Magyar Nemzet, 1996. június (59. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-10 / 134. szám

HÉTFŐ, 1996. június 10. Napi krónika Mafar Nemzőt 15 Napkelte: 4 óra 47 perc, nap­nyugta: 20 óra 41 perc. Margit, Diána és Gréta nevű olvasóinkat köszöntjük ma. A Margit görög, magyar ere­detű név, jelentése: a tenger lá­nya, a világosság gyermeke, gyöngy. Margit a leggyakoribb nevek egyike, és számos tiszte­letre méltó tulajdonosa volt és van ma is hazánkban és a hatá­rainkon túl is. Mi, magyarok igen büszkén említjük az Árpád-házi király, IV. Béla leányát, Szent Margitot, aki a Nyulak szigetén álló kolostorban élte önmegtar­tóztató és önsanyargató életét. A művészvilágban is gyakori ez a név. Bara, Dajka és Lukács Mar- giton kívül még számos Margitot ismerünk a színpadról, az iroda­lomból, és az irodalmi figurák között is megtalálni a Margito- kat, például a Faustban. A királyi családok és átlagpolgárok között egyaránt megtalálni e nevet. A Diána görög eredetű név, jelentése: ragyogó, erdő, vadá­szat, fény, a szülés istennője, a római mitológiából ismeretes. Ám a katolikusok szentjei között is találni Diánát, akiket a vadá­szok választottak védőszentjü­kül. Mint irodalmi figurát Lope de Vega A kertész kutyája című komédiájából is ismerjük Diánát. A Gréta a Margaréta több nyelven való fordítása, jelentésé­re nézve megegyezik a Margité­val. Bár már jó néhány éve itt­hagyta közönségét Greta Garbó, neve ma is fogalom. Zo^uUciS Százötven éve, 1836. június 10-én halt meg Marseille-ben André Marié Ampére francia fi­zikus és matematikus, az elektro­dinamika tudományágának egyik megalapozója. Előbb tudott szá­molni, mint írni, és 14 évesen azért tanult meg latinul, hogy Euler műveit olvashassa. Tőle származik az elektromágneses jelenségek helyes elmélete; az anyagok befolyását a mágneses térre még ma is az Ampére-féle köráramokkal lehet a legjobban szemléltetni. Megállapította a ró­la elnevezett gerjesztési törvényt, és róla nevezték el az áramerős­ség mértékegységét. Filozófiai munkájában a tudományok rend­szerét kísérelte megadni. (Lyonban született, 1775. január 22-én.) Az ötös lottó nyerőszámai: 46, 47, 62, 67, 88; jokerszám: 651 015 A hatos lottó nyerőszámai: 3,13, 18, 19, 20, 33; a pótszám: 9 Lóverseny A szombati ügetőversenyek eredményei: i. 1. Zuboly (4), 2. Why D. (12), 3. Makramé (10). 10: 159, 10, 10, 10. Bef.: 84, 101. H. bef.: 934. II. 1. Ronja Prophet (7), 2. Stádium (5), 4. Vitázó (6). 10: 26, 31, 26, 20. Bef.: 59, 64. H. bef.: 493. III. 1. Atlétanő (4), 2. Anikó Star (6), 3. Aletta (7). 10:11,13,13,11. Bef.: 28,26. H. bef.: 177. IV. 1. Veterán (1), 2. Útravaló (12), 3. Virág (6). 10: 41,13,11,11. Bef.: 57,76. H. bef.: 361. V. 1. Vidéki kislány (10), 2. Vibri (9), 3. Úriember (2). 10: 14,12,60,25. Bef.: 40,49. H. bef.: 1707. VI. 1. Virágos (8), 2. Zanussi (2), 3. Vatikán (9). 10: 17, 12, 55, 46. Bef.: 58, 37. H. bef.: 728. VII. 1. Totem (6), 2. Speedy Öm (7), 3. Ulla(5). 10: 12,43, 19,20. Bef.: 33, 31. H. bef.: 246. VIII. 1. Véletlen (3), 2. Unique Lady (12), 3. Rodrigó (10). 10: 42, 15, 11, 33. Bef.: 61, 281. H. bef.: 1892. IX. 1. Táncdal (6), 2. Unkas (9), 3. Usua (8). 10: 75, 32, 33, 39. Bef.: 131, 916. H. bef.: 4060. X. 1. Zöld ki­rály (5), 2. tét (3), 3. Rulett (8). 10: 17, 15, 56. 56. Bef.: 56, 122. H. bef.: 708.- Batthyány Lajos a reform­korban címmel jelent meg tanul­mánykötete Molnár Andrásnak, a Zala Megyei Levéltár igazgatóhe­lyettesének ötévi kutatómunkája eredményeként. A 220 oldalas mű az első felelős magyar miniszter- elnök élete kevésbé ismert szaka­szának, a reformkorban kifejtett tevékenységének feltárására vál­lalkozik.- Bezárják a gdanski hajó­gyárat: a súlyos adósságokkal küszködő híres üzem leállításá­ról és a csődeljárás kezdeménye­zéséről a hét végén döntöttek a részvényesek. E gyárban alakult meg 1980 augusztusában a len­gyel belpolitikai életben később fontos szerepet játszó Szolidari­tás szakszervezet. A Szolidaritás szerint a gyárbezárás miatt 7300 ember válik munkanélkülivé.-Helyreállítják a szentkúti remetelakot, az Országos Műem­lékvédelmi Hivatal már elkészítet­te a tervet. A nógrádi omladozó barlangsor megerősítését szolgáló helyreállítás a költségek előterem­tését követően kezdődhet el.- A vasárnapi Dob utcai robbanást a Fővárosi Elektromos Művek 120/10 kV teljesítményű alállomásának kapcsolókészülé­kében keletkezett meghibásodás okozta. A hiba zárlatot idézett elő, és az emiatt bekövetkező robba­nás a Dob utca és Rumbach Se­bestyén utca sarkán lévő épület üvegfalát darabokra törte. A VII., a VI. és az V. kerület egy része a 11 óra 01 perckor bekövetkezett robbanást követően 19 percig áram nélkül volt.-Vízbe fulladt egy nyolc­éves kisfiú vasárnap délután a Vas megyei Máriaújfalu határában lé­vő tóban. B. Bálint a kijelölt strand vizében játszott pajtásaival, amikor hirtelen alámerült, társai hiába keresték. Húsz perc múlva egy strandoló talált rá. A parton elsősegélyben részesítették, egy szakképzett ápbló kísérletezett az újraélesztésével, a mentők megér­kezéséig. Másfél óráig harcoltak az életéért, de beállt az agyhalál.- Az útról a betonárokba fordult vasárnap hajnalban Győr­ben egy Wartburg. Á gépkocsi va­lószínűleg diszkóból hazafelé tar­tó hat utasa közül egy fiatal életét vesztette, öten pedig megsérültek. Szombatról vasárnapra vir­radó éjjel a Pest Megyei Rendőr­főkapitányság szervezett bűnö­zés elleni és gazdaságvédelmi osztálya, a rendőrség különleges szolgálata a rendőri ezred segít­ségéve páratlan rajtaütést tartott a szigetszentmiklósi Speed disz­kóban. A hajnali három órakor végrehajtott razziában több mint 220 rendőr vett részt. A két és fél ezer szórakozó fiatal közül több száznak láthatóan zavaros volt a tekintete, és még órákkal a zene kikapcsolása után is ütemre mozgott kezük, lábuk és a szá­juk. A két és fél ezer szórakozó fiatalt egyesével léptették ki a diszkóból. Mindenkit megszon­dáztattak, illetve valamennyiük­nek ellenőrizték a pulzusát, egyensúlyi állapotát, majd akik­nél az orvosszakértő kábítószertől származó tüneteket észlelt, vérvé­telre a két, ott várakozó mentő­autóhoz vitték. A nyomozók fél tucat narkóárust fogtak el, akiknek a kábítószert nem volt idejük el­dobni. A táncparkettről több mil­lió forint értékű tablettát gyűj­töttek össze. Mint megtudtuk: a diszkóba a belépőjegy ezer forint, háromezerért lehetett hozzájutni egy Red Bulihoz, no meg a serkentőszerhez. Kapni lehetett Extasy tablettát csakúgy, mint különféle amfetaminszármazé- kokat. Akiket ez már nem jutta­tott el a csúcsra, azoknak volt ko­kain, heroin, amit kívánság sze­rint a vécében injekciós tűvel be is adtak. Az ellenőrzésben részt vett a- A számítógépvírusok szá­ma kilencezerre emelkedett. Minden hónapban 150-200 új ví­rus üti fel fejét, amelyek a szemé­lyi számítógépek adatállományát veszélyeztetik. A lemezcserék, az E-mail használata és a világháló­zatokba való bekapcsolódás nö­veli a fertőzés veszélyét.-Három fiatalember vesz­tette életét abban a balesetben, amelyet egy elszabadult ló oko­zott Dabason az 50-es úton szom­baton este. A fiatalemberek egy BMW-vel összeütköztek az útra tévedt állattal. Az ütközés nyomán a jármű mintegy 500 métert csú­szott, az utasok kiestek a járműből és már holtan égy csatornarend­szerbe zuhantak.- Erdőtüzek Alaszkában: az egy héttel ezelőttiek után a hét vé­gén a szövetségi állam déli terüle­tein ütött ki tűzvész. A hatalmas lakatlan területen 8200 hektárnyi terület áll lángokban. vám- és pénzügyőrség, az APEH és az ÁNTSZ is. A személyi el­lenőrzés délelőtt kilenc óráig tar­tott, az előállítottak kihallgatása egész vasárnap folyt. A sziget­szentmiklósi Speed diszkót a vá­mosok tíz napra bezárták. Az Extasy tablettákat az áru­sok Hollandiából 500-600 forin­tért szerzik be. de háromezerért adják el. (k. z. t.) * Keszthelyre és Hévízre már megérkeztek a főszezonra „várt” bűnbandák, köztük az autótolva­jok, a besurranok és a zsebesek is - tudtuk meg Bertalan János alez­redestől, a tóparti város rendőrka­pitányától. És mert a nyugat-bala­toni üdülőkörzetben már javában tart a szezon, a BRFK bevetési csoportja közreműködésével pén­tek éjszaka mintegy száz rendőr vett részt a keszthelyi és hévízi szórakoztatónegyedeket célba ve­vő razziában. Megtudtuk: ez év tavaszán már 26 gépkocsit loptak el a kör­zetben, ám a tolvajok fele már előzetesbe került. A zsebesek is megérkeztek már a fővárosból meg Dél-Bara- nyából, így mivel a budapesti zsa­ruk igen jól ismerik a budapestie­ket, a keszthelyi kapitány indo­koltnak tartaná a BRFK zsebes- különítményének keszthelyi „vendégeskedését” is. Kevés a rendőr Keszthelyen, és mert az ittenieknek kell ellát­niuk a szomszédos sármelléki re­pülőtér szolgálatát is, igen váiják már a kisegítőket. (g- j- «•) *-Egy fegyveres férfi több túszt ejtett vasárnapra virradóra egy marseille-i szállodában. A feltehetően gyenge idegzetű férfi a a szálloda egyik alkalmazottját meg is sebesítette. A rendőrök és a túszszedő között néhány lövésvál­tás történt, majd a fegyveres meg­adta magát.- Gázrobbanás történt Mis­kolcon, a Csabai kapu 47-es szá­mú bérház egyik földszinti, két­szobás lakásában szombaton este nyolc óra előtt. A lakás kigyulladt. A tüzet rövid idő alatt eloltották. A lakásból a mentők kimentettek egy idős férfit, aki azonban a ro­hamkocsiban meghalt. Más sérü­lésről egyelőre nincs jelentés. A férfi valószínűleg öngyilkossági szándékkal engedte ki a gázt a la­kásban, amelyet ezután begyúj­tott.- Kigyulladt egy autóbusz Visegrádon, a fellegvárhoz veze­tő panorámaúton. A tűz egy német turistákat szállító buszon keletke­zett szombaton. A sofőr gyors in­tézkedése miatt senki sem sérült meg. A tüzet rövid idő alatt meg­fékezték, azonban az útra nagy mennyiségű gázolaj folyt ki, ezért néhány órára le kellett az utat zár­ni.- Négy embert agyonlőtt egy elmeháborodott vasárnap: belelőtt egy úmapi körmenetbe az észak­nyugat-spanyolországi León tar­tományban lévő Herreros de Rue- da falucskában. Jesús Andrés Igle- siast a csendőrök agyonlőtték, ugyanis lövései egy 26 éves társuk életét is kioltották. M Összefognak Kati gyógyításáért A műtét maga - forintra át­számolva - több millióba kerül­ne. Plusz az utazás, a kísérők költségei, az utóvizsgálatok. Nagyon sok pénz kellene hozzá, hogy mielőbb megműtsék a 11 éves Kóti Kati arcán keletkezett daganatot. A daganat eltávolítá­sára csak Amerikában lenne vál­lalkozó orvos, a hazai tb csak ak­kor biztosítaná a költségek egy részét, ha orvosi konzílium iga­zolná, hogy idehaza nem lehet a műtétet elvégezni. A szakvéle­mény azonban késlekedik. Paks apraja-nagyja fogott össze, hogy a szükséges pénzt előteremtsék. Sorra szerveznek jótékonysági műsorokat, vetél­kedőket, sportrendezvényeket, melyek bevételeit Kati gyógyke­zeltetésére kívánják fordítani. A Paksi Aranyág Alapítvány a jóté­konysági rendezvények fő szer­vezője, mozgatója, az Ameriká­ban történő gyógykezeltetés kez­deményezője. (ni. m.) Több ezer Extasy a Speed diszkóban Razziák a hét végén- Sikeres volt a nyírségi ex­po: hétezer üzletember járt a va­sárnap zárult nyíregyházi VI. Ke­let-Nyugat nemzetközi kiállítá­son és vásáron, s az exportőrök több százmillió dolláros üzletet kötöttek. A legtöbb üzletember Németországból -érkezett, Auszt­riát és Olaszországot szintén nagyszámú exportőr képviselte.- Postamesterek lesznek a debreceni postaigazgatóság mű­ködési területén. A régi tisztség felelevenítésén kívül rövidítik egyes kis forgalmú postahivatalok nyitvatartási idejét - jelentették be egy sajtótájékoztatón. Mindkét in­tézkedésre a működés gazdasá­gossága érdekében kerül sor.- Huszonegy német csere­diák élvezi a debreceni Med- gyessy Ferenc Gimnázium ven­dégszeretetét. A német és a ma­gyar oktatási intézmény vezetői úgy egyeztek meg, hogy a tavaszi látogatásokat ősszel viszonozzák a magyarok.- Csökkent a munkanélkü­liek száma Hajdú-Biharban - közölték a munkaügyi hivatal vezetői. Ez a mezőgazdasági idénymunka-lehetőségeknek kö­szönhető. A 34 ezernyi munka- nélküli egyharmada a megye- székhelyen él.- Aranykatedra Emlékpla­kettet kapott kiemelkedő peda­gógusi munkájának elismerése­ként Ocztos Istvánné, a Pilisi Ál­talános Iskola és Diákotthon igaz­gatója, Fila Józsefné, a Szabóky Adolf Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző igazgatója, Fekete János, a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző vezetője, Si­mon István, a Bokányi Dezső Építőipari Képző- és Iparművé­szeti Szakközépiskola és Szak­munkásképző igazgatója, vala­mint Pskuly Mihály, a Lechner Ödön Építőipari Szakmunkáskép­ző Iskola címzetes igazgatója.- A latin-amerikai irodalom területén végzett munkájáért két egyetemi hallgató ^ Kerekes Judit és Latorre Ágnes - kapta a Ma­gyarországon akkreditált latin­amerikai nagykövetek által alapí­tott díjat.-A Katona József Színház 14. évadját záró társulati ülésen Zsámbéki Gábor igazgató beje­lentette, hogy a jövő évadtól nem tagja a társulatnak Söptei Andrea, Tímár Andor és Végvári Tamás. A társulat Pukk-díját Garay Jó­zsefnek ítélték.-Hollókőről látható fotóki­állítás a Milánói Néprajzi Múze­umban. A tárlaton Gedai Csaba fotóművész mintegy félszáz fény­képe mutatja be a nevezetes ma­gyar falut az olasz látogatóknak. A kiállítás Veronában is látható lesz a szabadtéri játékok ideje alatt.- A Novus Kávéház Zenei Műhelyének koncertje ma este hét órakor lesz az Óbudai Társas­körben (Budapest III., Kiskorona u. 7.).- Matzon Ákos és Ézsiás Ist­ván kiállítása ma délután hat óra­kor nyílik meg a Körmendi Galé­riában (Budapest II., Nagybányai út 25.). 50 éve íntu& Az Európai Belszállítási Központ Koppenhágában tár­gyalásokat folytatott arról a problémáról, hogy miképp le­het minél sürgősebben tenge­ri halakat szállítani Európa ínséges területeire. A létrejött megállapodás értelmében a közeljövőben megindulhat­nak a halszállítmányok Kö­zép- és Kelet-Európa felé. Csepűrágóünnep A budai Várban szombaton a Sikló parkban számos gyermek- műsor, az Oroszlános udvarban népi együttesek és utcabál szóra­koztatták a csepűrágóünnep kö­zönségét. Tizenhárom színpadon több mint 900 művész 110 pro­dukcióból nyújtott ízelítőt a kö­zönségnek. Az immár harmadik alkalommal megrendezett csepű- rágóünnepen a hazai művészek mellett a határainkon túli társula­tok is bemutatkoznak. Szomba­ton a közönséget többek között a Térszínház és a Márkus Színház csapata szórakoztatta, s felléptek a kolozsvári Puck Színház művé­szei is. Népbetegség-e a csontritkulás? A telefondoktor programja június 16-ig: Népbetegség-e a csontritkulás? - Vajon miért hal­lunk az utóbbi időben egyre töb­bet róla? - Mi a csontritkulás lé­nyege, hogyan alakul ki a beteg­ség? - Mit tehetünk a megelőzés érdekében? Személyesen fordulhatnak az „élő” telefondoktorhoz június 13-án, csütörtökön 15 és 18 óra között a 320-26-52-es telefon­számon. Saját névre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték el­lenében tájékoztatót küldenek. A telefondoktor címe: 1390 Buda­pest, Pf. 173., telefonszáma: 1172-111 (éjjel-nappal). A borí­tékra írja rá: Csontritkulás.- Újabb rablás a Tisza exp- resszen. Hét ismeretlen, oroszul beszélő férfi Nyíregyháza külterü­letén szombat reggel 8 óra 15-kor a Tisza expresszen bántalmazta L. S. 27 éves, P. G. 48 éves és M. V. 26 éves orosz állampolgárokat, és összesen 3500 dollárjukat elvet­ték. Egy héten belül ez volt a har­madik hasonló jellegű támadás ezen a vonaton.- Késsel támadt szombat dél­előtt fél tizenegy körül a XIV. ke­rület egyik kutya-macska kozme­tikai üzletében egy ismeretlen, kö­rülbelül 40 éves férfi a 18 éves alkalmazottra. A belső helyiségbe kényszerítette, ott egy székhez kö­tözte, és körülbelül 15 ezer forin­tot lopott el, majd elmenekült. A sértett nem szenvedett sérülést.- Két ismeretlen férfi a XXni. kerületi Nagykőrösi úti au­tópiacról egy 31 éves román ál­lampolgárt a közeli kiserdőbe csalt. Ott bántalmazták, késsel megfenyegették, majd övtáskáját elvették, benne 8100 forinttal, 1000 márkával, 300 dollárral és ötezer lejjel. Ellopták tőle arany nyakláncát is. A keletkezett kár 190 ezer forint. Forróság Az időnként megnövekvő felhőzet ellenére jobbára napos idő lesz ma is, de nyugaton időnként már erőseb­ben megnövekszik a gomolyfelhő- zet, s elsősorban ott záporok, zivata­rok is kialakulhatnak. A szél csak a zivatarok környezetében élénkül meg. Délután 29, 34 fok közötti hő­mérsékletre számíthatunk. Várható országos középhőmér­séklet: 22,27 fok között. Orvosmeteorológiai előrejelzés: fronthatás nem lesz. A Duna vízállása tegnap Buda­pestnél: 296 cm. Európa időjárása Város Időjárás Legmagasabb jellege hőmérséklet Athén napos 33 °C Bécs napos 29 °C Belgrád napos 32 °C Berlin napos 28 °C Kijev szeles 25 °C Ljubljana szeles 31 °C London napos 18 °C Madrid napos 28 °C Párizs szeles 23 °C Pozsony szeles 31 °C Prága szeles 25 °C Róma napos 29 °C Stockholm borult 20 °C Varsó szeles 31 °C Zágráb szeles 31 °C Speciális meteorológiai tájékozta­tás: Hosszú távú előrejelzés (30 napos) Tel.: (06-90) 304-628 Országos előrejelzés (12-36 órás) (06-90) 304-611 (5 napos) (06-90)304-631 Orvosmeteorológiai tájékoztató (06-90) 304-612 Időjárási tájékoztató autósoknak (06-90) 304-613 A telefonszolgáltatás díja 88 Ft/perc. * »- Az ide piszkító kutyákat szeretnék elriasztani Földes Vilmos rajza

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék