Magyar Nemzet, 1997. október (60. évfolyam, 229-254. szám)

1997-10-13 / 239. szám

HÉTFŐ, 1997. október 13. Műsorok II ÉL MTV 1 'j 6.00-9.00 Nap-kelte Mf 9.05- 10.55 Még egy- szer! Az Onedin csa­lád 11.00 Walt Disney bemutatja 12.00 Déli harangszó 12.05 Vasár­napi muzsika - hétközben 13.00 Híradó, Gazdatévé, Üzlet 14.00 Patrin - Üzenet - Vorba 14.25 Domovina 14.50 NAT-tól tartok 15.20 Ficánkoló 15.25 Lurkó-kupa 15.35 Kisokos 16.00 Heidi és Emi - német filmsor. 16.30 A szerelem jo­gán 17.00 Szócső 17.15-18.00 A körzeti stúdiók műsora 17.15 Kör­zeti magazinok 17.45 Körzeti hír­adók 18.00 Államháztartási reform 18.05 Vers mindenkinek 18.10 „En­gedjétek hozzám!...” 18.15-18.30 Gyerekeknek! 18.30 Magyarok cse­lekedetei 18.40 Váratlan utazás - kan. filmsor. 19.30 Híradó, Sporthí­rek 20.00 Ha... 20.55 Közkívánat­ra: X-akták 21.45 Nyitott száj 22.35 Zarándokút - dók. film 23.40 A te­tovált szív - német bűnügyi film 0.15 Híradó MTV 2 14.00 Parlamenti pflP* napló 15.00 Közvetí­ti,- W~. 2J tés a parlament ülésé­ről 17.00 Erdőkerülő 17.35 Tangó három szólamban - dán filmsor. 18.30 TH 19.00 Telesport 21.00 Záróra után 21.25 Csízió 21.30 Telemázli 22.00 Aktuális 22.25 Híradó 22.40 Összefoglaló a par- dubicei lovasversenyről 23.20 Ma­gyarok cselekedetei DUNA TV 8.00 Reggeli muzsika, DUNA Segítség! Tanulok?! ^ Távoktatás, Párok és há­zaspárok tízezer év mesterművein 8.15 Ad hoc 8.30 MVA Vállalkozói akadémia 9.05 Képes krónika 11.00 Heti hírmondó 12.00 Déli harang­szó, Vers 12.25 Esti kérdés 12.40 Emlékképek - régi híradók 13.00 Postabontás - levélváltás 13.20 Kö­zép-európai magazin 13.55 Trópusi hőség - kan. filmsor. 14.50 A nép­művészet örökösei 15.20 A termé­szettudomány mérföldkövei 15.35 Tarkabarka 16.35 Harmónia 17.10 Az óceán lánya 17.35 Mese 18.00 Híradó 18.20 Dr. Finlay - skót film­sor. 19.15 Magyar tudomány 20.00 Police 20.40 Esti kérdés 21.00 Hír­adó 21.20 Sportpercek 21.30 Ka­zahsztán - magy. útifilm 22.20 A szecesszió kora - olasz ismerettelj.- film 23.15 Híradó 23.45 Magyar tu­domány 0.20 MVA Vállalkozói akadémia 0.50 Harmónia 1.20 Police 2.00 Esti kérdés NAP TV Nap-kelte kedd reggel 6 XJC. és 9 óra között az MTV 1-en: Agrárpercek - Egy kilakoltatás története - Orvosi mű­hibák - Új szülési módszer: a gyen­géd születés - Szembesítés: Je­szenszky Géza - Kinn pádon, Kis Zoltán, az FM politikai államtitkára- Újabb gyógyszeráremelés? - vita a Szaunában - Világcsúcsot dönt a rádiós Szabó család. Az MTV Rt. a műsorváltoztatás jogát fenntartja! TV 2 /y-'UKj'i 1 8.32 Marienhof 9.00 Délelőtt a Tv 2-vel 9.15 Egy kórház ma­gánélete 12.00 Tények délben 12.10 Stádium 12.30 Gazdagok és szépek- am. sor. 13.00 Csupa-csupa élet - német sor. 13.30 Guldenburgok öröksége - német sor. 14.30 Ma­rienhof - német sor. 15.00 Csípsz 16.00 Aki bújt, aki nem 17.30 Csu­pa-csupa élet - német sor. 18.00 Az Acapulco-öböl 18.30 Szerencseke­rék 19.00 Tények 1930 Gazdagok és szépek 20.00 Másik nő - am. film 22.00 Tények, időjárás 22.13 Tényező 22.22 Ember a tények mö­gött 22.28 5 perc - 5 kontinens 22.36 Szemtanú 22.45 Sport 22.50 Európa! 23.00 Cagney és Lacey - am. sor. 24.00 Egy kórház magán­élete - am. sor. TV 3 , Kgr. 7.30 Profitvadász 8.05 Menjünk 8.15 Stílusper- cek 14.00 Haza - német filmsor. 15.35 Kaleidoszkóp 16.00 Tér-hatás 16.30 Modell Tv 16.55 Horgászbuli 17.15 Ne várd a csodát- am. sci-fi 19.00 Híradó, Fila- sporthírek 19.15 Szeszélyes termé­szet - angol természetfilm-sor. 20.20 Gillette World Sport Special 20.45 Menjünk 21.00 Á pokol baj­noka - am. film 23.05 Napi profit 23.15 Profitvadász 23.50 Top Trend • SZÍV TV 7.30 Szíves beszélgeté- sek 8.00 Információs ^ magazin 8.30 Földgömb 9.00 Egészségmagazin 9.30 Príma torna hölgyeknek 10.00 Próba, sze­relem 11.00 Palánta 11.30 Pénzvi­lág 12.00 Információs magazin 12.30 Hívd Andreát! 14.00 Torna 14.30 Benkó Dixieland Bánd 15.00 Próba, szerelem - tévéjáték 16.00 Rin-Tin-Tin 16.30 Más 17.00 Két lány az utcán - magy. vígjáték 19.00 Fogyatékossággal élők félórá­ja 19.30 Action Mán RTL KLUB f‘"!!,Xrl'SI' *lür! 1430 100-ból egyet lt t u 8 15.10 Pumukli 15.50 Zenélő malom, magy. film 17.20 Segítség, örököltem! 19.00 Híradó 19.30 Patika, magy. filmsor. 20.000 A részleg , magy. film 21.35 Nyaraló, magy. film 23.05 Híradó 23.35 Petto, rövidfilm Magyar tudomány Hétfőn 19.15-kor ismét je­lentkezik a Duna tv-ben a Ma­gyar tudomány című természet- és társadalomtudományi maga­zinműsor. A tartalomból: Milyen kutatási területeket fejleszt az Akadémia? Glatz Ferenc, az MTA elnöke az új stratégiai alapelvekről beszél. Hogyan vál­tozott meg a magyar pszichiátriai betegkör? Ki fog törődni törté­neti kertjeinkkel? . Szerkesztő: Dukai Andrea, műsorvezető: Lengyel Judit. (Ismétlés: hétfőn 23.50-kor és kedden 10.55-kor.) SZÍNHÁZ Budapesti Kamaraszínház - a Shure-stúdióban: Animus és Anima (bemutató ea., fél 8) - Játékszín: Ho­tel Plaza (7) - József Attila Színház: A miniszter félrelép (7) - Karinthy Színház: Őrült nők ketrece (7) - Kam­ra: Rosencrantz és Guildenstem halott (7) - Kolibri Színház: A kék madár (de. 10, du. 3) - Komédium: Shakes­peare összes rövidítve (7) - Mikro­szkóp Színpad: 30 éves a Mikroszkóp (de. 10) - Várszínház: Az ember tra­gédiája (elmarad, nov. 17-re) - Rad­nóti Színház: Lehetetlen (7) - R. S. 9. Stúdiószínház: Micimackó (13.30) — Szkéné Színház: Buto ünnep - Új Színház a kamarateremben: Január (7) - Vígszínház: Fekete Péter (7) - Pesti Színház: Tangó (7) - Old Man’s Music Pub: Felkai Bili Blues Brothers KOSSUTH 9-05 Napköz- ben 11.05 Szonda 11.35 Krónika 1956-ról 12.00 Déli króni­ka 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör­vénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.20 A keleti egyház liturgikus énekeiből 13.30 Krisztus közöttünk! 14.05 A hagyomány őrzői voltak... 14.35 Tetten ért szavak 14.45 Kö­zönségszolgálat 15.06 Tudósfórum élőben 16.00 Délutáni krónika 16.10 Mindennapi gazdaság 16.20 Hasznos tudnivalók 16.35 Emlékek szárnyain 17.05 Kassza 18.00 Esti krónika 19.06 Sportvilág 19.30 Jó éjszakát, gyerekek! 19.40 Egy önér­zet története - Gelléri Andor E. re­génye nyomán 20.05 Kodály Zoltán nyomában 20.30 Határok nélkül 21.05 Hétfő esti filmzene 21.55 Szóló 22.00 Késő esti krónika 22.30 Régiók 23.05 Lemezmúzeum PETŐFI .......... 8.00 Petőfi­dé lelőtt 12.00 Jq ebéhez SZÓI a nóta 13.15 Egészségpercek 13.45 Korkérdés 14.00 A rádió kívánság- műsora 17.04 Petőfi-délután 18.30 Hétpróba 19.03 Zenezóna 19.30 Kölyökrádió 20.00 Dzsesszmagazin 21.03 Zenezóna 22.00 Más-világ 23.15 Ennyi... 24.00 Éjfél után... BARTÓK 8.10 Pódium 9.29 Bécsi mu­zsika 10.05 Mikszáth-év 11.00 Operaegyüttesek 11.30 A hét zeneműve 12.07 Hang­verseny délidőben 13.03 Zenekari muzsika 14.05 „Amit én tudok..” 15.10 Bódy József operaáriákat éne­kel 15.31 Fiatalok minikoncertje 16.05 Muzsikáló délután 18.05 Kap­csoljuk a Magyar Rádió márványter­mét 19.05 Ahol az ösvény véget ér 19.35 Richard Strauss: Alpesi szim­fónia 20.30 Kapcsoljuk Washingtont kb. 22.30 Tegnap a Gyimesben jár­tam kb. 22.45 Hangszerszólók 23.00 Gyöngyhalászok A Deutsche Welle magyar rádióadása Az ASTRA-1 műholdról a kettes hangcsatornán - naponta 13.30-14 óráig - a 7,74 megahertzen, valamint a 41 és 49 mé­teres rövidhullámon, 7,165 és 6,015 kilohertzen, ezenkívül egyre több helyi rádióállomás adásá­nak keretében, illetve a helyi kábeltévék hang- csatornáin vehető a Deutsche Welle magyar nyelvű rádióadása. Naponta - vasárnap kivételével - világhírek, Németország-magazin, nemzetközi lapszemle. A hét minden napján színes magazin: hétfőn csalá­di magazin; kedden ifjúsági fórum; szerdán tudo­mány, kutatás, környezetvédelem; csütörtökön gazdasági és közéleti szemle; pénteken kultúr- magazin; szombaton idegenforgalmi és közleke­dési körkép, heti sportösszefoglaló; vasárnap Magyarország a német nyelvű sajtó tükrében, az egyházak világából, a szerkesztőség postaládája, német nyelvlecke. A Deutsche Welle magyar adásainak hallga­tói az ingyenes német nyelvkönyvet az alábbi cí­men rendelhetik meg: Deutsche Welle magyar szerkesztőség, D 50 588, Köln, illetve Deutsche Welle, 62-es postahivatal, 1399 Budapest. GYŰJTSE AZ AMSTEL KUPAKOKAT ÉS MEGNYERHETI ÁLMAI OTTHONÁT + #0^ i } TELEVÍZIÓ RÁDIÓ-játék A Postabank nyereményjátéka a Postán sok zenével, értékes nyereménnyel a Rádió Bridge FM 102,1 hullámhosszán. Játékos kedvű ügyfeleinket ma 13 óra 45-kor a szigetszentmiklósi postán (Fő tér 1.) várjuk. Jöjjön, játsszon, nyerjen Profitjegyet! Szeretettel várjuk és jó szórakozást kívánunk: Postabank és Takarékpénztár Rt. jjQjP Magyarig LAKÁSA CSAK EGY AJTÓNYITÁSRA VAN ÖNTŐL HOGYAN NYERHET? FŐNYEREMÉNYEK: HETI SORSOLÁSOK: Az Amstel Beer kupakjaiban található Sorsolás a játék végén, amelyben Nyolc héten keresztül minden kedden betűkből rakja ki az A-M-S-T-E-L szót minden beküldött boríték részt vesz. az elöző heti beküldők között kisorsolunk és borítékban küldje be címünkre. Fődíj Álmai lakása 3 db Sony videomagnót. Az első sorsolás: október 28 Ezzel Ön részt vesz a Főnyeremények (5 millió Ft értékben) Beküldési cím: „Amstel - Otthon a és a Heti Nyeremények sorsolásain. Fődíj Extra A lakás bebútorozása hűtőben" 1463 Budapest Pf 999 Ezen felül, ha az Amstel Pils, Gold (max. 999 ezer Ft értékben) Végső beküldési határidő: vagy Bock kupakjaiban található 2-4 díj Szilveszteri parti 1997- december 18. éjfél. A nyerteseket számokból is hármat a borítékba tesz, (200 ezer Ft értékben) postan ertesit)uk-T°vabbi információ, a Fődíj mellé megnyerheti a Fődíj 5-9 díj Hűtő, Amstel sörrel és restes szabályok es a nyertesek névsora ‘ 3 ’ ‘ - a Nepszabadsag pénteki Extrát. A nyeremény értéke a pohárkészlettel. számaiban a Közle- .... k irakható legnagyobb háromjegyű 10-19 díj 1 teljes évi Amstel sör mények rovat­szám ezresekben. ellátmány házhoz szállítva. bán található. / Amstel - Otthon a hűtőben. \ \ kSvl 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék