A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 72. évfolyam (1938)

27-30. szám - Bierbauer Virgil: Repülőterek építészete I.

270 A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye LXXII. köt. 27—:10. szám. 13. ábra: Dr. Bierbauer Virgil és Králik László: A budapesti repülőtér forgalmi épületének kiviteli terve. I. emeleti alap­rajz. 1. Közönség csarnoka. — 2. Bank. — 3., 4., 5., 7., 8. Vállalatok. — 9. Idegenforgalom. — 10. Ibusz. — 11—15. Pilóták. — 16. Podgyász. — 17. Kapus. — 18. Felvonó. — 19. W. C. '— 20—23. Fodrász. — 22. Inas. — 24—25. Szálloda. — 26. Tálaló. felvonók szállították volna az utasokat a géphez, ill. a géptől a folyosókra. A déli szárnyban helyeztem el a szolgálatokat, az északiban az utas és pilótaszállá­sokat és legfelül a félemeleti étterem fölött helyezked­tek volna el a parancsnoksági helyiségek. III. A magyar királyi kereskedelemügyi minisztérium döntése alapján a magyar királyi iparügyi miniszté­rium e sorok íróját, dr. Bierbauer Virgilt és Králik László építészmérnököket bízta meg az új budapesti repülőtér forgalmi épületének építészi munkáival. Az eredeti pályázati program némi módosítással vált végrehajtási programmá s ezért az építtető hatóság a tervezőket új tervek készítésére szólította fel. Az iparügyi minisztérium építő bizottsága a földalatti utasaluljáró elejtését kívánta, mivel a repülőtéren vég­zett talajvizsgálatok nyomán kiderült hogy a talajvíz erősen keserűsótartalmú és ezért felfogása szerint a földalatti építkezést el kell kerülni — bárha ez csak szigetelési feladatot jelent. Miként a későbbiekből ki­14. ábra: Dr. Bierbauer Virgil és Králik László: A budapesti ropülőtér forgalmi épületének terve. Földszinti alaprajz. 1. Átutazók étterme. — 2. Nyilvános étterem. — 3. Söntés. — 4. Konyha. — 5. Szolgálati helyiségeik. — 6. Vám- és útlevél­vizsgálat. — 7. Vámraktárak. — 8. Ügyeletes-csendőr. — 9. Ügyeletes rendőr. — 10. Rendőrség. — 11. Vámőrség. — 12. Mű­szaki saolgálat. — 13, Műszaki raktár, 14. Posta, — 15. Orvosi szolgálat ,— 16- Garage. — 17. Gázbiztos fedezék.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék