Bangha Béla szerk.: Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. 9. évfolyam (Budapest, 1922)

1-12. szám tartalomjegyzéke - Számok listája - 1. szám

FŐSZERKESZTŐ: iBA VGHA BÉLA S. J. FELELŐS SZERKESZTŐ: 1)11 CZAPIK --GYULA. SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, VIII. KER., HORÁNSZKY-UTCA 20. SZ. KIADÓHIVATAL: V. KER., HONVÉD­UTCA 10. MEGJELENIK HAVONKINT. * EGYES SZÁM ÁRA 20 KORONA. * TARTALOM TANULMÁNYOK; Vecsey Antul. A magyar energiagazda­ság problémái (1). —A magyar királyság katolikus jellege (5). — Tower Vilmos, Egy különös igézés története — Csóka Lajos, A legsúlyosabb probléma (13). — TÁRCA : Bangha Béla S. ,/.. Üti feljegyzések (20). — Gáspár Jenő. A tékozló dalokból (26). — PAJZS ÉS KARD : Katolikusok és protestánsok (27) NAPLÓ : Dr Bartos Pál. Kiss Józset halála után (31). — Levente burát, Kgy régi levél (3'í). — Ki­szakított naplósorok (35). KÖZGAZDASÁG: Dr Schrantz ráf. Közgazdasági rovatunk (37). — Korányi Frigyes bán , Kállay pénzügyminiszter expozéjához (37). Harcolnak a csepeli kikötő építéséért (38). — En, mint pénzügyminiszter (3Í>).— IVégis észretérnek (39).— Új pénz vagy "devalváció (40). — SZEMLÉK ÉS KRITIKÁK: Gáspár Jenő, >zinliázi szemle (Fi-fi, Hossz és líessz, Mózes szakálla, Mályvácska királykisasszony) (41).—Regény a vallásosságról és érzékiség­röl. Erdős Renée, Santerra bíboros (Szíra Béla és Bernhard Zsigmond S. J.) (45). — Könit/ Antal, hberle, He pVofundis (49). — Szira Béta, A végzet útjai (51). — Pogány Kázmér, René Bazin,Donatieime (52). — Brisits Frigyes,Gellért Mária, Don Juan leánya (53). — Gera János dr. llatvauy Uli, Ők (54). — Székely Jenő, Szabó Dezső, Ölj (55). — Brisits Frigyes, Claude Farrère, Akiket halálra ítéltek (57). — Baranyai/ Jusztin dr, Mihály fi Ákos, Az emberek megszentelése (58). — Czapik Gyula dr, KATOLIKUS KRÓNIKA (64).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék