Magyar Nemzet, 1993. július (56. évfolyam, 151-177. szám)

1993-07-12 / 160. szám

HÉTFŐ, 1993. július 12. Műsorok Magyar Nemzet 15 Hogy tetszik lenni? (Petőfi 13.10) ■ KOSSUTH 4.30 Reggeli krónika 8.10 Tör­vénykönyv 8.40 Napközben 11.03 Szonda 11.33 Magyar­országi küldetés (1843-1831) 12.00 Déli krónika 12.30 Ki nyer ma? 12.40 Falurádió 12.30 Külpolitikai figyelő 13.03 Nemzetközi vallási híradó 14.03 Klasszikusok mindenki­nek 14.33 Első közlés 13.05 Nyitnikék 13.35 Üzenő - a va­kációról 13.43 Szimfonikus mi­niatűrök 16.00 Délutáni króni­ka 16.10 Mindennapi gazdaság 16.20 Zenefórum 17.03 Eco- mix 18.00 Esti krónika 18.30 Ráadás 19.05 Sportvilág 19.30 Jó éjszakát, gyerekek! 19.40 Búcsú a bohémségtől 20.03 A népzene hagyományőrzői 20.30 Határok nélkül 21.05 A Rádió­színház Dokumentumműhelyé­nek bemutatója 21.45 Szimfo­nikus táncok 22.00 Késő esti krónika 22.30 Dokumentumok a londoni Public Record Office levéltárból, 1945. június 17-18. 23.03 Lemezmúzeum Hogy tetszik lenni? 14.00 Ket­tőtől ötig 17.05 Kölyökrádió 17.32 Ziccer 18.30 Kapaszkodó 19.03 Garázs 19.30 Rádiószín­ház: Madarak 21.10 A dzsessz világa 23.10 Máról holnapra wmmssmi 6.00 Muzsikáló reggel 9.03 Pó­dium 10.05 A két szomszédvár 10.53 Zenei ábécé 11.40 Vég­vári Rezső népzenei feldolgozá­saiból 12.03 Hangverseny dél­időben 13.25 Barokk muzsika 14.05 Down to Earth 14.20 Bankett Blitvában 13.17 Ettore Bastianini énekel 16.03 Kórus- pódium 16.30 Eszperantó hír­adó 17.00 Új Hangoló 17.30 Fúvószenekarok felvételeiből 17.50 A hét költője: Tompa Mi­hály 18.05 Zenekari muzsika 19.05 Észtűznéző 19.35 IV. bu­dapesti nemzetközi kórusver­seny 21.21 Kamarazene 22.05 Új Zenei Újság 22.33 Franck: Az elátkozott vadász 22.50 Rá­diószínház: Az égi koffer 0.03 Évszázadok muzsikájából PETŐFI RÁDIÓ BRIDGE 4.33 Hajnali kalendárium 6.03 Reggeli csúcs 7.40 Sportreggel 8.05 Kedvencek a múltból 8.50 Apró-cseprő 11.03 Családi per­sely 11.15 Sárga tengeralattjáró 12.00 Nótakalendárium 13.10 7.30 Hírmaga­zin 8.00-8.30-ig Budapest day and ninght — angol nyelvű műsor 9.00-10.00-ig Forintos percek (gazdasági magazin) 10.45- 10.51-ig Apró. Az Expressz és a Rádió Bridge közös hirdetési műsora 11.30 Hírmagazin - 14.45-14.51-ig Apró 16.00- 17.00-ig Slágerlista - Billborad Hot One Hundred 17.15—17.25-ig Ki nyel ma? 17.30 Hírmagazin 18.00- 18.30-ig Kukker. Esti kulturális tájékoztató - 18.45-18.51-ig Apró 20.00-20.30-ig Budapest day and night - angol nyelvű műsor 20.30-21.30-ig Kép hanggal, hang képpel 21.30 Hírmagazin 22.00-23.00-ig Gréczy Zsolt Faludy Györggyel beszélget 23.20-24.00-ig Willis Conover dzsesszműsora 24.00- 5.00 Kvakvarak Dittman Andrással CALIPSO RÁDIÓ ~T Minden óra 30-kor LOlLIPSOl hírek, időjárás-je- "fOdlO X!f lentés. 8.00-08.30 Lapszemle 8.32 Fővinform 9.00 Ma mi hol ol­csóbb? 9.35 Útinform 9.45 No­votny Zoltán: Budapest története 10.30 Ellopott autók 11.32 Fő­vinform 12.00 Sporthírek 12.35 Útinform 14.32 Fővinform 15.35 Útinform 16.35 Fővinform 17.00 Szegő Tibor: New Gold on CD 17.35 Útinform 18.00 Sporthírek 18.00-19.00 Horoszkóp 18.32 Fővinform 18.45 Mit vegyek fel holnap? ItmDióii;1. A Rádió 11 mindennap az » " FM 71,63 MHz-es ultra- rövidhullámon jelentkezik. 14.00 Hangoljon ránk! - infor­mációs műsor, benne: lap­szemle 15.00 Szűkebb pátriánk - XI. kerületi közéleti rovat 16.00 VOA - az Amerika Hangja műsora 17.00 Maga­zin: Sportpercek, Gazdasági híradó. Heti patika, Felvételi után... 19.00 Bazár - szóra­koztató összeállítás Merlin Színház: Pierro della Francesca Cabaret (8) - Óbudai Társaskör: Muzsi­ka a kertben:' a Musica Anti­qua Hungarica együttes hangversenye ( 8) - Hilton Szálló dominikánus udvara: Romantikus est (fél 9, eső­nap: 14-én) - Pesti Várme­gyeház díszudvara; A Ca­pella Savaria hangverenye (8, esőnap: 13-án) - MTA Zenetudományi Intézet: Eloisa Baldelli és Leonora Baldelli (Olaszország) hang­versenye (fél 8) - Szent Ist­ván-bazilika: Virágh András hangversenye (7) - Vajda- hunyadvár: Az Erkel Ferenc Kamarazenekar hangverse­nye (9) Nemzetközi utcaszínházi találkozó Az idén is összehívták a nemzetközi utca- színházi találkozót Kőszegen. A hagyományos program keretében szom­baton délután nagy sikert aratott a szlovákiai Dunaszerdahely Fókusz Ifjúsági Színpadának a szereplése. Láthatta a közönség a kőszegi Ciróka Együttest, a vasvári Pajta Színházat (a képen), a budapesti bohócok fellépését és az ország más tájairól érkezett együtteseket - jelentette az MTI. A kétnapos fesztivál vasárnap fejeződött be. A déli órákban a dunaszerdahelyiek A császár új ru­hája című darabot adták elő. A színházi nyár viszont ezzel nem fejező­dött be Kőszegen, július második felében lesz a várszínházi program. Július 22-én a Juri- sich-várban bemutatják Machiavelli Mandra- goráját. A Telefondoktor július 12—18-ig Nyaralás itthon és külföldön címmel ad tá­jékoztatást. A szolgálat a 117- 2111-es telefonszámon hívha­tó; munkanapokon 16 órától másnap reggel 9 óráig, illetve munkaszüneti napokon egész nap. fTÁRSASÁGI HÍREK Győrbírő Enikő keramikus- művész kiállítása látható a sze­gedi Képcsarnok Gulácsy Galé­riájában 1993. július 15-31-ig. A FORMA-1 MA­GYAR NAGYDÍJ jegyelő­vételi jutalomsorsolását, technikai okok miatt, a meghirdetett július 12-i idő­pont helyett július 20-án tartjuk a budapesti Várkert Kaszinóban. IBUSZ FORMA-1 IGAZGATÓSÁG Húsz százalékkal olcsóbban kirándulhatnak a Magyar Nemzet olvasói a Budapest Touristtal 1993. július 25-én a Palócföldön Utazás autóbusszal. Útvonal: Budapest-Vác-Balassagyar- mat-Orhalom-Szécsény-Benczúrfalva-Csitár-Csesztve-Moho- ra-Vác-Budapest. Program: Utazás Balassagyarmatra, ahol vá­rosnézés keretében a volt vármegyeházat, a Madách-, a Mikszáth- szobrot, Mikszáth egykori lakóházát, a barokk római katolikus templomot és a görögkeleti templomot tekinthetik meg vendége­ink. Továbbutazás őrhalomra, ahol a népi jellegű tomácos palóc házak, majd Szécsénybe, ott a Kubinyi-múzeum, a Forgách-mú- zeum, a Rákóczi-emlékszoba és a ferences templom meglátogatá­sa szerepel a programban. Benczúrfalván a volt Pejacsevics-kas- tély (itt dolgozott Benczúr Gyula), majd Csitáron néhány szalma­tetős, szabadkéményes régi parasztház, Csesztvén a Madách-kú- ria és a román kori templom, Mohorán pedig a Mauks-ház (Mik­száth felesége .családi otthona) megtekintésére kerül sor. Ebéd: Szécsényben. Kedvezményes részvételi díj: 1190 Ft/fő. Indulás reggel 7.00 órakor a Roosevelt térről, visszaérkezés Budapestre kb. 20.00 órakor. Jelentkezni lehet a Budapest Tourist bármelyik irodájában. Ma: Kossuth 21.05 Ma: Tv 1 22.30 Dokumentumok Spanyol Tollas Tiborról operacsillagok Bebádogoztak minden abla­kot-ez a címe Tollas Tibor talán leghíresebb versének, amely a Váci börtön falai között szüle­tett. A a Kossuth rádióban a Rá­diószínház Dokumentumműhe­lyének ma esti bemutatója. Ács Gábor Nem csak gyávaságból mentünk ki Nyugatra című mű­sora Tollas Tiborról szól. A köl­tőt a világháború után kilenc év­re bebörtönözték, mert azt igye­kezett megakadályozni, hogy 23 magyar falut a Szovjetunióhoz csatoljanak. Tollas szabadulása után emigrált, majd ő alapította a Nemzetőr című lapot, életét tette rá az 56 szellemiségét folytató, a magyarországi kommunista dik­tatúra elleni küzdelemre. A világkiállítás alkalmá­ból Sevilla operacsillagok hangversenyének adott ott­hont, amelyen népszerű opera- részletek és spanyol dalok csendültek fel. A ma este a Tv 1-en látható felvételen spanyol sztárparádé várja a nézőket. Pódiumra lép Placido Domin­go, Pedro Lavirgen, Pilar Lo­rengal, Juan Pons, Jaime Ara- gall, Monserrat Caballé, Jósé Carreras, Alfredo Kraus, Teresa Bergansa. A Sevillai Szimfonikus Zenekart és a Cordobai Nagyszínház ének­karát Edmon Colomer, Garda Navarro, Enrique Garcia- Asensio és Placido Domingo vezényli. Wmmmmmsm». PKjly.H §L ___ J ose Carreras és Placido Domingo (Tv 1 22.30) WWi tv i ® 6.00 Jó reggelt, Ma­gyarország! 6.05 Falutévé 6.25 Határtól határig 6.35 Reggeli Mérleg 6.45 Híradó 7.00-9.00 Nap-kelte 9.00-12.00 Napközi 9.30 Walt Disney bemutatja 11.30 Játék 12.00 Déli harang­szó, Déli egyenleg 12.12 A Fi­nancial Times 16.00 Híradó 16.10 Hatalom és szenvedély 16.40 Miért? 17.10 Bűvös hatos 17.25 Képújság 17.30 Játékok bábuval 17.45 Pénzvüág 17.55 Dimenzió 18.35 Szerencsekerék 19.07 Esü mese 19.17 „Engedjé­tek hozzám!...” 19.30 Híradó 20.00 Telesport 20.05 24 óra 20.43 Marie Grubbe - koproduk- ciós tévéfilmsorozat 22.30 Spa­nyol operacsülagok 23.35 Mes­terségem címere 0.05 Híradó 0.10 Közjáték 0.15 BBC-híradó TV2 '. ® 10.00 Parlamenti Napló - kapcsoljuk az Országházat 17.09 Gyerekeknek 17.50 Elektor ka­landor 18.00 Délutáni egyenleg 18.10 Körzeti híradók 18.30 Hatoslottó-sorsolás 18.40 Tele­sport 19.00 Frici, a vállalkozó szellem 19.30 Columbo - ame­rikai bűnügyi tévéfilmsorozat 20.50 Jelfák 21.00 Korkép 22.00 Esti egyenleg 22.25 Enter 22.55 A háború kutyái - dán do­kumentumfilm DUNA TV 16.00 Hírek, mű­DUNA ”£-2™*· TV 16.05 Évforduló 16.10 80 nap alatt a Föld körül Willy Fogg-gal 16.35 Olaszok hihetetlen kaland­jai Leningrádban 18.15 Fekete Villám kalandjai 18.40 Mesesa­rok 18.45 Hírek 19.00 Az ígéret földje 1. - lengyel film 20.50 Csacsa és Dobó show-ja 21.00 Polip 22.00 Duna-sport 22.15 Évforduló 22.20 Hírösszefoglaló > .EUROSPORT 8.30 Aerobik 10.00 Tour de France kerékpárverseny 11.00 Tenisz 14.00 Kajak-kenu-vb 15.00 Tour de France kerékpár- verseny 17.30 Forma-1 18.30 Indy Car 20.30 Tenisz 22.00 Tour de France kerékpárver­seny TV 5 9.15 Kellemes reggelt! 12.00 Sanzonok 13.15 Banánhéj 15.30 Harmincmillió barát 16.30 40 fok árnyékában 21.00 Francia híradó 21.30 Charles Trenet, a sanzon nagy öregje 1 SAT 1 10.30 Bonanza 12.30 A szen­vedély árnyéka 14.15 Szomszé­dok 14.45 Bonanza 15.45 Az ’ Enterprise űrhajó 20.15 Heintje- A legjobb barátom PRO 7 9.30 A peshawari kapitány 12.40 Air Force 15.25 Reming­ton Steele 16.15 Mr. Belvedere 17.09 Trick 7 18.25 Kör bubi két dámával 18.55 Csendes kis otthonunk 19.25 Roseanne 20.15 Düh 22.20 Houston Knights - A dicsőséges páros ψξ* * RTL~‘ 10.00 Gazdagok és szépek 12.30 Springfieldi történet 13.20 A ka­liforniai klán 15.00 Gyilkosság a hobbija 17.00 Ki a főnök? 17.30 Egy rém rendes család 20.15 Columbo-sorozat: Fontos fi­gyelmeztetés 22.05 Quincy FALU TV "Ji _ λ Kedd reggel ismét Falutévé 6.05-kor a Tv 1-en. A mfi- l||f sorból: összeült a w kormány és a MOSZ - Árak, akciók, szolgál­tatások a Kakashálózatból - Je- nő-napi köszöntő NAP TV ül Kedden reggel ismét n··^ Nap-kelte a Tv 1-en. Tervezett témák: Bélel­jen tankot! - Fegyver- kereskedő maffiák - Autóverseny­ző lángok között - Mit tesz a Bala­toni Regionális Tanács? — Kinn, pádon: László Jenő, volt hadiipari államtitkár az Eldorádó-Ugyről Sinkovite Imre ée Borbiczki Ferenc (Tv 2 19. 00) 5% EZT KÉSZPÉNZNEK VEHETI! ÁRENGEDMÉNYT KAP, ha 50 000 Ft felett készpénzzel fizet a KERAVILL-szaküzletekben. „Forródrót": 111 -0601 A legfontosabb a fogyasztás A tévé erőszakra nevel? Ha komolyan vennék a kép­ernyőn látható erőszak, szex és pornográfia hatását a gyerme­kekre, az egész médiavilág anyagi helyzete meginogna - véli Wemer Glogauer augsbur- gi pedagógusprofesszor. Annál tiszteletre méltóbb az a kölni és nürnbergi akció, amelyek részt­vevői bojkottálják azokat a cé­geket, amelyek ilyen tartalmú tévéfilmeket finanszíroznak. Glogauer szerint a gyermekek bolondulnak a felnőtt műsoro­kért. A hatás még fokozódik azáltal, hogy a szülők 60 száza­lékának mindegy, mit néznek gyermekeik - közli az MTl-Pa- noráma. A professzor szerint sok gyerek több időt tölt a tévéké­szülék előtt, mint az iskolában, egyes hatévesek több mint 40 órát. A kisgyerekek 83 százalé­ka 18 és 20 óra között ül a kép­ernyő előtt, tehát éppen abban az időszakban, amikor az erő­szakot propagáló filmeket be­mutatják. Á németországi gye­rekszobák egyharmad részében külön tévékészülék áll. A hatás lesújtó - hangoztat­ja a professzor. Már a mozgáshi­ány is agresszív magatartást vált ki. Sőt, mint a bielefeldi epilep­sziaközpont megállapította, a túlzott mértékű tévénézés epi­lepsziás rohamokat is kiválthat A gyermekek nyolc százaléka veszélyeztetett e tekintetben. Azok a gyerekek, akik sokat nézik a tévét általában nem ol­vasnak. A készség, hogy megért­sék az írott szöveget csökken. Ami pedig a legkárosabb: az ügyészség szerint sok erőszakos cselekmény oka a televíziós fil­mekben bemutatott bűncselek­mények sorozata. Glogauer pro­fesszor négy gyilkosságot négy gyilkossági kísérletet s 28 súlyos testi sértést hét szexuális bűncse­lekményt és számos kisebb vét­séget talált amelyek egyértelmű- leg a média hatására történtek. Wolfgand Schneider, a bré­mai tartományi Médiaintézet igazgatója még egy veszélyről számolt be: az állandó hirdeté­sek a gyerekekben olyan felfo­gást alakítanak ki, hogy az élet legfontosabb tényezője a fo­gyasztás. Meghalt a szólógitáros Elmaradt két Edda-koncert Elmaradt a szombat esti és a vasárnapi Edda-koncert Agárdon, az együttes szóló­gitárosának, Kun Péternek halálos motorbalesete miatt Pataki Attila, az együttes veze­tője az MTI-n keresztül kérte az együttest meghallgatni szándé­kozókat, ne induljanak útnak, hiszen a tragikus baleset egy­ben az eddások harmadik napja tartó találkozójának a befejezé­sét is jelentette. Agárdon az idén harma­dik alkalommal rendezték meg az eddások táborát, amelyre az ország minden ré­széből több ezer fiatal érke­zett. Különféle sportműsoro­kon, vetélkedőkön vehettek részt, találkoztak kedvenc zenekaruk tagjaival. A ren­dezvény csúcspontja a szom­bat és vasárnap esti koncert lett volna. Halálozás MARAFKÓ KÁ­ROLY életének 89. évé­ben, június 16-án meghalt. Az elhunytban lapunk szerkesztője, Maraíkó László az édesapját gyá­szolja. A gyászoló család a győr-szigeti temetőben jú­lius 10-én vett végső bú­csút az elhunyttól. Szeptembertől dél-amerikai revű * Újra kinyit a Folies Bergere Szeptemberben újra megnyílik Párizs legré­gebbi revüszínháza, a Folies Bergere - jelentette az MTI. A Folies a múlt év decemberében kénytelen volt felfüggeszteni előadásait, mert látogatottsá­ga alaposan visszaesett. A nagy párizsi revüszín- házak négy-öt évig folyamatosan műsoron tart­ják egy-egy bemutatójukat, mert a hatalmas költ­ségek miatt csak így válhatnak nyereségessé. A Folies legutóbbi revüje 1700 előadást én meg, a bezárás 130 alkalmazott - táncosok, zenészek, díszítők, díszletmunkások - számára jelentett munkanélküliséget. Az új revüt argentin rendező készíti elő. Alf­redo Arias egy alkalmi, latin-amerikai revüjével az idén elnyerte a legjobb előadásnak kijáró Moliére-díjat. A Folies Bergere 1869 óta működik a francia fővárosban, s egy időben a leghíresebb revüszín- ház volt; a francia sanzon és a szórakoztatás leg­nagyobb alakjai léptek színpadára, köztük Mis- tinguette és Josephine Baker. Az elmúlt évtizedekben a revük megalkotója, legutóbb már csak kosztümjeinek tervezője, Mi­chel Gyarmati, az immár sok évtizede Párizsban élő magyar rendező volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék