Magyar Nép, 1935 (15. évfolyam, 1-52. szám)

1935-01-05 / 1. szám

XV. évfolyam L szám. Cluj-Kolozsvár, 1935. január 6. MAGYAR NÉP KÉPES HETILAP Előfizetés! árak: •gésa érre ISO.— L», félévre 86.— L. | Egyes szám ára 4.— L. Külföldre egész évre 250.— L. FŐSZERKESZTŐ: GYALLAY DOMOKOS Szerkesztőség és kiadóhivatal: I Strada Baron L. Pop (v. Brassal-utea) 5. szám. Megjelenik minden szombaton. Ufesziendő küszöbén 1934 szól 1935-höz. Én a rémek rémét láncok közt tartottam, Háborút a földre nem szabadítottam. Ha verte is balsora vén föld árva népét, Vérbe nem mártottam a világnak képét. Átadom most néked ezt a dühös sárkányt, Vigyázz: ez a vén föld né szenvedjen hátrányt, Tartsd kemény láncok közt s ha legyőzni bírod, A békét a világ homlokára irod. Cenzurat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék