Bartalus István: Magyar népdalok - Egyetemes gyűjtemény V. (Budapest, 1895)

J - Jaj, de búsan harangoznak

ft AJ, DE BÚSAN HARANGOZNAK TARJÁNBAN. i. 1. Jaj de bú-san ha-ran-gőz-nak Tar - ján - ban, El - her-radt a Pesti könyvnyomda részvény-társaság* metszése és nyomása. 585 leg - szebb le-gény bú - bá - ja. Há - rom ga-lamb huz - za azt a ba - ran - got, TJgy te - me - tik a ne - gye - dik

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék