Magyar Nép, 1938 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1938-01-08 / 1. szám

xyIli. évfolyam, 1. szám. , j GENZUHAT 1938. január 8« MAGYAR NÉP KÉPES HtTIlAP ißzßjfaö# Előfizetési áruk: egész évre 150— L., félévre S5.— L. Egyes szám ára 4.— L. Külföldre egész évre 250— L. FELELŐS SZEKKESZTŐ: GYALLAY DOMOKOS Szerkesztőség és kiadóhivatali CLUJ, Strada Baron L. Pop 5. szám. Megjelenik minden szoniOaton. Oeszíendő számvetése♦ Asszony: Mit csinálsz, emberem? Gazda: Az óesztendő számvetését mérlegelem. Asszony: Aztán hogy mutatkozik a mérleg? Nyertünk-e, vagy vesztettünk? V-: Gazda: Egy dologban nagyot nyertünk, feleség! A választásokon, megsokszoroztuk ■ u magyar becsületei.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék