Magyar Lányok, 1927 (33. évfolyam, 1-36. szám)

1927-01-01 / 1. szám

2 ■ék. De most minek? Csak nem akad olyan id. aki nekinlenjen a biztos halálnak? A bó- behuzták, a csónakokat hátravitték a nagy épií.cl mögé. nehogy a lezúduló víz össze- öket. azután elmentek valamerre. Az emberek fürdőruhában voltak azért, i i sütkéreztek és gyönyörködtek a legszebb' tékban. ?y halom mentőöv hevert az emberek köze- amellyel máskor a gyengébb úszók segi- lagukon, de ina rájuk sem nézett senki. Tg/d-'C^k két hangosan vitatkozó fiú állott pal«*! ^eűv írsz bemenni Paolo. — ingerkedet wcibek, ha nekem adod az uj késedet. u, asik, egy feketére égett, tömzsi kis \ adnám, de úgyse mégy be, — gm i? dbtry.- • gy nem adod? — tzol, megkapod! tár kiáltani akartam az egyik fürdő- ; togyie Paolot, mikor az eszeveszett kis 'bstííx'futott a vizlie s eltűnt a hullái­f egy háti. -v ­lám a part felé sodorja, mert kivágja és pozd jává töri. Mindenki fölugrott s a két fürdősort kiab De azok nem voltak sehol. A mentőövek, melyeket utána dobáltak, 1 érték el Paolot. Látszott, hogy inár teljesen merült, tehetetlen játéka a rettenetes erejű viz Most, mikor már mindenki lemondott a életéről, Matjo fölállott, ledobta fürdőköper két-bárom ugrással a vízben termett s a hulla közé vetette magát. — Egy asszony, — suttogta mindenki cs gedten. Mit tehet ott egy asszony, ahol edz erős férfiak meghátrálnak? De Matjo nem volt közönséges asszonyi t> reintés. Repült a hullámok hátán, egyetlenegy sein tudott átcsapni a feje fölött. Mindig láttuk fekete hajkoronáját. Valami tizperenvi küzde­lem után el is érte Paolot. A fiú akkor már fél­holt volt, még segíteni sem tudott megmentőjének nem tudta átkarolni, sem benne megfogózni. Matjo nem is várt erre, egyik karjával át fogta, felkarral és lábbal úszott. Nem is, mii ember, hanem mint valami vizitümlér. Kifelé már tovább tartott az ut. Meg kelh várni, míg a nagy hullámok után apróbbak ,jö nek. azoknak a hátán lehet csak partrajutni. Kiértek. Matjo átadta a fiút az előkerült f dősnek. Ebben a percben belőlem kitört az izgal hangosan, magyarul elsírtam magam: — Hála a jó Istennek! Matjo rámnézett, nagy fekete szeme fc lant és visszaszólt — magyarul! — Nincs semmi baj, szaladok nagyanvf Fölkapta fürdőköpenyét és elszaladt. egy kislány, aki szégyenli, amit tett és mene akar a dicséret elől. A haszontalan kis Paolot életrehozták, v itték, de én örökre hálás leszek neki, mert szerezte nekem Matjo barátságát; Matjoéé megtestesülése a jelmondatnak, mely pd1 aranylapocskára vésve ott csüng a nyakáb; "Légy bátor, mint a legbátrabb férfi Es önzetlen, mint a legjobb asszony.» II. Matajo a mesék világában születelt. M1'' ^ magyar lányok, csak a mesékben olvarha^ olyan tájakról, mint ahol Matjo szüleint ha állott. ” ,A ' Képzeljétek el legszebb trópusi ósevu v « * ^/kal, amelyek netr ^ lioff á p?)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék