A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 15. évfolyam (1881)

A MAGYAR MÉKNÖK- ÉS ÉPÍT ÉSZ-EG YL ET s KÖZLÖNYE. SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG : Sotl3a oBefa, mííti. és tnxUcjij. m. tctnát. óJCtassai -C<j. élíc-tpc Cij (flirtaf, min. tanácsos. óKIWtiiJf ÖUvtaf, müí<j.-ij. taná». cKíimm 91cifiáftj-, tauáz. íDtacjij miíeijijetími tanáz. 9T-ct|< eBéfa, min. -főméíuö& és építés®. öYCcfv (SlgoitoM, iiviw<jijít. tailáí. cRévéí>í> SátHUíí, míznök. Sec^eMnez \lla, mcujij.. áWa-mvasúti főmíznöfi és mvlüg-ij. •m. tanán. FELELŐS SZERKESZTŐ : SCHWARCZEL SÁNDOR, MŰEGYETEMI TANÁB. XV. KÖTET. I—VI. FÜZET. (.l—XXlll. TÁBLA.) BUDAPEST, 1881. NYOMATOTT KHÓK (:S WKIN-NÁL. \

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék