekezdése, 108. § (1), (3) bekezdése, 109—110. §, 111. § (1), (2), (4) bekezdése, 112—114. §, 115. § (1), (3) i bekezdése, 116. § (1) bekezdése, 117. §, 118. § (1), (2) bekezdése, 119—122. §, 123. § (4) bekezdése, 124. §, 127. §, 155. § (1) bekezdés b) pontja, 162. §], — az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény módosításá­ról rendelkező 1990. évi XXIII. törvény felsőoktatásra vonatkozó rendelkezései (11. §, 31—43. §, 50. §), — az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény hatálybalépé­séről rendelkező 1985. évi 17. törvényerejű rendelet, — az egyetemekről szóló 30/1990. (III. 21.) OGY hatá­rozat, — az egyetemekről szóló 30/1990. (III. 21.) OGY hatá- 1 rozat módosításáról rendelkező 2/1993. (II. 4.) OGY hatá­rozat, — a kitüntetéses doktorrá avatásról szóló 1958. évi 1—6. NET határozat, — a kiváló egyetemi (főiskolai) hallgatók kitüntetésé­ről szóló 1958. évi 1—7. NET határozat. Göncz Árpád s. k., Szabad György s. k., a Köztársaság elnöke az. Országgyűlés elnöke

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék