Magyar Nemzet, 1901. október (20. évfolyam, 245-272. szám)

1901-10-01 / 245. szám

1901. október 1. 6 456 805 206 671 469 295 506 902 125 41750 311 391 001 051 278 004 589 142 279 390 545 559 540 42465 376 565 583 415 263 045 712 538 100 842 557 43549 200 111 838 478 981 307 218 780 538 722 216 132 458 815 095 970 674 439 148 885 554 982 501 355 574 44715 531 682 750 072 337 158 669 917 631 025 913 501 351 552 788 45791 087 467 010 899 796 135 339 895 253 398 115 259 111 145 805 085 46345 739 226 014 853 161 870 847 531 690 093 730 186 027 440 751 47415 282 123 579 689 357 688 150 412 879 387 488 086 647 626 546 526 320 48757 129 586 945 044 678 435 746 298 306 594 624 327 806 513 679 075 858 465 49466 659 634 665 478 090 355 263 103 482 357 450 221 396 50852 705 076 198 886 431 102 752 324 687 547 795 781 717 927 690 485 445 451 503 593 168 990 51708 078 706 219 719 442 740 944 459 497 973 52706 253 945 823 445 063 225 044 834 912 973 687 692 589 963 493 695 834 256 895 602 279 972 499 53082 107 402 675 905 593 141 919 309 517 158 659 273 606 687 025 885 222 54984 535 747 555 270 916 598 360 684 567 174 956 364 383 523 245 55678 792 257 651 585 938 238 588 863 824 804 322 145 968 974 329 881 604 56303 360 700 736 371 338 500 017 231 702 159 537 133 662 309 821 539 708 097 57761 874 838 805 364 843 474 150 301 844 400 130 548 566 58854 955 643 449 248 639 361 422 922 884 585 777 948 235 586 193 938 104 259 570 874 646 419 59931 425 488 752 190 013 090 898 539 334 317 672 904 503 634 609 257 203 663 60131 695 589 564 913 692 651 667 637 047 682 995 677 61960 662 578 533 435 014 666 543 135 489 452 044 567 846 62635 689 753 555 658 604 706 081 794 013 576 824 978 905 766 398 210 374 719 393 546 643 273 63779 907 389 999 061 857 075 572 765 867 019 507 960 837 257 329 762 64964 613 331 596 493 121 520 301 327 103 477 978 523 796 502 268 069 680 350 549 250 634 698 65711 767 952 098 785 138 720 262 847 696 369 725 173 741 179 248 297 749 513 677 318 195 461 532 906 66538 627 963 129 522 674 995 019 183 493 924 527 964 179 458 281 317 992 028 402 672 67262 482 346 129 401 844 286 261 101 015 820 419 865 562 501 872 163 737 922 624 463 069 891 067 398 68343 371 622 491 275 984 911 541 479 937 669 570 340 430 415 341 342 202 068 69319 936 326 312 683 194 238 995 499 224 174 358 744 149 70210 441 229 847 121 035 032 354 451 9S4 055 193 765 419 71459 354 435 946 433 215 528 140 217 944 600 734 421 125 659 72398 904 577 538 443 003 353 053 761 572 042 969 136 73309 635 220 387 665 037 715 412 739 886 740 210 089 163 090 586 091 158 652 630 394 727 74576 361 615 703 191 847 030 838 976 493 753 005 668 456 052 877 402 777 582 348 280 75853 952 805 420 481 068 741 149 579 521 198 830 860 996 595 546 060 76464 168 169 211 408 431 274 452 219 909 124 075 625 393 384 955 400 297 931 420 572 083 377 77351 119 682 564 242 421 313 278 666 832 757 374 967 556 417 705 883 78678 118 261 023 601 254 697 643 769 743 246 869 957 853 301 476 666 268 79176 965 143 836 427 911 405 175 455 806 075 231 554 563 568 698 360 850 029 995 243 80311 718 501 984 117 430 444 583 154 183 067 157 774 078 380 416 81946 829 225 356 089 349 745 496 869 261 507 449 923 186 984 907 001 041 305 S03 094 098 911 406 802 434 990 82406 714 382 275 469 247 024 530 623 195 218 339 315 900 598 701 245 482 284 983 404 551 292 860 236 83266 668 573 521 971 326 845 072 857 263 985 125 543 348 476 607 449 139 213 740 84673 498 849 293 622 084 051 500 458 499 238 793 545 119 419 427 85174 038 709 833 066 528 212 002 727 793 216 236 063 344 810 332 515 434 644 929 643 074 785 018 454 420 280 087 86819 400 326 370 159 727 379 836 006 080 274 043 194 879 783 606 557 911 87463 269 536 751 7S0 056 729 675 903 795 505 982 093 88398 807 995 773 639 330 712 055 163 424 673 987 890 181 942 328 446 889 417 89572 543 112 401 938 643 079 396 322 682 258 705 213 735 90056 554 913 481 259 337 402 250 874 176 352 854 844 91535 141 096 958 218 337 446 727 823 950 574 775 427 378 304 780 243 92351 770 783 085 862 540 071 436 110 93172 838 274 250 950 768 554 148 690 357 911 665 366 133 383 470 339 493 574 727 907 782 233 627 812 341 034 94160 689 495 084 452 866 764 789 439 318 146 963 619 95047 704 371 953 877 973 661 211 475 665 663 290 997 125 021 738 579 394 765 710 028 96125 618 763 330 505 158 270 657 472 881 447 162 397 726 792 302 770 439 134 110 013 101 824 409 077 97626 236 497 457 478 895 390 889 278 403 395 869 494 787 715 180 245 581 908 98138 071 466 468 491 754 415 135 745 119 994 615 742 750 326 763 344 99413 948 439 808 064 184 645 084 145 356 386 572 557 026 708 704 049 369. Az e rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség. Magy. általános takarékpénztár r.-t, Takarékpénztárunk helyiségeit mától fogva msi V., József-tér 14. szám alatti saját uj házunkba helyeztük át, a hol is elfogadunk gyümőlcsöztetés czél- jára készpénzbetéteket, takarékköny­vecskék, pénztárjegyek ellenében vagy folyószám­lára (cheque contonj ; továbbá nj pánczélozott pénztár-helyiségünkben leendő megőrzés és kezelés végett értékpapirókat lezárt vagy nyitott csomagokban és az utóbbiakkal összefüggő mindennemű eljárást, úgy­mint : az esedékes szelvények beváltását, újabb szelvény­ivek beszerzését, kisorsolások ellenőrzését mérsékelt dij mellett vállaljuk el. Előlegek az intézetünknél letéte- ményezett értékekre a legelőnyösebb feltételek mellett engedélyeztetnek és a követelések bármikor cbequek ellenében folyósittatnak. z igazgatóság. MAGYAR NEMZET. THE MUTUAL new-yorki életbiztositö-társaság. A világ legnagyobb és leggazdagabb biztesito-társasága Vagyon 1900. deczember 81-én 1,687,840,16849 frank. Biztosítási állomány 1900. deczember 31-én 5,914,496.82912 frank. 1S2C3 Magyarországi vezérigazgatóság : Budapest., IV. kér,, Károiy-körut 26. szám. Elsőrangú kénesvizii gyógyfürdő, páratlan gőzfürdővel, éa legmoder­nebb iszapfürdőkkel pompás ás­ványvíz uszodákkal, kő- és kád­fürdőkkel. 200 kényelmes lakószo- BUDAPESTEN bával. A legszolidabb kezelés. nyári és téli gyógyhely. Prospek,ns ingyen’ béraeB^6a KÖZGAZDASÁG ÜZLETI HETISZEMLE. I. Értéküzlet. A tőzsdék érdeklődését ezen a héten az amerikai rézpiaczon felmerült árin­gadozások kötötték le. Tehát a vas után a réz. Nem elég, hogy a tőzsde még mindig sínyli a vasipar pangását, most az amerikai rézkirályok manővereitől is rettegnie kell. Mert New-York­ban Rockefeller minden eszközzel leszorította a réz árát, csakhogy a Mór (fan- csoportot meg­adásra kényszerítse, az európai tőzsdéknek is vakon kellett követni az amerikai tőzsdéket —■ az árfolyamok lekaszabolásában. Persze a bécsi és budapesti tőzsde is a többi után kullogott. Ez is bizonyítéka e két tőzsde gyöngeségének. A helyzet siralmas, sürgős segít­ségre van szükség, mondja a bécsi tőzsde-egye­sület a tőzsdekamarához intézett beadványában. Hát bizony a tőzsdei állapotok nem a legke­csegtetőbbek. Az évek óta tartó bizalmatlanság és még számos egyéb körülmény megtizedelte a tőzsde forgalmát és az értékpapírok elértékte- dése szinte ijesztő mérveket ölt. Gyors segít­ségre nagyon is szükség van és a mérvadó té­nyezőknek egyesült erővel kell közreműködniük, hogy a tőzsde megrekedt szekerét a kátyúból kiszabadítsák. Mint említők, e héten főképpen az ameri­kai rézderut befolyásolta, természetesen kedve­zőtlenül, a tőzsde irányzatát. E mellett eltör­pült a német birodalmi bank kamatláb-feleme­lése. Az ár banya tiás különösen a nemzetközi értékpapíroknál érvényesült, de nem kiméltemeg a helyi papírokat sem. A bét végén javult a helyzet. A külföldi rézpiaczokon beállott javulás, a vasbányák ked­vezőbb mérlegeiről és a magyar beruházásai kölcsön kibocsátásáról terjesztett hírek életet öntöttek a spekuláczióba, a mi az árak emel­kedésében jutott kifejezésre. Az elmúlt héten a következő árváltozások történtek: szept. 21. szept. 28. Koronajáradék .............. 9 2.60 92.45 Magyar ált. hitelbank ... . ___ 621.50 . 620— Ipar és keresk. bank....... 7 0.50 68— Jelzálogbank .................. 433— 434— Leszámitolóbank ........... 4 09— 410— Osztrák hitel .................. 616.50 612— Kereskedelmi bank.......... ....... 2415— 2 398— Magyar aszfalt ........... ....... 186— 2 06— Salgótarjáni .................... ___ 522— 5 25— Ganz és társa .................. 2755— 2775— Rimamurányi ................. ....... 408.50 4 15— Adria ............................ . ....... 385. ­3 84— Közúti vasút ................. ....... 555.­5 52__ Városi vasút ........ ... .. . ....... 276.50 2 77— O.-m. államvasut ........ ....... 613— 6 18— II. Hetijelentés a gabonaüzletről. (Z. S.) Az időjárás a lefolyt bét folyamán derült, száraz és enyhe volt, csapadék csak elvétve fordult elő. A tongeritörés folyamatban van, az eredmény az egyes vidékeken nagyon kielégítő, másutt azonban vára­kozáson alul maradt. Külföldön az időjárás ugyan­csak száraz és .enyhe volt. A külföldi piaczok üzletmenete továbbra is korlátolt. A fogyasztási szükségletet nagyobbára fedezte, véleményvásárlásokra nincs hajlam és a nehézkes üzleti viszonyok mellett az árak is csak alig tartottak. Amerikában a nagymérvű elszállítások daczára, a látható búzakészletek ujabbi tetemes emel­kedése (a Bradstreets becslése szerint 3,667.000 bushel) az áraknak 1 c. való csökkenését eredményezte Angliában az irányzat tartott maradt, a forgalom azonban nem öltött nagyobb terjedelmet és az árak változatlanok. Francziaországban is alig vál­toztak a jegyzések és az irányzat csendes maradt. A terméseredményt hivatalos becslés szerint 82,744.423 mm.-ra teszik a tavalyi 88,598.000 mm. ellenében. A hiány ennélfogva csekélyebb, mint azt kezdetben feltételezték. Németországban a ter­méseredmény ugyancsak túlhaladja a kezdetbeni becslést, mert egyrészt a bevetett területet becsül­ték fel alacsonyan, másrészt az újabb vetés által pótolt területek sem vétettek teljesen számításba. A hangulat készáru búza iránt így lanyha volt, prompt áru 3 M., későbbi terminusok 4 M. ol­csóbbak. Nálunk a buzafogyasztási viszonyok kedve­zőek voltak és az árak is emelkedtek; takarmány- czikkek ugyancsak szilárd irányzatúak voltak és némileg magasabbak. Az üzleti forgalomról e héten a következőket jelenthetjük: Búza az egész bét folyamán a malmok részé­ről jó keresletnek örvendett. A bét első napjaiban a kinálat még bőséges volt és a tulajdonosok is erős eladási hajlamot tanúsítottak, úgy, hogy na­gyobb forgalom különösebb emóczió nélkül volt lehetséges. Később a kinálat gyengült, habár to­vább is elég bö volt, minthogy a malmok azon­ban kivétel nélkül állandóan jó keresletet tanúsí­tottak, másrészt a privátspekuláczió is vásárolt; az árak is fokozatosan 10 fillérrel javulhattak. A hét végével a hangulat csendesebb. Az összfor­galom — 5 napon át •— 200.000 mm.-át tesz ki ; a hetihozatal 338.000 mm., melyből 12.000 méter­mázsát vittek tovább. Rozs kezdetben alig találkozott érdeklődéssel ; a fogyasztás éppúgy, mint az export tartózkodó maradt és az arak inkább lefelé törekedtek. Ké­sőbb az irányzat azonban szilárdabbra fordult, a forgalom nagyobb terjedelmet öltött és az árak 5—7lj° fillérrel javultak. Budapesti paritásra 6.55—6.70 koronáig készpénzfizetéssel és helyben 6.80 koronáig jegyzünk 3 hóra. Nyíri származé­kokban a kiuálat mérsékelt, a kereslet azonban szintén gyenge. Debreczen paritásában 6 korona 5 fillér, Kisvárdán 6 korona 71/« fillérig jegyzünk. Árpa (takarmány- és bántolási czélokra) bőven van kínálva; hizlalók éppúgy mint gyárosok azon­ban csak mérsékelt beszerzéseket eszközölnek és helyben, illetve Kőbányán 5.70—6.— k.-ig fizetnek. Állomásokon átvéve sör- és malátaárpákban a for­galom csupán legfinomabb minőségű felvidéki árura szorítkozott, mely 8.— k.-ig ér el, azonban csak szórványosan van kínálva. Elkelt továbbá erőteljes tiszavidéki áru is 5.75—6.— k. árakon. A vételen jóformán kizárólag a belföldi fogyasztás vesz részt, az export tétlen. Zab a hét elején jobb hozatalok mellett csak csekély érdeklődéssel találkozott; később a kinálat gyengült, mig a kereslet élénkebb volt, az árak igy szilárdan tartottak, sőt középmiuőségü áruban 5—10 fillérrel emelkedtek. Szin és tisztaság szerint 6.50—6.80 korona között jegyzünk helyben. Finom urasági áru valamivel többet is ért eh Tengeri csak kisebb tételekben került forga­lomba, de jobb kereslet mellett 5 fillérrel javult. Helyben 5.15—5.20 koronáig fizettek. A Dunán felfelé való szállításra és Béps részére néhány kötés a folyó határidő jegyzés mellett cseréltetett. III. Terményüzlet. Liszt és korpa. (Schiff Zsig- mond budapesti vzég jelentése.) A malmok hosszú ideig folytatott fáradságos tárgyalásai a közös üzemszabályozás tárgyában ismét nem vezettek eredményre. A tervbe vett megállapodás nem jött létre, mert az egyik fővárosi vállalat nem akart az egyezményhez csatlakozni. A malmok most egyenkint kénytelenek az őrlést úgy beosztani, a mint az minden egyes vállalat saját viszonyainak és az általános üzleti helyzetnek legjobban megfelel. Ilyen módon azonban a káros túltermelést és a mal­mok éles versenyét egymás között az eddigi tapaszta­lat szerint megszüntetni nem lehet. A lisztüzlet for-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék