Bernhard Zsigmond szerk.: Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. 12. évfolyam (Budapest, 1925)

Számok listája - 1. szám

ÚL Ára 14.000 K. XII. EYF. 1. SZ. 1925 JANUAR RLIXlJßA FŐSZERKESZTŐ: BERNHARD ZSIGMOND S. J. FELELŐS SZERKESZTŐ: DR CZAPIK GYULA. SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, VIII. KER., HORÁNSZKY-UTCA 18. SZ. KIADÓHIVATAL: V. KER., HONVÉD­UTCA 10. MEGJELENIK HAVONKINT. * EGYES SZÁM ÁRA 14.000 KORONA. * TARTALOM TANULMÁNYOK : Proliászka Ottokár, A Szentév szelleme (1). — Feliéi- Kálmán, A ffót szobrok «S» vonala (8). — Környey Paula, Hegyek (vers) (13).— TÁRCA : Lisclierong Gáspár S. J., «Mount Mauresa» (14). — PAJZS ÉS KARD : Dr Vértesi Frigyes, A zsidóság' és a «jogrend» (19). •— A kálvini politika (22). — B. Zs., A búcsúkról (23). — NAPLÓ : Gál ff y László S. J., A mai angol protestantizmus és az Egyház (2G) Környey Paula, Fény (vers) (33). — SZEMLÉK ÉS KRITIKÁK: G., A külföldi folyóiratok szemléje (34). — Zborovszky Ferenc S. J., Újabb kutatások az ősember vallása után (39). — Olasz Péter S. J., A népszerűsített természettudomány újdonságai (41). — A «filmregény» (42). — Dr Kemenes Illés O. S. lî., Égy középkori lelkigyakorlatos könyv (44). — Könyvek: Dr Kttliár, Kossutány Ignác: Bevezetés a kánoni perjogba (4(5). — Vátli, Henri Bordeaux : A fehér köntös (47). — Szathmári József, Betegh Miklós: Erdély a háborúban (48). — Miiller Lajos S. J., Blaskó: Hajlékodon kívül (49). — Babura, Tóth: A jellemes ifjú (50). — Macher, Pesch: Des Wissenschaftlichen Sozialis- mus Irrgang und Ende (öl). — Jahlonkay S. J., Riedl: Petőfi (51). — Váth, Jánossy: Petőfi; Halhatatlan halál; Árpádházi szent Erzsébet (52). — Cz. G., Ostwald—Toborlfy : Bevezetés a kémiába (52). — Koller, Szabó : A növények életmódja (53). — KATOLIKUS KRÓNIKA (54—56). KIADJA A PÁZMÁNY PÉTKR UtOD. TÁKS. « FELET-ÖS KIADÓ: IÎA KANYAY I*A JOS VEZÉRIGAZGATÓ.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék