Magyar Nemzet, 2008. szeptember (71. évfolyam, 239-268. szám)

2008-09-29 / 267. szám

17 2008. szeptember 29., hétfő Krónika Szabadlábon a sokszoros gyilkos Megúszta a halálbüntetést, mert megváltoztak a törvények • Bosszútól tartanak a csengeleiek Kiszabadult a börtönből a magyar kriminalisztika legtöbb, nyolc áldozatot követelő bűncselekményének egyik vádlottja, az előbb halálra, majd életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt L. János. A férfi csak pénzért akart interjút adni a Délmagyar- ország című lapnak. MN-ÖSSZEÁLLÍTÁS L etöltötte életfogytig tartó sza­badságvesztését, és a közel­múltban kiszabadult a börtönből a magyar kriminalisztika történe­tében legkegyetlenebb módon végrehajtott és legtöbb áldozatot követelő bűncselekmény egyik vádlottja. A most 47 éves L. János egy csengelei tanyán nyolc ember­rel végzett, egyikük 26 hetes ter­hes nő volt, aki ikreket várt. Mag­zatai is meghaltak. & G. Juhász Judit _____________ Ú j abb, nevezetesen ügyvédi visszaélés gyanúja is felvető­dött a pókaszepetki Szent Marcella idősotthonban történt ajándékozá­si szerződés nyomozásakor. Ezért hatásköri illetékesség hiánya miatt a Zala Megyei Rendőr-főkapitány­ságtól a Zalaegerszegi Nyomozó Ügyészséghez utalták át az ügyet. Úgy tudjuk, az idősotthon 27 éves vezetője mellett gyanúsítottá válhat a szerződést jegyző ügyvéd is. Mint arról korábban beszámol­tunk, az idén április végén a póka­szepetki Szent Marcella Idősek Ott­honának egyik lakója levelet kapott a földhivataltól, miszerint két, ösz- szesen ötmillió forintot érő ingatla­na az intézmény igazgatója, T. Fe­renc tulajdonába került. Az eljárás­ban egy ügyvéd is közreműködött. A 78 éves asszony gondozója a fur­csa esetről értesítette az önkor­mányzatot. Srágli Miklós körjegyző lapunknak elmondta: vizsgálatot indítottak, átnézték a lakók vagyoni helyzetét és a nyilvántartásokat. Ekkor derült ki, hogy az intézmény széfjéből eltűnt az idős nő két, közel négymillió forint értékű takarékbe­tétkönyve is. Rendőrségi feljelen­tést tettek, és értesítették a gyámhi­A csongrádi férfit halálra ítél­ték, de megmenekült az akasztó­fától, mert a másodfokú ítélet előtt eltörölték a halálbüntetést. Két társa közül az egyik - az akkor 15 éves - Hajagos Tóth László volt, őt hat év börtönbüntetésre ítélték. A másik, a fiú apja, Hajagos Tóth Imre öngyilkos lett. L. Jánossal még kiszabadulása előtt interjút akart készíteni a Délmagyarország újságírója, de a férfi nem állt kötélnek. Miután le­töltötte büntetését, azzal kereste vatalt, amely azóta gondnokot ren­delt ki az idős asszony mellé. Az ön- kormányzat fegyelmi eljárást indí­tott az igazgató ellen, akit felfüg­gesztettek, majd elbocsátottak az állásából. A döntés nem jogerős, a felmentett igazgató ugyanis mun­kaügyi bíróságon támadta meg azt. A Zala megyei rendőrség gazda­ságvédelmi osztálya csalás gyanúja miatt indított nyomozást, de nem­régiben kiderült, hogy az ügynek egy ügyvéd személyében új gyanú­sítottja is lehet. A 27 éves, szociális munkás végzettségű T. Ferenc Pó- kaszepetken párhuzamosan vezette a Szociális Szolgáltató Központot és a Szent Marcella idősotthont. Mi­után ez utóbbiból elbocsátották, tá­vozott a szolgáltató központból is. Jelenleg egy Zala megyei kistelepü­lés polgármestere. Megkerestük az ügy főszereplő­jét, T. Ferencet is, de egyetlen kér­désünkre sem kívánt reagálni. ■ ETIKAI KÓDEX. A Szociális Munka Etikai Kódexe szerint a szociális munkás nem élhet vissza a kliens függőségi helyzetével, nem lehet közöttük üzleti, haszonszerzésen alapuló kapcsolat, és ügyfelétől semmiféle juttatást, szolgáltatást nem kérhet és nem fogadhat el. meg a szerkesztőséget, hogy „len­ne miről beszélnie”. A személyes találkozón viszont már azt mond­ta, csak pénzért hajlandó kérdé­sekre válaszolni. Azzal érvelt, hogy nem sok olyan ember van, akit halálra ítéltek, és húsz év után kiszabadulva még normális. Azt mondta: „egálban vagyok, letöl­töttem a húsz évet!” A tragédia Csengéién, 1988. augusztus 15-én, hajnalban tör­tént. Hajagos Tóth Imre bosszút akart állni volt élettársán, amiért elhagyta őt. Előbb csak az asz- szonnyal szándékozott végezni, fegyvert szerzett, hogy lelője, ké­sőbb azonban úgy döntött, rá­gyújtja a nőre a házát. Barátaival vettek száz liter benzint, palac­HÍRÖSSZEFOGLALÓ T öbben is életüket vesztették a hét végén történt közúti bal­esetekben. Szombaton négyen haltak meg a 6-os úton, Szekszárd határában, amikor összeütközött egy személyautó és egy tehergép­kocsi. A kisteherautó eddig tisztá­zatlan okból áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol frontáli­san ütközött a vétlen autóval. A kocsiban utazó négy ember meg­halt, a teherkocsi vezetője súlyos sérüléseket szenvedett. Ugyanaznap belerohant egy személygépkocsi az előtte haladó __Gui.yás-MTI_______________ N e m kedvezett az időjárás a ha­lász-horgász barátság erősí­tését célzó, szombatra beharango­zott I. Nagy-Balatoni Horgászver­senynek, amelyre eredetileg több száz résztvevőt várt a Balatoni Ha­lászati Zrt., két horgászszövetség és több tókörnyéki civil szervezet. Tizennyolc fogási helyen, stran­don, mólón, horgásztanyán száz- nyolcvan versenyző vett részt a ta­lálkozón, Siófokon mindössze ha­tan dacoltak a hűvös, szeles idővel. A díjak többségét a balatonszepezdi és a balatonedericsi versenyzők vit­ték el - számolt be az MTI. kokba töltötték, és hajnalban oda­mentek a tanyához. Név szerint tudták, hogy kik vannak az épület­ben. A tanyán tizenegyen aludtak, nők, köztük az ikreivel terhes asz- szony, férfiak, gyerekek és egy csecsemő. Hajagosék a Molotov- koktélokat adott jelre meggyújtot­ták, és bedobálták a házba. Kilen­cen kimenekültek bentről, de a brutális támadást végül csak hár­man élték túl. Hajagos Tóth a ház­ból kitámolygó volt élettársát el­hurcolta, majd agyonlőtte, utána magával is végzett. A helyszín, a Forgó-tanya ma is olyan, mint húsz éve, a történ­tek után. Néhány fal még áll, itt- ott égett rongyok, megperzselt fém- és fadarabok utalnak a tűz pótkocsis teherautóba az M7-es autópályán. A sofőrt súlyos, élet- veszélyes sérülésekkel szállítot­ták kórházba. Ugyancsak szom­baton házfalnak ütközött egy rendőrautó a főváros VIII. kerü­letében, a Teleki téren. A kerületi kapitányság rendőre szolgálat­teljesítés közben, megkülönböz­tető jelzés használata nélkül szen­vedte el a balesetet, amelyben megsérült. Tegnap pedig egy rendőrségi csapatszállító jármű és egy sze­mélyautó ütközött Borsod-Abaúj- Zemplén megyében, Sajószent- péter és Kazincbarcika között. A A főként küszökből, keszegek­ből és pontyokból álló zsákmányt jól jellemzi, hogy Révai Gábor balatonedericsi horgász a felnőtt férfi kategóriában 1890 grammnyi fogással szerezte meg a győztes cí­met, míg a legnagyobb halért járó különdíjat egy 1040 grammos pél­dányért Illés Mihály szepezdi hor­gász kapta meg. A Balaton déli partján lévő horgászegyesületek nem érezték annyira magukénak a versenyt, mint az északi partiak, a déli oldal ugyanis jóval kevesebb helyszínnel és nevezővel képvisel­tette magát. A szervezők mindezek ellenére nem adják fel. Szakái Tamás, a Ba­pusztítására. A közelben lakók azt mondják, senki nem akar ott lak­ni. A Délmagyarország munkatár­sa januárban a helyszínen járt. Mint akkor írta, Csengéién sokan tartanak L. János kiszabadulásá­tól. Mindenki emlékszik a nyolc áldozatot követelő bűncselek­ményre, de nem szívesen beszél­nek róla. Pedig a többség már azt is tudja, hogy a férfi a falutól, sőt a gyilkosságok helyszínétől alig pár száz méterre, egy tanyán akar lete­lepedni. Az utcán szinte kivétel nélkül mindenki azt mondta, azért félnek, mert L. János 17 (!) éve a Zsaru magazinnak adott in­terjújában kijelentette: kiszabadu­lása után visszatér - és mindenki­vel leszámol. civil autó vezetője életét vesztette, a rendőrségi jármű sofőrje köny- nyebben megsérült. Székkutasnál tegnap életét vesztette az a 25 éves férfi, aki tisz­tázatlan körülmények között le­sodródott az úttestről a 47-es fő­úton. A gépkocsi feltehetőleg többször megfordult a tengelye körül, majd a közeli szántóföldön állt meg, s kigyulladt. A mentők a jármű vezetőjét a gépkocsiból ki­esve találták meg. Szintén tegnap az MO-s autópá­lya cinkotai lehajtójánál meghalt egy 42 éves férfi, amikor kocsijával a szalagkorlátnak ütközött. latoni Halászati Zrt. turisztikai ve­zetője, az I. Nagy-Balatoni Hor­gászverseny fő szervezője lapunk­nak elmondta, hogy jövőre is meg­rendezik a találkozót. A kedvezőbb fogási esélyek érdekében várható­lag több helyen, hosszabb ideig tart, és csónakos horgászverseny- nyel is kiegészül a program. Idő­pontját vagy a balatoni szezonkez­déshez, vagy a megépülő MotoGP- pálya futamaihoz igazítják majd. A versenyről távol maradottak pedig az időjárás-előrejelzés alap­ján abban reménykedtek, hogy va­sárnap napos, szélmentes idő lesz a Balatonnál, így megnő a halak ét­vágya. Nekik lett igazuk. Eredmény S FrF.nr.RB________________ Országos kampányba kezd az MSZP az elmúlt két év ered­ményeinek megismertetéséért. Nyakó István szóvivő szerint az idén már láthatók és kéz­zelfoghatók a gazdasági ered­mények. Melyik országban? Drogcsempész Kelenföldén Több mint egy kilogramm kokaint találtak a Kelenföldi vasútállo­máson a Vám- és Pénzügyőr­ség munkatársai egy férfi poggyászában, aki néhány he­te szabadult hatéves börtön- büntetéséből. Ezúttal tíz évet is kaphat. (MTI) Lopott autókat talált a rendőrség Kilenc lopott autót talált a rendőr­ség, amikor egy bűnügyi akció során harmincnégy budapesti autóbontót vizsgált át és mint­egy húszezer gépjármű rend­számát ellenőrizte. Egy esetben helyszíni bírságot szabtak ki, tizenegy alkalommal szabály­sértési feljelentést, négy eset­ben büntető feljelentést tettek a rendőrök. Az ellenőrzés al­kalmával két körözött személyt is elfogtak. (MTI) Sárgarépa a lett iskolákban Hamarosan sárgarépa-automa­tákkal látják el a lett iskolákat. A gép 9 dekás csomagokban árusítja majd a sárgarépát, de lehet, hogy hamarosan más zöldségfélékkel is bővül a kí­nálat. A lett iskolákban már csaknem két éve tilos cukro­zott üdítőt, rágógumit és más egészségtelen nassolnivalót kínálni a diákoknak. (MTI) Elsüllyedt egy hajó A viharos szélben elsüllyedt az orosz, ötezer tonnás Tolsztoj teherszállító szombaton a Fe­kete-tengeren, Bulgária partja­inál. A hajó nem adott le vész­jelzést, a bolgár hatóságokat egy orosz műholdközpont ria­dóztatta. A tízfőnyi legénység két tagjának sikerült partot ér­nie, a többieket keresik. (MN) Elfogtak két emberrablót A szudáni hadsereg megölt hat embert és elfogott kettőt azok közül, akik a múlt héten elra­boltak 11 európai turistát és nyolc egyiptomi kísérőt Egyip­tomban. A katonák egy Líbiá­val határos sivatagi térséget fé­sültek át, amikor észrevették egy fehér terepjárót nyolc fegy­veressel. A túszokat 35 másik fegyveres tartja fogva. (MTI) Autonómia és együttműködés Magyarok a Kárpát-medencében - autonómia és együttműkö­dés címmel október 1-jén, szerdán hat órakor tartja kö­vetkező rendezvényét a Nem­zeti Fórum Egyesület Kölcsey Köre a Polgárok Házában (Bu­dapest, VIII. Visi Imre u. 6.). Bevezetőt mond Lezsák Sán­dor, az Országgyűlés alelnöke, előadást tart Martonyi János, az Orbán-kormány külügymi­nisztere. Hozzászólók: Nógrá­di György biztonságpolitikai szakértő, a Corvinus Egyetem tanszékvezetője és Pordány László, az Antall- és az Orbán- kormány nagykövete. (MN) Nyerőszámok Ötös lottó: 33,45,57,73,88. Joker­szám: 239 540. Hatos lottó: 7, 9,19,29,39,45. (MTI) Minisztériumi megszorítások- Higgye el, államtitkár úr, nem ellenzéki szabotázs, egyszerűen máso­dikéig nem kapunk több vécépapírt. szmodis imre rajza Nyomozhatnak az ügyvéd után is Ügyvédi visszaélés miatt is nyomozhatnak Pókaszepetken, ahol a Szent Marcella idősotthon egyik lakójának két, ötmillió forin­tot érő ingatlana eddig tisztázatlan körülmények között az in­tézmény igazgatójának tulajdonába került. Rendőrautók balesetei Életüket vesztették a vétlen személygépkocsiban utazók Négyen haltak meg a 6-os úton, a Szekszárd mellett történt karambolban fotö: mti/kiss Dániel Csalódtak a horgászok A vártnál kevesebben indultak a balatoni versenyen

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék