Magyar Kurir, 1833. január-június (47. évfolyam, 1-52. szám)

MAGYAR ÚJSÁG. EZEN NEVEZET ALATT: MAGYAR KŰRI R. 1 8 3 3-dik T£k 'S& "tt Ä A’ FELSÉGES T SÁSZÁR’ ÉS APOSTOLI KIRÁLY’ KEGYELMES E.N G ED ELMÉVEL,. Szerkéz te rí és Kiadja. írairmr ^(b’saiPs) a’ Bétsi Ts. K. Uníversitásban a’ Magyar Nyelvnek és Literaturának rendkívül való Professora, Telt. Beregh Vármegyének Tábla Bírája, és a’ Magyar Tudós Társaságnak levelező Tagja­NEMES ' li ■* H A Y K U L A N T A L’ B E T Ü J f V E íi, imüMeii iíihiíí l^í!ÉííiJífelÍÍ fSi/íf—Í1AU2 __U. .......................

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék