Magyar Kurir, 1788. január-június (2. évfolyam, 2-51. szám)

1788-01-05 / 2. szám

III 11I I11 W11 Njf Hadi - Kör ny illáiláfok, 7T Tfogy az irgalmatlan Márs Itten' oltárai véres áldo- JLJÍ zatokra vágynak el-kéfzülve ; hogy a’ Mufzka <s Torok Udvarok között már gyakor tsaták ellenek; ogy az Auttriai Udvar Orofz Udvart ezen környüláll '- • iok kozott minden kéttség nélkül fegitteni fogja, és már a’ fegitto fergek kéfzfz fegyverben álván a’ dob és trón - ' bita fzdra fegyelmeznek; hogy az egéfz Torok Birt- dalombéli hadi-éro (kivált a’ múlt hónapnak 4 dikétol fogva, miolta edgy nagy fzivii Magyar Vezért A* Belgrad kapuján lé-tekintetnek lenni mondanak ) mind B a ■TM nn>K h'( A’ ROMAI TS A SZÁRI ÉS AP. KIRÁLYT FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉYEL. Indúlt BKTSBŐL Szombaton "Január. 17S8.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék