Magyar Közlöny, 1996. július-október (66-83. szám)

1996-08-30 / 72. szám

1996/72. szám MAGYAR KÖZLÖNY 4555 (2) A nagykereskedő az (1) bekezdésben foglaltakat csak az 1996. július 2. napja előtt beszerzett termékeire alkalmazhatja.” Dr. Medgyessy Péter s. k., pénzügyminiszter A pénzügyminiszter 20/1996. (VIII. 30.) PM rendelete a jövedéki termékek termelésénél, raktározásánál, mérésénél, szállításánál elszámolható veszteségről és többletről szóló 14/1995. (VII. 12.) PM rendelet módosításáról A jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény (a to­vábbiakban: Jszt.) 79. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján — az ipari és kereskedelmi, valamint a földművelésügyi miniszterrel egyetértésben — a következőket rendelem cl: l.§ A jövedéki termékek termelésénél, raktározásánál, mé­résénél, szállításánál elszámolható veszteségről és többlet­ről szóló, a 30/1995. (XII. 28.) PM rendelettel módosított 14/1995. (VII. 12.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „7. § (1) A nyerskávé raktározására elszámolható hiány: az elszámolási időszakban a raktári készletből kiadott nyerskávé mennyiségének a 0,7%-a. (2) A nyerskávé tisztítására és pörkölésére elszámolha­tó hiány: az elszámolási időszakban tisztított és pörkölésre kerülő nyerskávé mennyiségének a 15%-a. (3) A pörkölt kávé darálására és kiszerelésére elszámol­ható hiány: az elszámolási időszakban megdarált és kisze­relt pörkölt kávé mennyiségének a 2%-a. (4) A valódi kávékivonat kiszerelésénél elszámolható hiány: a kiszerelésre felhasznált valódi kávékivonat alap­anyag 2,0%-a. (5) A valódi kávékivonat raktározására elszámolható hiány: az elszámolási időszakban a raktári készletből ki­adott valódi kávékivonat mennyiségének a 0,7%-a. (6) A pörkölt kávét tartalmazó kávékeverék keverésé­nél és kiszerelésénél elszámolható hiány: a kiszerelt kávé­keverék receptúra szerinti pörkölt kávé mennyiségének a 6%-a. (7) A pörkölt kávét tartalmazó kávékeverék raktározá­sára elszámolható hiány: az elszámolási időszakban a rak­tári készletből kiadott kávékeverék mennyiségének a 0,7%-a. (8) A pörkölt kávét tartalmazó kávékeverék-kivonat kiszerelésére elszámolható hiány: a kiszerelt kávékeverék- kivonat kávékivonat mennyiségének a 4%-a.” 2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit — a (2) bekezdésben meghatározott elté­réssel — a folyamatban lévő, jogerősen el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell, amennyiben az kedvezőbb elbírálást eredményez. (2) Ha a hatálybalépéskor folyamatban lévő, jogerő­sen el nem bírált ügyekben az e rendelet rendelkezései nem eredményeznének kedvezőbb elbírálást, akkor az R. — c rendelet hatálybalépését megelőző — rendelkezéseit még alkalmazni kell. Dr. Medgyessy Péter s. k., pénzügyminiszter III. rész HATÁROZATÓ K A Köztársasági Elnök határozatai A Köztársaság Elnökének 107/1996. (VIII. 30.) KE határozata dr. Erdődy Gábor rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről A külügyminiszter előterjesztésére dr. Erdődy Gábor rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet — érdemei el­ismerése mellett — felmentem a Magyar Köztársaság bon­ni nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól. Részére a visszahívólevelet aláírással és pecséttel ellátva kiadom. Göncz Árpád s. k., a Köztársaság elnöke Ellenjegyzőn: Kovács László s. k., külügyminiszter

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék