Magyar Kurir, 1791. július-december (5. évfolyam, 51-103. szám)

1791-07-01 / 51. szám

A’ ROM л! TSASZARIES AP> KIRÁLYI FELSÉG* NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indult BÉTSBŐL Pétiteken 1. Júliusban 1791* a tsak a’ külső és ízembe tűnő kÖrnyülálláSö* kát tekintjük, könnyen azt gondolhatjuk, hogjp minden Török felöl való fzéleink tűzben vágynak — ’s azonban — hát az egéfz hiftoria tsak tsiri I tsári ! A* nagyobb és mel'zfzcbb látó emberek ed-* gyért 1000 be fogadnak Bétsben » hogy békességünk vagyon, még pedig oilyan békességünk, mely mát all iráfsal is meg eróíitietelt vóína. A’ Törökkel va­ló békeí'ség ugyan, a* mint már al Ma hurried síikor án­gyából ki fííaoizáltam , nem egyéb a Ke relztények- kel, hanem tsak fegyver-nyugvás **> de akát mi lé* gyen, elég az , hogy nyugízik a* fegyver, és a* mint hirjelik 3 eí'ztendőkig. Mi, kik hir Kai* marok vagyunk, azzal kevefset gondolunk, igazé, Vagy hazug a’ hir; mert tsak úgy adjuk a’ miüt tettük* éi fenkit velek őuként meg-nem tsalunk j • azért m Uraim l I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék