Bangha Béla szerk.: Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. 8. évfolyam (Budapest, 1921)

1-8. szám tartalomjegyzéke - Számok listája - 1. szám

VIII. ÉVF. 1. SZ. 1921 Ml FŐSZERKESZTŐ: BANGHA BÉLA S. J. FELELŐS SZERKESZTŐ: DR CZAPIK GYULA. SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, VIII. KER., HORÁNSZKY-UTCA 20. SZ. KIADÓHIVATAL: V. KER., HONVÉD­UTCA 10. MEGJELENIK HAVONKINT. * EGYES SZÁM ÁRA 20 KORONA. * $ TARTALOM A Magyar Kultúra olvasóihoz (1). — TANULMÁNYOK. : yróf András&y Gyula, A magyar értelmiség feladatairól (8). — fiaitf/ha Iiéla S. J., A „kurzus" bajai ^14). — Dr Varrtai Béla, A vallásos szellem a jövő regény költészetében (25). — Peseiihoffer Antal, Mekkora a katolicizmus nemzetfentartó ereje? (82). — TÁRCA : Tonnai/ Cécile, Mindenki várja... {81». — PAJZS ÉS KAKI): Párbajmorál (44). — A kato­likus autoiiomia (46). — Melyiknek liigyjiink (46). — Egy jubileumhoz (47). — NAPLÓ : B. B., Burján Károly emlé­kezetének (48). — Kádár Lehel, gróf Apponyi Albert (49). — SZEMLÉK ÉS KRITIKÁK: dr Vár dal Béla, Bárd Miklós, Vezeklés (51). — dr Alszeghy Zsolt, Bónyi Adorján, Köd (52). — Hegedűs Béla, Kosáryné-Réz Lola, Álom (58). — Ssira Béla, Sz. Busz Rózsika, Netta beszélte... (55). — Brisits Frigyes, Farkas Pál, Él az igazság (50). -<• Kovács -György, Thomas Mann, A Buddenbrook-Jiáz (57). — — í —e, Otto Hauser, Geschichte des Judentums (58). — dr Czapil Gyula. KATOLIKUS KRÓNIKA (59—64).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék