Magyar Nép, 1939 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1939-01-07 / 1. szám

XIX. évfolyam, 1. szám. Înregistrat sub No. 3728. 9/V. 1938. S. 111. 1939. január MAGYAR MER Ov o w<t vWvVV at KÉPES HETHAP ffiifaftHEa# Előfizetési árak: egész évre 150 __L., félévre 85.— L. Egyes szám ára 4.— L. Külföldre egész évre 250.— L. Laptulajdonos: Magyar Nép R. T. Főszerkesztő: Gyallay Domokos. Felelős szerkesztő és ügyv. igazgató: dr. Szász Ferenc. Szerkesztőség és kiadóbivatai: CLUJ, Strada Baron L. Pop 5. szám. Megjelenik minden szombaton. A nagy császár szülőföldje. Korzika szigetéről sok szó esik a világ­sajtóban. Az olaszok magukénak követelik, a franciák szívósan ragaszkodnak hozzá. La­kossága csaknem teljesen olasz. Földje sivár és csupán hadászati jelentőség-e nagy. Közel negyedmillió lakója nehéz gazdasági viszo­nyok között él. Egyedül a tenger nyújt lehe­tőséget a megélhetésre és részben a magas hegyein végighúzódó legelők. Franciaország­tól délre, nem messze az olasz partoktól te­rül el. Fővárosa Ajaccio, arról nevezetes, hogy itt született a franciák világhírű csá­szára, Napoleon. Amint az utazó közel ér Ajacciohoz, re­mek kép tárul elébe. A kikötő mögött félkör­ben húzódó hatalmas hegység védi Napoleon szülővárosát és a havasok illatát hozza felénk a szél. A száműzött Napoleon mondta egyik barátjának, hogy a tengeren járva „hazámat bárhol felismerném, behunyt szemmel is. arról az édes rozmaringillatról, amelyet he­gyei ről hoz le a szél“. Ajaccio, Napoleon szülővárosa nem sok­kal nagyobb Tordánál. Csendes kikötő, tele régi utcákkal és házakkal, amiknek minden köve a nagy korzikai emlékét idézi. Napoleon szülőházában ma is látható bölcsője, itt van­nak régi bútorai és azok az emléktárgyai is, amiket anyjának küldött hadjárataiból. Ugyancsak Ajaccioban vannak eltemetve Napoleon szülői. Ajaccioból kis hegyi vasút vezet a szige­Korzikai tájkép.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék