Magyar Nép, 1940 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1940-01-06 / 1. szám

XX. évfolyam, 1. szalu. 1940. JANUÁR 6. înregistrai sub No. 3728. »/V. 1938. S. Ili. MAGYAR NÉP Előfizetési árak: Egész évre 150 lej, félévre 85 lej. Egyes szám ára 4.— lej. Külföldre egész évre 250.— lej. Főszerkesztő: GYALLAY DOMOKOS Felelős szerkesztő és ügyvezető igazgató Dr. SZÁSZ FERENC Megjelenik minfien szombaton. Laptulajdonos: MAGYAR NÉP R.-T. Szerkesztőség és kiadóhivatal: CLUJ, STR. BARON L. POP 5. SZÁM. Újévi látomás. „ Es mikor felemelte kezét a Gonosz az új esztendő ellen is, hogy azt is el­pusztítsa, megelégelő az Un a veszedelmet, küldi az o angyalát és monda a gonosznak , ki a népet öli vala : Elég immár, hagyd el. " , # ( rroleTak konyu&J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék