A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 22. évfolyam (1888)

A MAGYAR MÉRNÖK- ÉS ÉPÍTÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. IS Főmunkatárs: RÉVÉSZ SÁMUEL m. kir. államvasuti mérnök. Felelős szerkesztő : ULLMANN VILMOS mérnök, m. kir. államvasuti felügyelő. XXIL KÖTET. I—XII. FÜZET. (I — X X X V I. TÁBLA.) BUDAPEST, A PESTI LLOYD-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1888.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék