Magyar Lányok, 1934-1935 (41. évfolyam, 1-52. szám)

/ Oldal Tutsek Anna: Emlékezem — 149 — Régi emlékek — — — 361 Vándor Iván: Az örökség — — 528 — Gáti Juci és a sí — — 188 — Gáti Juci színházat játszik 172 Vécseiné Jankovich Luiza: El­mennek a fecskék — — 20 Alice Verlay-Frapié: A cukor — 545 Gladys White: A rózsaszín lámpa 568 Z. Tábori Piroska: Csapdában 196 — Hétköznapok 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97, 109, 121, 133, 160 — Vetéstől aratásig 491, 501, 513, 525, 537, 549, 561. 573, 585, 597, 609, 621 — Zsuzsa bemutatkozik — 460 — Zsuzsa táncolni tanul — 540 SZÍNDARABOK: A polc tetején — — — — 248 Benedek Rózsi: Színdarabot adunk elő — — — 212, 224 I). Lénárt Ilona: Évi nem fél! 432 Dánielné Lengyel Laura: Vala­kit várnak, valaki vissza­jön. _____ — 340 ego: Divatos versenyek — — 497 — Kató olyan gyerekes! — 592 — Találkozás: a végállomá­son! — — — — — 317 Fiúkat nem hívtál? — — — 56 Geöeze Anna: Tomy vagy Ta­más? —- _ — — — 556 Pálosy Éva: A vendég — —104, 116 Pogány Elza: A lányok nem ér­tenek hozzá — — — 604 — Az amerikai nagynéni — 496 — Nagyon félek ... — — 34 Tutsek Anna és Pálosy Éva: Tíz­perc a folyosón — — — 452 Ujjné M. Ilona: Mali néni mell­tűje — — — — _284 Vándor Iván: Saskisasszony — 628 — Zsuzsi elmegy Rodostóból 16 Z. Tábori Piroska: Tavasz ün­nepe — — — — — 298 VERSEK: A víz _ — _ — — — 542 Árva madár — — — — — 535 Breznay Béla: Az anyák — 394 Babay József: A szó — — — 592 — Hazatérés — — — — 94 — Télen _____ 183 — Testvérek — — — — 490 Balatonfüredi Vargha Jenő: Szí­vem a falué — — — 529 Beck László: Elégia — — — 630 B. Radó Lili: Anya — — — 395 — Esti dal — — — — — 331 — Ne haragudj ... — — — 547 — Ősz úrfi festeget — — — 65 Csanády György: Hét leányka 419 Domokos Judit: A kismama 429 — A Lucacsillag — — 113 _ Bál _____ 281 — Szent István király nap­ján — — — — — 577 — Vasárnap — — — — 29 Donáth György: Tavaszi zápor 410 Oldal Farkas Imre: Az én párnám — 94 — Protekció — — — — 521 — Viszontlátás — — — 547 Fejes Ádám: Az én imám — — 331 Feleki Sándor: Nagyanyó órája 214 Gyíinesi Ferenc: Anyám arcképe 394 — Eziistrózsák — — — 531 Havas István: Az ősz legyőzte már a Szigetet — — — 65 — Kispál Ilona — — — 567 Húsvéti harangok — — — 371 Innocent Ernő: Séta a képeken 601 Vitéz dr. József Ferenc főherceg: Isten lenézelt... — — 167 Karácsonyi ének — — — — 159 Kiss Menyhért: Utak — _ — 53 Kováes Lidia: De jó . . . — — 101 Kopál Tibor: Érettségi — — 475 Körmenet Kalocsán — — -=- 467 Kosáryné Réz Lola: Anyám — 370 — Búcsú az iskolától — — 441 — Wólfner József emléke - 422 Kroinpachi Holló Lenke: Kis utca 185 Krüzsclyi Erzsébet: Ének havas kertünkről — — — — 139 — Fénykút — — — — 315 — Nagy az Ür kegyelnie — 201 — Rohan az autó — — — 5 Lakos Eta: Dal — — — — 459 — Egyszerű hit _ — — 385 — Nyári este — — — —- 507 Lepketánc — — — — — 589 Magdi a pilóta — — -— — 559 Magvető: Lelkem kincse — — 139 Majthényi György: Arany töl­gyei alatt — — — — 625 — Garamparti este — — 381 — Hógörgeteg — — — 269 —• Levelek útja — — 42 — Reggelek — — — _ 245 Mayné Marczali Erzsi: Gyerme­keimhez — — — — 565 — Virágok — — — — 318 Móra László: Szeptember szava 605 Nagy András: Anyám — - — 394 Nyári levél — - — — 570 O. Tiszti Lili: Mire én odaérek 130 Ölbey Irén: Ha hazamegyek — 33 — Kacagó ház — — — — 523 Vitéz Pál Imréné: Bohó leány álma — — — — _ 221 Pécs Gyuláné: Testvérem, por­szemecske — — — — 429 Badó Antal: Az ablaknál —, —- 613 — Aratók — — — — 490 Reichardt Piroska: Tavaszi séta 462 Rodostó — — — — — 318 Somlyó Zoltán: Vak kefekötők 618 Sully Prudhonnnc: A Danaidák 623 Számadó Ernő: Szomorú őszi kérdés — — — — 107 Sz. Dubay Aranka: Szavak — 519 Szép Ernő: Ki tudja a némát. . 393 Szckely-Nuszbeck Sándor: Régi húsvét — — — — — 374 Szerencsepatkó — — — — 168 Tábori Pál dr.: Mary levele Ju­liskához — — — — 594 — Péter — — — — — 5 — Téli délután — — — 251 Tél — — — — — _ 225 T. Ilnllósy Márta: Testvérek — 233 — Szüret — — — — — 637 Telekes Béla: Diákarckép — — 29.3 —• Ha szépet álmodol — — 80 Temesváry Kriszta: Beszélgetés Hamupipőkével — — 17 Vályi Nagy Géza: Himfy és Róza 557 — őszi sóhaj — —• — — 77 Oldal Vargha Zoltán: Édesanyámnak — 125 Várkonyi Zoltán: Dal — — 273 Varságh János: Tulipánok — — 492 Veszprémi István: Tavaszi dal — 305 V. Oltványi Mária: Könnyek — 607 — Tavaszi szél — — — 341 Zagyva Mária: Megjött a nyár — 481 — Nézzétek csak... — — 410 — Téli kép a Zsilvölgyéből — 262 — Testvériség — — — 197 Zórád Eta: Az én bábum — — 142 — Zongorám — — — — 333 Z. Tábori Piroska: Az anya — 395 — Álmodik a fonál — — — 382 — Anyám — — — — 75-— Arany, aranyi — — — 258 — Karácsonyi álom — — 154 — Mese egy szem búzáról — 36.3 — Nagy vásár — — — — 42 — Pünkösdi legenda — — 456 — Tavaszi dal — — — — 353 — Üjesztendőre — — — 171 — Virágzik a gesztenye — — 423 Zsiday Marinka: Én sohasem jártam ... — — — — . 509 KOTTAMELLÉKLETEK: B. Radó Lili—Hütter Pál: Esti ének — _ — — — 458 Csokonai—Gál György Sándor: Nyílj ki nyájasan mosoly­gó .. . — — — — — 590 Csokonai—Nádor Mihály: A ró­zsabimbóhoz — — — 54 H. Gretzmacher Viktória: Me­rengés — — —----418 Karácsonyi ének ... — — •— 155 CIKKEK: Anna főhercegnő: Magyar lá­nyok! 489 A finn leányok élete — — — 591 Ajándékozás — — — —; — 126 A konzervkészítést is tanulni kell! 96 Az aranygyapjú lovagjai — — 594 Dr. Altav Margit: Tegnap láttam 27, 51, 87, 123, 186, 207, 219. 231, 267, 279, 315, 403, 427, 439, 503, 551, 563, 575, 587, 611, 623 — Az első magyar önképző­körről — - — — 536 — Az óra története — — 294 Babay József: Kukoricafosztás 78 — Lakodalom hegyen-völgyön 102 — Májusfa — — — — 406 — Singerke — — — — 56 — Szüret — — — — — 31 özv. Bajza Józscfné: Hogyan nőtt fel száz év előtt egv kis­leány? — — - — 40 Bánky Miklós: Levél — _ -- 99 Vitéz Békey Béláné: A Gőte d‘Azur — — — 566 B. M.: Új pályák _ — — — 511 Benedek Rózsi: A csodák földjé­ről — — — — — 614-- A Főiskolai Világbajnokság vendégeiről — — — 602 — A kocsi — — — — — 342 — A szüret — — — — 638 ' — A templomok városa — 518 — A terítés művészete — —- 186

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék