Magyar Nyelvőr – 55. évfolyam – 1926.

Körösi Sándor: Imprezárió 93 Schtvartz Ármin: Az egységes nyomdai helyesírás ._ 93 B.J.: APesti Hirlap szópályázata 120,147 Körösi Sándor: Szuggesztió meg beste lélek 124 Kardos Albert: Két ágy van eiadó 125 L.M.: Pénzítő osztály _ 126 oldat R. L. : Olvasás közben ... 126 Zolnai Gyula: Az o magánhangzó megnyúlásaihoz 146 Kardos Albert: Milyen időhatározó „Három éve", „egy hete"?... „, 150 — Egy kapában 151 B. J. : Matyókok és ormán parasz­tok ... 151 Magyarázatok. Simonyi Zsigmond levele a magyar Spitzer Leó: Beráber 96 nyelv sajátosságairól 25 Vyda Imre-: Zabhegyezés ... 96 Beke Ödön: Vérmes ... ... 26 Kner Izidor: Adatok a gyermek­Spitzer Leó: Gombát mit evett 28 nyelvhez ... ... ... ... ... 96 Körösi S.: Egészséges mint a makk 30 Kertéíz Manó: Kádas kalmár ... 126 Kolozsi Lajos: Higgad 31 — Vespecsenye ... ... 127 Rubinyi Mózes: Egy metafora ván- Kolozsi Lajos: Jókai tájszavaihoz 127 dorlásához ... 31 Radványi Sándor: Szabolcsmegyei Schumacher Sándor: Básalamán... 31 tájszók ... ... — 128 R. M.: Mikor a nép urasan beszél 31 Vyda Imre: A Hadúr szó eredetéről 152 P. B. Radványi Sándor: A gyer- Balassa József: Rivalda ... ... ... 153 meknyelv szóalkotása 32 Beke Ödön: Az elvonások egy faj­Beke Ödön: Ide és oda 32 tájáról ... 154 P. J. : Móricz Zsigmond népnyelvi Vyda Imre, Zolnai Vilmos : Meg­megjegyzései... i 61 jegyzések Móricz Zs. népnyelvi A török írás reformja 62 megjegyzéseire ... ... 155 Prohászka János: Se füle, se farka 63 Barcsai Károly: Szeged vidéki szó­Kolozsi Lajos: Derhenő G4 kincs 156 Beke Ödön : Képzők és ragok ... 94 Üzenetek 64 Prohászka János: Kamó, kampó... 95 Helyreigazítások, sajtóhiba ... 32, 128 Szómutató. baráber 96 hajmeresztő 22 Ormánság 151 barkács 149 hambár 62 öklendezés 25 básalamán 31 hátborzongató 22 ördög 99 bcderrintett 128 higgad 31 palánk 132 behajózás 58 huja 147 pamacs 132 beneméri 128 ide 32 pászta, pásztás 132 bérdallás 148 imprezárió 93 patécs 133 beste jelek 124 isten 99 pej 133 bizgat 62 járgány 62 pénzítő osztály 126 burvány, bur­kádas kalmár 126 pepeskél 128 ványlik 131 kaláka 62 perzsa, Perzsia 133 condra 62 kamó, kampó 95 petecs, petécs 133 csámborog 62 kanászka 128 petrezselyem 133 derhenő 64 kapa, egy piciny 133 egészséges, mint kapában 151 piha 133 a makk 30 kihajózás 58 pillér 133 egyenest 59 kipiskó 128 pincsi 133 fekilrá 92 leépít 58 pinyol 133 fitty 62 loncol 128 pipi 133 garaboncos 149 magázás 102 pipite 133 gebés, gebris 128 „matyókok" 151 piri piri 133 gombát mit evett 28 mélyítés 57 pisál 134 gügyü 148 mire 60 pistul 128 Hadak útja 43 oda 32 pisztoly 134 Hadúr 152 okoz 24 pocsolya 134 hajcihel 149 orj 62 pompa 134 portestráng 134 prés 134 prófont 134 rakodik, rakódik 19 rivalda 153 sánta, santala 31 sáralkatú ember 31 se füle, se farka 63 sustyák 128 szerez 24 szotty 62, 155 szuggesztió 124 táltos 35,70 tupis 128 van eladó 125, 137 vérmes 26 vespecsenye .127 viszonthallásra 9 vizitke 128 zabhegyezés 90 zárkozott, zárkózott 147 zenebona 149 zuborog 62 zűzaj 149

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék