Magyar Nyelvőr – 63. évfolyam – 1934.

Értekezések, önálló cikkek - Balassa József: A szavak halála a magyar nyelvben

TARTALOMJEGYZÉK. Értekezések, önálló cikkek. Balassa József: A szavak halála a magyar nyelvben .... 1 Setála Emil hetvenéves 25 A magyar és francia nyelv kölcsönös hatása . . 33 A török nyelvújítás .. 41 Vikár Béla hetvenötéves 48 A magyar nyelvjárások 89 A fonológia és a nyelvjárások tanulmányozása . . 107 Beke Ödön: A magyar szóképzés történetéhez. II 22 Néhány szavunk történetéhez 44 Két régi növénynév . . 84 Tájszómagyarázatok 111 Erdödi József: A finnugorok és indogermánok érintkezési helyé­nek meghatározásához 118 Fokos Dávid: Az és kötőszó eredete 14 A melléknévi jelző szórendje 35, 71 Párhuzamos jelentésfejlődések 116 Wik'lund K. B 125 Kallós Zsigmond: Ámul-bámul 119 Kertész Manó: Jövevényszavainkról 8 Roppant 65 Szómagyarázatok 105 Widder Salamon: A héber nyelvújítás 42 Zoinay Vilmos: A magyar kártyáról 7 (s Irodalom. Liber Semisaecularis Societatis Fenno-ugricae. (Fokos Dávid) . . . 26 Josef Trostler: Die Anfánge der ungarischen Persönlichkeitsdich­tung. (Zsoldos Jenő) • 27 A magyarság néprajza. I. (B. J.) 49 Ludwig Kari: Hugó Schuchardt und die ungarische Sprachwissen­schatt. (B. J.) 50 Weörös Gyula: Magyar-finn zsebszótár. (B. J.) 50 Két előadás. Szabolcsi Bence: A magyar népzene keleti vonatkozásai (Tóth Aladár) — Kallós Zsigmond: Csaba monda, székely kérdés, ősvallás. 50 Tunkelo-emlékkönyv. (Beke Ödön) 93 Björn Collinder: Indo-uralisches Sprachgut. (Erdödi József) . . . • 94 Konrád Nieisen: Lappisk Ordbok. (Beke Ödön) 126 Beke Gdön: Texte zur Religion der Osttscheremissen 12(> Doktori értekezések. (B. J.) 127 A tények védelmezésére. Collinder válasza .- 127 Könvvek és lolvóiratok .. .. 53, 96, 128

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék