Magyar Nyelvőr – 33. évfolyam – 1904.

MAGYAR NYELVŐR. MEGINDÍTOTTA SZARVAS GÁBOR. A MAGIAK TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL' SZERKESZTI SIMONYI ZSIGMOND. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. XXXIII. KÖTET. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KÖNYVNYOMDÁJA. 1904.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék