Magyar Nyelvőr – 20. évfolyam – 1891.

pr. JoLNAI yiLMOS tanár könyvtárából. MAGYAR NYELVŐR. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI B I Z O T T S A G A N A K MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI S KIADJA SZARVAS GÁBOR. XX. KÖTET. BUDAPEST 1891 HORNYÁNSZKY VIKTOR SAJTÓJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék