Magyar Nemzet, 1997. október (60. évfolyam, 229-254. szám)

1997-10-13 / 239. szám

Labdarúgás Magyar Nemzet 13 HÉTFŐ, 1997. október 13. • Fortuna volt a magyar válogatott tizenkettedik játékosa a vébéselejtezőn E végjáték után még nincs vége... FINNORSZÁG-MAGYARORSZÁG 1-1 (0-0) Helsinki, 31 617 néző, vezette: Heynemann (német). FINNORSZÁG: Moilanen - Tuomela, Ylönen, Hyypiá - Reini, Mahlio, I.itmanen. Koskinen (Rissanen, 82.), Valakari - Sumiala (Johansson, 89.), Paatelainen. MAGYARORSZÁG: Sáfár - Lőrincz - Sebők, Halmai, Ke­resztúri - Mracskó, Nyilas (Horváth, 67.), Lipcsei, Egressy (Dom­bi, 81.) - Kovács (Illés, 57.), Orosz. Gólok: Sumiala (62.), Moilanen (öngól, 92.). Helsinki, október 12. László Attila, a magyar labda­rúgó-válogatott menedzsere bátor ember: a sportvezető ugyanis már régen lefoglalta a helyeket a hétfői zürichi járatra, nehogy lemaradjon a magyar delegáció az európai se­lejtezőcsoportok nyolc második helyezettjének sorsolásáról. A kül­döttség utazhat, Magyarország is ott lesz az egyik kalapban, miután az utolsó pillanatban esett finn ön­gólnak köszönhetően együttesünk .kiharcolta” a továbbjutást. A sírból hoztuk vissza elteme­tett álmainkat. Pedig már minden veszni lát­szott, ám - a korábbi balsikerű végjátékok után - ezúttal óriási szerencsénk volt. Firtathatjuk, hogy megérdemeltük-e vagy sem, de valamiért most mellénk állt Fortuna. Talán azért, mert az előb­bi mérkőzéseken elpártolt tőlünk a szerencse, hiszen Norvégiában és Svájcban is a 83. percig 0-0-ra állt a mérkőzés, s végül Oslóban 3-0- ra, míg Bernben 1-0-ra kaptunk ki. Ám igaz az is, hogy a magyar lab­darúgóktól e két találkozón ennyi­re futotta, mert ennyit tudtak futni, fizikailag és pszichikailag is össze­omlottak a számukra megerőltető próbatételtől. A Svájc elleni buda­pesti összecsapáson viszont a hel­vétek egyenlítettek a kilencven percen túli ráadásban. Egyszer te­hát nekünk is lehet mázlink. Most az volt, de még mekkora!' Úgyhogy kezdjük a végén. Az utolsó percben a házigazdák tá­madtak, s a Wolverhamptonban szereplő Paatelainen lövése fölé ment. Litmanen szögletet rekla­mált - megjegyzendő igaza volt, jogos észrevételéért sárga lap lett a jutalma... A bíró pedig a cserék miatt hosszabbított. Az így aján­dékba kapott utolsó lehetőséget ki­használva - tőle szokatlan módon - még egyszer nekilendült a ma­gyar futballválogatott, szabadrú­gáshoz is jutott a finn kaputól kö­rülbelül 25 méterre, s Lőrincz lö­vése szögletre pattant. Keresztúri ívelte be a labdát, s az összecsapá­son viszonylag jól futballozó, ám az erősen felázott talajon elcsúszó Sebők az ötösön ballal belekotort a labdába, amely éppen a kapuba tartott, a menteni igyekvő Mahlio azonban a gólvonal előtt rárúgta a földön fekvő kapus, Moilanen há­tára, a labda ismét jó irányt vett, s meg sem állt a hálóig. A finn né­zők arcára odafagyott a mosoly a plusz ötfokos hidegben - az óra ekkor 91 perc 25 másodpercet jel­zett, a játékvezető aztán 93 perc 27 másodperc után vetett véget az egyszerre lélekölő és lelket melen­gető drámai előadásnak. A lényeg tehát, hogy nem fújta el a szél, nem mosta el a meccs előtt és alatt egyaránt végig zuho­gó eső: a magyar nemzeti együttes döntetlenért utazott, s egy ponttal tért haza, márpedig ezúttal ez ép­pen elegendő volt az üdvösséghez. A gárda most nem 83, hanem több mint 93 percig bírta erővel, éppen addig, ameddig kellett. Az más kérdés, hogy a továbbjutás el­lenére még jóindulattal sem zeng­hetünk örömódákat a magyar csa­pat teljesítményéről. Csank János szövetségi kapitány ígérete ellené­re inkább a védekezésre alkalmas összetételű kezdő tizenegyet állí­tott ki, hiszen az egyik elképzelés szerint a várt Dombi-Illés támadó­szellemű duó helyett a defenzí­vebb stílusra hasznosabb Mracs- kó-Nyilas párost jelölte az alap­csapatba. S ez látszott is a játékon, hiszen az első félidőben az egyéb­ként ugyancsak visszafogott házi­gazdák játszottak mezőnyfölény­ben, noha a mérkőzés legnagyobb helyzetét Kovács hagyta ki a 19. percben, a hazai védők kapkodásá­nak köszönhetően elé került labdát néhány méterről bal külsővel a jobb kapufa mellé lőtte. Ordító gólhelyzet volt! A vendéglátók - akárcsak mi - attól tartottak, ne­Moilanen bánata érthető (A Helsingin Sanomatból) hogy ők kapják az első gólt, mert úgy járnak, mint a norvégok ellen, amikor kaptak otthon egy négyest, miután felelőtlenül kitámadtak. A finnek szövetségi kapitánya, a dá­nokkal Európa-bajnoki címet nyert Richard Möller-Nielsen tán Dom­bitól félt a leginkább, miután régi jó ismerősünk, a Kispest-Honvéd egykori vezető edzője, Martti Kuusela különösen felhívta a szak­vezető figyelmét a veszélyes deb­receni jobbszélsőre. Amint a szur­kolókkal és a játékosokkal együtt végtelenül csalódott Möller-Niel­sen a halotti torra emlékeztető saj­tókonferencián elmondta, a máso­dik játékrész végén kizárólag azért cserélte be Rissanent, hogy ár­nyékként kövesse Dombit... Mi meg a holland Ajax Amsz­terdam világklasszis légiósától, a héten enyhe megfázással küszkö­dő, a csütörtöki és a pénteki edzést ki is hagyó Litmanentől rettegtünk a leginkább, de Hal­mai ezúttal jól őrizte, igaz egy íz­ben, a 77. percben megcsillantot­ta kivételes képességeit, Sáfár csak bravúrral tudta hárítani a bal alsó sarokra tartó lövését, de azért Litmanen nem szabott fa­zont a csapatnak. Mint ahogy nem volt karmes­ter a magyar válogatottban sem, erre a posztra ugyanis nem alkal­mas sem Nyilas, sem Illés (ő leg­feljebb a két ékkel képes a rövid passzos összjátékra), az e szerep­körben igazán otthonosan mozgó Sándor Tamás pedig a torinói kis- padról követheti a kiválasztott tár­sak produkcióját (azt zárójelben teszem hozzá, Dombi éppen Sán­dorral alkot hatékony párost). Helsinkiben maradva: a máso­dik felvonást erőteljesebben kezd­ték a finnek, a nagy nyomásnak lett az eredménye a bő negyedóra múlva elért góljuk, s ekkor a mieink is - már csak kényszerből is - stílust és ritmust váltottak, bár a kispadon helyet foglalók attól tartottak, hogy „a finnek lőnek még egyet”... Lőttek, a legjobb helyre. Pedig amint Csank János bevallotta, „az utolsó öt-tíz perc­ben feladtam én is, néha-néha kur­jantottam egyet-egyet, de tudtam, ez már úgy sem ér semmit. Mit mondjak? Feltámadtunk!". Ám ahhoz, hogy életben is maradjunk, s ott legyünk a jövő évi franciaországi világbajnoksá­gon, végre jó játékkal kellene kí­sérteni a szerencsét. Molnár László További eredmények: Szlovénia— Horvátország 1-3, Görögország-Dánia 0-0, Olaszország-Anglia 0-0, Grúzia- Lengyelország 3-0, Svájc-Azerbajdzsán 5-0, Ausztria-Fehéroroszország 4-0, Skócia-Lettország 2-0, Oroszország- Bulgária 4-2, Ciprus-Luxemburg 2-0, Málta-Jugoszlávia 0-5, Csehország- Szlovákia 3-0, Hollandia-!'örökország 0-0, Belgium-Wales 3-2, Irország- Románia 1-1, Macedónia-Litvánia 1-2, Portugália-Eszak-Irország 1-0, Német­ország- Albánia 4-3, Kuvait-Kína 1-2, Szaúd-Arábia-Katar 1-0, Kazahsztán- Dél-Korea 1-1, Üzbegisztán-}apán 1-1. A privatizáció elkerülhetetlen Mezey György a BVSC-Zugló átalakításáról és az állam szerepvállalásáról A szakosztály-igazgatói mun­ka mellett a vezető edzői teendő­ket is magára vállalta a BVSC- Zugló futballcsapatánál az idei szezonra dr. Mezey György, ám a Betis elleni KEK-visszavágót kö­vetően mégis búcsút intett a kis- padnak. Lépése általános megle­petést keltett, az 56 esztendős szakember saját bevallása szerint azonban előre megírt forgató- könyv szerint cselekedett:- Szűk körben már korábban jeleztem, hogy a KEK első körét követően befejezem a szakmai munka napi irányítását, a futball- klub átalakítása ugyanis célegye­nesbe ért. Rengeteg tárgyalás vár rám, s a megbeszélések nem iga­zodhatnak az edzésritmushoz.- Mezey Györgyöt a szakma és a közönség a legkiválóbb tréne­rek közé sorolja. Szükséges önnek a pálya helyett irodákban, tárgya­lótermekben töltenie a napjait?- Noha a pedagógia tudomány­ból kandidátusi címet szereztem, mindig is edzőnek tartottam ma­gam. Meggyőződésem, hogy ülök egyszer még kispadon, mert noha sajnos korosodom, rengeteg ben­nem a szakmai ambíció. Most azonban az üzleti feladatokra kell összpontosítani, másként ellehetet­lenülne az egyesület, márpedig egy amatőr szintre süllyedő csapathoz nem adnám a nevem. Az önálló futballklub megalakításán túl va­gyunk, s szeretném, ha januárra megalakulna a BVSC-Zuglót mű­ködtető részvénytársaság is.- Ön esztendők óta sürgeti a magyar futballban az üzleti szem­pontok érvényesítését, ám a sport­ág jogi, közgazdasági környezete ez idáig nemigen változott. Ezzel együtt fogadjuk el tényként, hogy néhány hónapon belül a BVSC- Zugló üzleti szempontból is profi egyesületté lesz. De vajon műkö­dőképes lehet-e egy efféle sziget a mai honi futballvalóságban?- Tragédia volna, s óhatatlanul bukásba torkollna, ha vállalkozá­sunk egyedi eset maradna, de ilyen veszély nem fenyeget. A sportágban erőteljes belső átalaku­lás zajlik, az élet kikényszerítette a klubok privatizálását. S első lé­pésben a labdarúgó-társadalom­nak kell bizonyítania, hogy képes megfelelni a kor közgazdasági ki­hívásainak. Másként aligha re­ménykedhetünk az állam támoga­tásában, márpedig kormányzati segítség nélkül a futballnak esélye sincs a túlélésre. A köztartozások­kal, a létesítményhelyzettel, a sportot érintő pénzügypolitikai kérdésekkel és az ifjúsági futball ügyével központilag kell foglal­kozni. miképpen az a nyugati pro­fi világban szokás. E problémák­kal a sportág önerőből nem bir­kózhat meg, ugyanakkor a kor­mány joggal igényli, hogy a szö­vetség, a liga és a klubok értelmes megoldási javaslatokat tegyenek az asztalra.-Emeljünk ki egy elemet, a stadionok kérdését. A tulajdoni helyzet rendezetlensége az egyik fő akadálya a futball-részvénytár- saságok alapításának, nem vilá­gos azonban, mihez kezdenének e - tisztelet a kivételeknek - pusztu­ló pályákkal az egyesületek...- Ritka kivételtől eltekintve a sztáregyüttesek is, gondolok itt például a Bayern Münchenre vagy a Milánra, a város kezelésében lé­vő pályán játszanak. A cél tehát idehaza sem az egyesületek tulaj­donossá tétele. Hadd meséljem el a BVSC-Zugló példáját: a MÁV Rt. vezetése tisztában van azzal, milyen reklámértéket jelent egy piacképes futballcsapat, de a je­lenlegi helyzetben nem tud direkt támogatást nyújtani. Pénz helyett így a klub gondjára bízta a Szőnyi úti létesítményt, azaz a MÁV Rt. a területtel társul a majdani futball- részvénytársasághoz. Mifelénk a jogi helyzet tiszta, áttekinthető, de korántsem ez az általános. A sportújságírók szövetségének a napokban rendezett fórumán hal­lottam a DVSC illetékeseitől, hogy az Oláh Gábor utcai stadionon, mely egyébként a hazai követel­ményeknek sem igen felel meg, három tulajdonos is osztozik, ami alapvető gátja egy vállalkozás fel­építésének. Pedig Debrecenben remek a játékosanyag, a közönség imádja a futballt, e város a magyar labdarúgás egyik legfontosabb bá­zisa lehetne. A létesítménykérdés orvoslása tehát megkerülhetetlen, ám bevallom, aggodalommal fi­gyelem a 2004-es Európa-bajnok- sággal kapcsolatos MLSZ-törek- véseket. Hiba lenne állami segít­séggel néhány pályát a kirakatba állítani, ultramodemné varázsolni, ha közben a többi feljavítására nem futná a költségvetésből. Va­lamennyi stadion része a nemzeti vagyonnak, lepusztulásuk senki­nek sem lehet érdeke.- Visszatérte a BVSC-Zug- lóra: ön tehát a földterületre ala­pozva olyan részvénytársaságot képzel el, mely a bevételeiből a futballcsapatot is eltartaná.- Pontosan erről van szó. Az érdeklődés élénk, hat befektetője­lölttel tárgyalok, a cél egy bevá­sárló- és szabadidőcentrum kiala­kítása, s ehhez ez az M3-as autó­pálya melletti pálya ideális terület. Itt a hétvégeken 10-15 ezer ember is megfordulhat majd, s remé­nyeink szerint közülük - akár csa­ládi programként is - négy-ötez­ren a futballmeccset is végignézik.- Ehhez persze közönségszó­rakoztató játék szükséges, s aligha hátrány, ha a keretben nézőcsalo­gató sztárok is vannak...- A projektnek a profi futball­csapat működtetése az egyik kulcseleme, ha az rt. létrehozásá­ból a klubnak nincs haszna, fölös­leges a társaságot megszervezni. Egy vergődő gárda amúgy is csak rombolná a befektetők hírnevét, üzleti presztízsét.- Mennyi időbe telhet a bevá­sárló- és szabadidőközpont felépí­tése, s jól sejtem-e, hogy az átme­neti időszakban a befektetőknek kell finanszírozniuk a BVSC-Zugló működését?- A vállalkozás tőkeerejének függvényében két-három eszten­dő alatt lehet a tervekből valóság, s addig egy alapösszeggel valóban a befektetőnek kell pénzelni a csa­patot, ami természetesen nem mentesíti a menedzsmentet attól, hogy további szponzorokat sora­koztasson fel az egyesület mögé.- Ószintén: optimista a BVSC- Zugló jövőjét illetően?- Ha nem hinnék a részvény- társaság életképességében, már vettem volna a kalapom. Más kér­dés - s a részletekről egyelőre hadd ne beszéljek -, hogy az utób­bi időszak néhány történése nem igazán javította a hangulatomat. Ezzel együtt végigcsinálom, amit elterveztem, hogy majdan lelkiis- meret-furdalás nélkül csukhassam be magam mögött az ajtót... S. Tóth János A selejtezők hajrájához érkezve kezd körvonalazódni a jövő évi világbajnokság 32 csapatos döntőjének mezőnye. Meglepetés, hogy Portugália, valamint a vébébronzérmes Svédország nem lesz ott az 1998-as nagy seregszemlén. A biztos résztvevők: Brazília (címvédő), Franciaország (házigazda), Dánia, Ang­lia, Norvégia, Ausztria, Bulgária, Spanyolország, Hollandia, Románia, Németország, Skócia, Argentína, Kolumbia, Para­guay, Kamerun, Marokkó, Nigéria, Dél-Afrika és Tunézia. A fennmaradó tizenkét helyért még zajlanak a selejtezők. Európából további négy ország indulhat, a mai sorsolás dönt arról, hogy Horvátország, Olaszország, Magyarország, Oroszor­szág, Jugoszlávia, Belgium, Írország és Ukrajna milyen párosí­tásban küzd október 29-én (szerda) és november 15-én (szombat) a franciaországi repülőjegyekért. Dél-Amerikában egyetlen hely kiadó még. Könnyen lehet, hogy a záró forduló eredményeitől függetlenül már a vasárnap éj­szakai lapzártánk utáni 15. fordulóban tisztázódott a továbbjutás (Chile-Peru). Közép- és Eszak-Amerika selejtezőjéről a legjobb három csa­pat kerül a vébé 32-es mezőnyébe. Ázsia-Óceániának négy hely jut. A két ázsiai csoport nyertese automatikusan döntős, a csoportmásodikok egymás elleni párharcá­nak győztese szintén vébérésztvevő. E duellum vesztese még egy esélyt kap: az Óceániában nyertes Ausztrália ellen mérkőzhet, s a csata továbbjutója szintén ott lehet a világbajnokságon. Az európai végeredmények 1. DÁNIA 1. cső 8 iport 5 2 1 14- 6 17 2. Horvátország 8 4 3 1 17-12 15 3. Görögország 8 4 2 2 11- 4 14 4. Bosznia-Hercegovina 8 3 0 5 9-14 9 5. Szlovénia 8 >0 1 7 5-20 1 2. csoport 1. ANGLIA 8 6 1 1 15- 2 19 2. Olaszország 8 5 2 1 11- 1 18 3. Lengyelország 8 3 1 4 10-12 10 4. Grúzia 8 3 1 4 7- 9 10 5. Moldávia 8 0 0 8 2-21 0 1. NORVÉGIA 3. csoport 8 6 2 0 21- 2 20 2. Magyarország 8 3 3 2 10- 8 12 3. Finnország 8 3 2 3 11-12 11 4. Svájc 8 3 1 4 11-12 10 5. Azerbajdzsán 8 1 0 7 3-22 3 4. csoport 1. AUSZTRIA 10 8 1 1 17- 4 25 2. SKÓCIA 10 7 2 1 15- 3 23 3. Svédország 10 7 0 3 16- 9 21 4. Lettország 10 3 1 6 10-14 10 5. Észtország 10 1 1 8 4-16 4 6. Fehéroroszország 10 1 1 8 5-21 4 1. BULGÁRIA 5. csoport 8 6 0 2 18- 9 18 2. Oroszország 8 5 2 1 19- 5 17 3.Izrael 8 4 1 3 9- 7 13 4. Ciprus 8 3 1 4 10-15 10 5. Luxemburg 8 0 0 8 2-22 0 1. SPANYOLORSZÁG 6. csoport 10 8 2 0 26- 6 26 2. Jugoszlávia 10 7 2 1 29- 7 23 3. Csehország 10 5 1 4 16- 6 16 4. Szlovákia 10 5 1 4 18-14 16 5. Feröer szigetek 10 2 0 8 10-31 6 6. Málta 10 0 0 10 2-37 0 7. csoport 1. HOLLANDIA 8 6 1 1 26- 4 19 2. Belgium 8 6 0 2 20-11 18 3. Törökország 8 4 2 2 21- 9 14 4. Wales 8 2 1 5 20-21 7 5. San Marino 8 0 0 8 0-42 0 1. ROMÁNIA 8. csoport 10 9 1 0 37- 4 28 2. Írország 10 5 3 2 22- 8 18 3. Litvánia 10 5 2 3 11- 8 17 4. Macedónia 10 4 1 5 22-18 13 5. Izland 10 2 3 5 11-16 9 6. Liechtenstein 10 0 0 10 3-52 0 1. NÉMETORSZÁG 9. csoport 10 6 4 0 23- 9 22 2. Ukrajna 10 6 2 2 10- 6 20 3. Portugália 10 5 4 1 12- 4 19 4. Örményország 10 1 5 4 8-17 8 5. Észak-írország 10 1 4 5 6-10 7 6. Albánia 10 1 1 8 7-20 4 A selejtezők állása Dél-Amerika 1. ARGENTÍNA 14 8 4 2 22-12 28 2. KOLUMBIA 15 8 3 4 22-14 27 3. PARAGUAY 14 8 2 4 20-13 26 4. Peru 14 6 4 4 18-16 22 5. Chile 14 5 4 5 25-18 19 6. Ecuador 14 5 3 6 18-16 18 7. Bolívia 14 4 5 5 18-17 17 8. Uruguay 14 5 2 7 13-18 17 9. Venezuela 15 0 3 12 8-40 3 Közép- és Észak-Amerika 1. Mexikó 6 4 2 0 18- 2 14 2. Jamaica 8 3 3 2 5-10 12 3. Egyesült Államok 7 2 4 1 10- 7 10 4. Salvador 8 2 3 3 7-10 9 5. Costa Rica 8 2 2 4 7- 8 8 6. Kanada 7 1 2 4 2-12 5 Ázsia, A csoport 1. Irán 4 2 2 0 9- 4 8 2. Szaúd-Arábia 4 2 1 1 4- 3 7 3. Kína 4 2 1 1 6- 6 7 4. Kuvait 4 1 1 2 5- 5 4 5. Katar 4 0 1 3 1- 7 1 Ázsia, B csoport 1. Korea 5 4 1 0 11- 3 13 2. Arab Emírségek 4 2 1 1 7- 5 7 3. Japán 5 1 3 1 9- 7 6 4. Kazahsztán 5 0 3 2 3-10 3 5. Üzbegisztán 5 0 2 3 8-13 2 * FRANCÉ 98 COUPEDUMONDE Futball-világbajnokság, 1998 Húsz hely már foglalt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék