Magyar Nemzet, 2006. január (69. évfolyam, 1-30. szám)

2006-01-04 / 3. szám

Polgári napilap LXIX. évfolyam, 3. szám Budapesti kiadás • 2006. január 4., szerda www.mno.hu Ára: 145 forint Előfizetőknek: 105 forint Alapította: P e t h ő Sándor Igazgató-főszerkesztő: Liszkay Gábor • Főszerkesztő-helyettesek: D. Horváth Gábor, Csermely Péter, Szerető Szabolcs • Lapszerkesztők: Ludwig Emil, Torkos Matild, Tóth Szabolcs Töhötöm • Szerkesztőség és kiadó: 1089 Budapest, Üllői út 102. • Telefon: (1)476-2131, (1) 814-8700, fax: (1) 215-3197. Levélcím: 1450 Bp. 9., Pf. 74. • E-mail: szerk@magyarnemzet.hu • Kiadja a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. • Felelős kiadó: A Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója • Lapigazgató: Dr. Kövesdi László • Lapigazgató-helyettes: Ostrowski Mária • A Nemzet Kft. a MATESZ tagja. Ügyfélszolgálat: (1) 413-1547, (1) 322-8306; Hirdetés: (1) 216-8817, 216-8818, 216-8819, fax: (1) 342-6132 (Apróhirdetés-felvétel: 342-6164, 322-2448, 1075 Bp., Wesselényi u. 8.) • On-line hir­detésfelvétel: puskas.bence@mno.hu. Telefon: (06-20) 934-0640, fax: (1) 306-2963. Terjesztési ügyekben telefon: (1) 476-2176. Előfizetés-megrendelés éjjel-nappal: (1) 476-2198, .e-mail: terjesztes@ magyarnemzet.hu. Terjeszti a Lapker Rt. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hír­lap Üzletága. • Előfizethet közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján (e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu; zöldszám: 06-80/444-444). Előfizetési díj egy hónapra 2660 fo­rint, negyedévre: 7980 forint, fél évre 15 960 forint, egy évre 31 920 forint. Hétnapos előfizetési díj: egy hónapra 3172 forint, negyedévre: 9516 forint, fél évre 19 032 forint, egy évre 38 064 forint • Nyomtatás: LAPCOM Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. 9021 Győr, Újlak u. 4/A • Ügyvezető igazgató: Szammer István • Országos kiadás ISSN: 0237-3793, Budapesti kiadás ISSN: 0133-185 X • Mai számunkat szerkesztette: Tóth Szabolcs Töhötöm csak vette BELFÖLD Duplán bűnhőd­hetnek, akik akár segítőként is részt k maffiaügyekben. tolik renci LÁTÓTÉR Pozitív fogadta­tásra talált a ka- us püspöki konfe- a körlevele. zum« „gör KÜLFÖLD Megbukott a kor­mány nemzeti Vi- 1, az úgynevezett ógigazolvány". dők, vette GAZDASÁG Csődtől tartanak az autókereske- 40 ezer gépkocsit k vissza a bankok. Izraeli célzórendszer a Gripenekre 770133 185035 A Gripenek lézerirányítású bombáit vezeti célra a Litening-konténer M Zord Gábor László __________ A magyar védelmi minisztéri­um úgy döntött, hogy az izra­eli Rafael cég Litening infravörös célmegjelölő és navigációs konté­nerével szereli fel Gripen repülő­gépeit 11 millió dollár (mintegy két és fél milliárd forint) értékben - írta az izraeli Globés hírportál. A berendezések beszerzése azóta van a Honvédelmi Minisztérium napirendjén, hogy a Medgyessy- kormány 2003 elején úgy döntött: az Orbán-kabinet által elsősorban légvédelmi feladatokra szánt Gripenek helyett olyan változatot szerez be, melyek légi utántölthe- tőségük és precíziós fegyverzetük (lézerirányítású bombáik) révén alkalmasak expedíciós műveletek­ben való részvételre. Lapunk kérdésére a honvédel­mi miniszter főtanácsadója meg­erősítette, hogy a célzókonténerek beszerzési folyamata az év végén végső stádiumba jutott. [Izraeli...] Folytatás a 2. oldalon > Gáz van, késik a stratégia Még mindig nem készült el az ország energiafüggőségét csökkentő program Jóllehet tegnap helyreállt az or­szág földgázellátása, a válság idehaza világossá tette, hazánk mekkora mértékben függ a kül­földi energiahordozóktól. A kormány energiastratégiát sür­get, miközben azt már másfél éve el kellett volna készítenie. g Munkatársainktól __________ T örékeny a béke a hazai gáz­fronton, hiszen ingadozik a nyomás, és az orosz-ukrán konf­liktusban egyelőre nem körvonala­zódik semmiféle megállapodás. Az utóbbi napok mindenki számára világossá tették, mennyire kiszol­gáltatott helyzetben van Magyaror­szág az energiaellátás biztonsága szempontjából. Teljes importigé­nyünk az összfogyasztás nyolcvan százalékát teszi ki, ennek kilencven százaléka Oroszországon és Ukraj­nán át érkezik. A hazai kitermelés csak a fogyasztás húsz százalékát adja, földgázmezőink kimerülőben Rozsét szállító asszony egy ukrajnai benzinkút előtt A Gazprom gázlopással vádolja Kijevet fotó: reuters/gieb garanich vannak. A Mól Rt. elnök-vezérigaz­gatója úgy látja, Magyarország a térség legkiszolgáltatottabb álla­ma. Hernádi Zsolt szerint az orosz függés csökkentéséhez új vezetékre lenne szükség, emellett bővíteni kellene a tárolókapacitásokat. Ugyancsak elengedhetetlen volna hazánk középtávú energiastraté­giájának megalkotása. Gyurcsány Ferenc tegnap a munka felgyorsítá­sát kérte. Ugyanakkör arról nem esett szó, hogy a dokumentumot már másfél esztendeje el kellett volna készítenie a kormánynak, ám az végső formáját azóta sem nyerte el. Továbbiak a 10. és a 1 Ír oldalon Brüsszelben folytatódik a Gazprom vitája Ingyenes Népszabadság a tanároknak i Farkas Melinda HÍRÖSSZEFOGLALÓ B ár az európai fogyasztók a szállítások normalizálódásá­ról számoltak be, nem csökkent a feszültség Oroszország és Ukrajna között. A Gazprom ismét gázlopás­sal vádolta meg Kijevet, míg az uk­rán külügyminiszter-helyettes a bi­rodalmak szétesésére emlékeztette Moszkvát. (A cég szóvivője - pon­tosítva a korábbi adatokat - azt ál­lította, hogy Ukrajna 118,7 millió köbméter földgázt szivattyúzott ki illegálisan a területén átfutó csőve­zetékből, megdézsmálva a más eu­rópai országoknak szánt orosz gáz­szállítmányt. Ukrán részről vissza­utasítják e vádakat.) A gázvitában mindkét ország az Európai Unió­hoz fordult. Brüsszel ma foglalko­zik a válsággal. A szállítások rendeződése mi­att mérséklődtek a földgázárak tegnap a nemzetközi szabadpia­con. New Yorkban, Londonban ugyanakkor a vita keltette bizony­talanság miatt az olaj drágulása megközelítette a hordónkénti két dollárt. [Moszkva...] Folytatás a 11. oldalon > Ö tezer darab egy hónapos, in­gyenes Népszabadság-előfize­tést sorsolt ki a Pedagógusok Szak- szervezetének (PSZ) tagjai között a szervezet tagkártyáit működtető Magyar Kamarákért Szövetség. A PSZ azt állítja, hogy nincs közük a megrendeléshez, de a szervezet al- elnöke a tagoknak küldött körleve­lében arra buzdította a pedagógu­sokat, hogy az ajándék előfizetés le­telte után rendeljék meg a lapot. A Népszabadság példányszáma - ez a hivatalos statisztikákból ol­vasható ki - az utóbbi időben jelentősen csökkent. „A PSZ-tagkártyához kapcsoló­dó kedvezményrendszer keretében a Magyar Kamarákért Szövetség (Makasz) egy hónapos ajándék- Népszabadság-előfizetést nyújt át Önnek január 2. és 31. közötti idő­tartamra. Kezdeményezésünkkel szeretnénk a PSZ tagjainak figyel­mébe ajánlani hazánk legnagyobb példányszámú napilapját” - áll az Árok Antal szakszervezeti alelnök által a tagoknak küldött körlevél­ben. Árok hozzáteszi: tárgyalnak a Népszabadság kiadójával arról, hogy az ingyenes időszak letelte után a szakszervezeti tagok ked­vezményesen fizethessenek elő a lapra. A Makasz egyébként a Nép­szavára is kedvezményes előfize­tést kínál, ám listáján jobboldali­nak tartott lap még mutatóban sem szerepel. [Ingyenes...] Folytatás a 3. oldalon > Mladics ismét színre lépne Draskovics: A bűnösök védelmezőik hatalomra jutására várnak Háborús bűnösök portréival illusztrált naptárak egy szerbiai árusnál. Visszatérésükre várnak? fotó: afp/andrej isakovic 11 Sebestyén Imrf (Újvidék) ______ V édik, támogatják, és rejtegetik a volt Milosevics-rezsim poli­tikai erői a háborús bűncselekmé­nyekkel vádolt személyeket - nyi­latkozta a FoNet hírügynökségnek maga Vük Draskovics szerb külügy­miniszter, aki nem kevesebbet állí­tott, mint hogy azok a vádlottakat terhelő okmányok, amelyeket a há­gai törvényszék hiába kér Belgrád- tól, már mind megvannak, csak ép­pen a Scheveningenben lévő Milo- sevicsnél. Nyilvánvaló tehát, ki áll a vádlottak mögött. A nemzetközi igazságszolgáltatás elől rejtőzködők csak azt várják, hogy ezek az erők - Draskovics a szocialistákra és a ra­dikálisokra utal - hatalomra jussa­nak, hogy a nyilvánosság elé lép­hessenek a médiumok jóvoltából, és újra tüntetéseket szervezhesse­nek Szerbiában. A szocialisták már jelenleg is számottevő politikai befolyást gya­korolnak, hiszen ellenzékből támo­gatják Kostunica kisebbségi kor­mányát. [Még...] Folytatás a 9. oldalon > Vezetés nélkül a magyar labdarúgás 51 Munkatársunktól ___________ M űködésképtelenné vált teg­nap a Magyar Labdarúgó­szövetség (MLSZ) elnöksége, miu- tán Horváth Cs. Attila és Nemes Fe­renc is lemondott a testületben ed­dig betöltött tagságáról. Ezáltal az MLSZ működése is ellehetetlenült. Az elnökség létszáma a december 21-i rendkívüli közgyűlésen fogyat­kozott meg drasztikusan, akkor a hat profi delegáltból öt lemondott. A szövetség alapszabálya értelmé­ben az elnökség mandátumának megszűnésével egy időben az elnök, azaz Bozóky Imre is elveszti mandá­tumát. „Ami ma történt, az bűntett a magyar futball ellen” - szögezte le a történtek után a szűkszavúan nyi­latkozó Bozóky, aki 1999. szeptem­ber 25-e óta tölti be a posztját. Az MLSZ elnöke szerint a kialakult helyzetben komoly veszélybe került a 2012-es magyar-horvát, közös rendezésű Eb-pályázat. Kisteleki Ist­ván, a puccsot megszervező, és so­kadik nekifutásra végül sikerre vivő Magyar Labdarúgóliga elnöke úgy véli, a január 20-i közgyűlésig Berzi Sándor MLSZ-főtitkárnak kell irá­nyítania a szövetség munkáját. Berzi szerint viszont akár ügyvezető elnökség is felállhatna az elnökség­ben megmaradt tagokkal. Részletek a 20. oldalon helyreigazítás Lapunk 2005. augusztus 26-i számában, a Tetemes és fölösleges siker­díj tanácsadásra című cikkben- valótlanul állítottuk, hogy a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal és a dr. Patay Géza ügyvéd között 2005-ben létrejött megbízási szerző­désben sikerdíj szerepelt volna;- valótlanul állítottuk, hogy a megbízás kizárólag a csepeli szenny­víztisztító közbeszerzési eljárásainak véleményezésére irányulna.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék