Magyar Nép, 1928 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1928-01-07 / 1. szám

486S7« Vili. évfolyam 1. szám Cluj-Ko!ozsvár, 1928 január 7. MAGYAR NÉP KÉPES HETI LAP ■tFjyfbjpjjfjjZ Előfizetési árak: Egész évre 170'— L., félévre 95'— L Egyes szám ára 4’— L. Külföldre egész évre 270 — L. FŐSZERKESZTŐ: GYALLAY DOMOKOS Szerkesztőség és kiadóhivatal; Strada Baron L. Pop (volt Brassai-utca) 5. szám Megjelenik minden szombaton Az Idő-folyó hid/ári! Idő folyamának ragadó a sodra. Búbánatos árja harsog kavarogva. Fölölte a hídon lányok és legények, Oregszeren élő, bogashajú vének. Ekemarta kezű, erős gazda-ember. Nézik a víz sodrát, — zúgó, mint a tenger, — Elfúlva szemlélik, dacosan, vitézül, Hogy az O-esztendő-hajó útra készül. Szennyes habok árján nincs parányi gázló, Kapitány kezében meglobog a zászló; Indulóra kürtjét búgva megfuvintja. Magyar ember könnyét fel vaj, ki szárítja 7 De már kelet felől kél a nap sugára — Táltoscsillag fénye erőtelen, sárga S folyam felvégéről nagy fénybe borúivá A vizet új hajó cifra orra túrja. Hajó kapitánya zordon végrehajtó. Otthon sincs már otthon, tárva áll az ajtó, Oép, bútor és borjú, bankók ezre, száza. Veríték-gyümölcse hajóra málházva. Mire volt a vetés, mire volt a szántás 7 Mit eszik a gyermek, ha nincs Isten-áldás 7 Tüzelőfa, élet, meleg párna, paplan ? Elvették adóba; viszik óuhatailan ... Jön az ÚJ ESZTENDŐ nagytilkú hajója. Mit hoz vájjon: csak az Isten mondhatója 7 Lesz benne köszönet? — kutatja az elme, — Lesz, hogy a magyar itt boldogságát lelje?... Vagy ez is ragadoz, akárcsak a többi S Erdély munkás népét még mélyebbre dönti 7 ... Uram isten, add, hogy éljünk friss kalácson S a magyar a múltnál jobb esztendőt lásson! Hegedő*.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék