Magyar Kurir, 1806. január-június (20. évfolyam, 2-46. szám)

1806-01-07 / 2. szám

Nro. 2. A’ FELS. CSÁSZÁRNAK ÉS A* KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. Indult Bétsböl, Kedden Januarius 7» ik napján Jgoó-ik efztendöben.. B é t s. C'sáfz, Kir. Feldmarfal Lajtinánt Herczeg Lieh' tenßein János egy derék Magyar Huízár Regi­mentnek tulajdonosa, a’ műit 1 805 ik elitendónek utolsó napján Fosocyból a’ mi Fels. Urunktól ra- tificáltatott békeíTéggel ide érkezvén, a’ követke­zett napon, úgymint Januarius első napján , azt a’ Franczia Ciáfzártól ratificaltatott .béfceílfggeí fel tserélte. Más nap, úgymint a’ múlt tsötörtö- kön, az egynéhány hetekig itt múlatott külső dol­gokra ügyelő Franczia minifter Talleyrand Eö Excellentiája innen elutazott, — Ez a’ békefleg ha egyébre nézve nem volna is emlékezetes, még is hgyelmeteíTéget érdemien« a’ réfzben, bogy az azt B

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék