Bangha Béla szerk.: Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. 14. évfolyam (Budapest, 1927)

Számok listája - 1. szám

fj Vi V / > C ^l Ára 80 fillér. 502B9 XIV. EVF. 1. SZ. lí)27 JANUAR 5. FŐSZERKESZTŐ: BAN GIIA BÉLA S. J. FELELŐS SZERKESZTŐ: DR CZAPIK GYULA.SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, VIII. KER., HORÁNSZKY-UCCA 18. SZ. KIADÓHIVATAL: V., IIONVÉD-UCCA ÍO. MEGJELENIK HAVONKINT KÉTSZER. # EGYES SZÁM ÁRA 80 FILLÉR. * , V Bt* TARTALOM TANULMÁNYOK : Oldal NAPLÓ : Oldal Reiner János : A katolikus és nem- Dr Czapik Gyula: Pasics Nikola 28 TÁHCA­rálySá g 1 SZEMLÉK ÉS KRITIKÁK: Viktor Feli: A nádszál 10 Katolikus voll-e Shakespeare .... 51 Lischerong Gáspár S. J.: A mor- Érdi László: Anatole France tör­monok Mekkájában 12 ténetírói kise'rlelezése 55 PAJZS ÉS KAKI) : D r Muntyán István; Egy modern Bangha Béla S.J.: A «jezsuitizmus» 18 á f ő , élekfe j| ődés e .... 36 A marlborough-i herceg hazassaga 22 A Szent Jobb története . : 24 Könyvek: 59 SUlyedés vag y. eme l". 2 4 KATOLIKUS KRÓNIKA : NAPLÓ: /77./. : Cavour gróf mint Macchiavelli 46 Dr Czékus Géza: A választások A Szentszék és az «Action Fran­után 26 çaise» 47 adja a pAzmAny péter mon. tAks. • felelős kiahó: bakanyav lajos vezérigazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék