Magyar Közlöny, 1993. július-augusztus (93-109. szám)

1993-07-12 / 93. szám

5010 1993/93. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2. § Meg kell kezdeni az önkormányzatoknál lévő, az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó iratok átadását a megyei levéltáraknak. 3. § Ez a rendelet 1993. július 15-én lép hatályba. Dr. Antall József s. k., miniszterelnök III. rész HATÁROZATOK A Kormány határozatai „Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola (Esztergom); Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola (Zsámbék); Nagykőrösi és Dunamelléki Református Hitoktató és Tanítóképző Főiskola (Nagykőrös).” 2. A H. mellékletének az „Állami főiskolák” címe alatt felsorolt „Vitéz János Tanítóképző Főiskola (Esztergom) és a Zsámbéki Tanítóképző Főiskola” szövegrész hatályát veszti. 3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba. Dr. Antall József s. k., miniszterelnök A Kormány 1054/1993. (VII. 12.) Korm. határozata a Szerencsejáték Felügyelet vezetőjének felmentéséről A Kormány Pálfi Józsefet, a Szerencsejáték Felügyelet vezetőjét e tisztségéből — saját kérésére — 1993. július 15-i hatállyal felmenti. Dr. Antall József s. k., miniszterelnök A Kormány 1055/1993. (VII. 12.) Korm. határozata a főiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) MT határozat módosításáról 1. A főiskolákról szóló — többször módosított — 1048/1990. (III. 21.) MT határozat (a továbbiakban: H.) mellékletének a „Nem állami főiskolák” címe alatti felso­rolás a következő rendelkezéssel egészül ki: A Kormány 1056/1993. (VII. 12.) Korm. határozata a főiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) MT határozat módosításáról 1. A főiskolákról szóló — többször módosított — 1048/1990. (III. 21.) MT határozat mellékletében az „Ál­lami főiskolák” címe alatt lévő — a művelődési és közok­tatási miniszter által irányított intézményeket tartalmazó — felsorolás a következőkkel egészül ki: „Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola (Szolnok)”. 2. Ez a határozat 1994. január 1-jén lép hatályba. Dr. Antall József s. k., miniszterelnök

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék