Magyar Nyelvőr – 29. évfolyam – 1900.

MAGYAR NYELVŐR. MEGINDÍTOTTA SZARVAS GÁBOR A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI S KIADJA SIMONYI ZSIGMOND, XXIX. KÖTET. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM ÍROD. ÉS NYOMDAI R. T. KÖNYVNYOMDÁJA. 1900.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék