Magyar Nyelvőr – 17. évfolyam – 1888.

pr.JOLNAI yiLMOS tanár könyvtárából. MAGYAR NYELVŐR. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL, SZERKESZTI S KIADJA SZARVAS GÁBOR. XVII. KÖTET. BUDAPEST 1888 HORNYÁNSZKY VIKTOR SAJTÓJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék