A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 32. évfolyam (1898)

NEVJEGYZEK ES TARGYMUTATO. A) Névjegyzék." Acsády Jenő: A közúti ügyek a lipcsei és brüsszeli kiállításon (A) .... 23—25 Bánki Donát: A Diesel-mótor és a hőmó­torok. 38 szövegábrával. 9—13, 45—51, 148—153, 250—258 és 383—384 Bizottság'. Az 1897. évi Hollán-pályadíjakat odaítélő bizottság jelentése . . . . 65—66 Bonfiglietti Aurél: Evian les Bain villamos vasútja háromfázisú árammal. 4 szöveg­ábrával (A) 398—400 Bottenstein Gyula: A Karakó-völgy áthida­lása. 9 szövegábrával 327—338 Braun Jenő: 300 lóerejű tandem-gőzgép Coll­mann-féle új szellentyűs vezérművel. A XV. és XVI. táblával és 10 szövegábrával 488—493 .< Bresztovszky Béla (B—y): X alakú híd a Sarthe folyón (A) 476 — Toronyeltolás (A) 503 Buday Dezső: A boronás rőzseponvyák mint iszapfogó és partbiztosító művek. 3 szö­vegábrával. . ^ 485—488 Danscher Miklós: Új kultúrmérnöki szak­könyv (K) 216—217 — Zeeland tartomány vízügye. 2 szöveg­ábrával (ÁT) 403 — 406 Dömötör Pál (D): Technikusok mathema­tikai kiképzése (A) 107—108 Villamosság közvetetlenül a világító gázból (A) 220 Erdős Ferenc (. . . .s): New-York város víz­vezetéke és a Croton folyóba épített völgyzárgát. 7 szövegábrával (A) . . 58—60 — Prága városának vízellátása (A) . . 61 — A Balaton szabályozása. 2 szövegábrá­val és a II.—III. táblával. 83—87, 134—143 és 185—193 , — Az eskütéri híd építése (A) ... 105 ; •— A talajjavítás ügye Alsó-Ausztriában 1886—1896-ig. 2 szövegábrával (A) . 105—106 — Franciaország folyóinak vízhozománya (A) 106—107 - Vízrajzi évkönyvek (ÁT) 157 — 158 — A pozsonyi téli kikötő. 3 szövegábrá­val (A) 158—160 — A talajvíz sülyesztése csőkutakkal. 10 szövegábrával (A) 264—267 * (A) a szemlében megjelent apró közleményt és (Á") könyv­ismertetést jelent. A zárjelbe fogott cím utalás vagy valamely közlemény része. Erdős Ferenc (. . . .i-.): A hidraulikus habar­csok összetételéről. (A) 310—311 •— A talajvíz sülyesztése csőkutakkal (A). 311 — Az éjszak-amerikai hajózó utak fejlő­dése és azok hatása az európai kivitelre 400—403 — Poiré-féíe tűsgátak átalakítása. 10 szö­vegábrával (A) 442—443 — A Big-Sandy duzzasztó-gát (A). . . 443 — Árvíztömegek kiszámítása, melyek az Óriás- és Iserhegység északi oldallejtői­ről 1897 július 29—31-ig lefolytak (A) 476—477 — A hetedik nemzetközi hajózó kongresz­szus Brüsszelben (A) 507—509 Faragó Lipót (F—ó): Hajóemelő csegék. 9 jegábrával (^4) 25—28 [stván: Az elektromosság fejlesztése ^•j^pzvetetlenül a szénből. 6 szövegábrával 13—18 Fiiebeft*.Hugó (F. //.): Legnagyobb menet­sebességek 104 — A kulissza csusztatójának állásából eredő tölrésnek grafikai meghatározása. 1 szö­vegábrával (A) 160 — A világ legnehezebb négycsatlós loko­motívja. 2 szövegábrával (A) . . . 408 Fuchs Károly: Az ingás szabályozók n gör­béjének gyakorlati kiszámítása és a Watt-szabályozó korrekciós emeltyűvel. 13 szövegábrával. . / 468—473 H. Gaál Adorján (G—1)\ Ujabb tapasztala­tok a gipsznek mint vakolatnak alkal­mazásáról (A) 22 — Falazás télen (A) 22—23 — A lépcsőfokok célszerű méreteinek meg­határozása (A) 55—56 Csömöszölt beton keverő aránya és megengedhető megterhelése (A) . . 56 — Falaknak nedvességtől való megvédése (A) 100 - Műemlékek megtartásáról (A) ... 100 — Ujabb adatok a téglák és téglafalak kivirágzásáról (A) 100—101 — Mázolás levegőnyomással (A) ... 101 — A vasolvasztók salakjának alkalmazása a magasépítészetben (A) .... 153—155 — Egyiptom művészete (K) .... 211—213 - Cementek vegyi összetételének befolyása lekötésük idejére és szilárdságukra (A) 356—358 — A szigetelő levegőrétegek hatása (A) . 395—396 — A cémentek látszólagos és valóságos húzószilárdsága (A) 438—440

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék