Magyar Nyelvőr – 63. évfolyam – 1934.

Értekezések, önálló cikkek - Balassa József: A szavak halála a magyar nyelvben

Nyelvművelés. Kardos Albett: A felkapott tényleg 28 Balassa József: Az idegen sza­vak használata 29 Gedő György, Varga József: Adatok a diáknyelvhez . . 29 Drogista vagy drogszerész . . 29 B. J.: Nyelvünk ügye. (Nékám Lajos elnöki beszéde) . . .. 53 Prohászka János: Móra Ferenc nyelvéhez 54 B. J.: Piszölös 55 J. S.: A csengő kalauz . . . . 55 B. J.: Miért érme a tantusz. Lejtmenti utazás 55 Jozefovics Sári: Üj fodrászmű­nyelv 55 Kifőzés vagy étkező . . 56 Zsoldos Jenő: Mikes-tallózás 1821-ből 56 B. J.: Divatszók 96 Olvasás közben 97 Sziklay János: A résztvevők . . 97 Jozefovics Sári: Iparosok be­széde 97 D. Sz.: Ifjúsági nyelvművelő egyesület 98 Dénes Szilárd: Műfa 129 B. J.: Ősbemutató 129 Vacak és vacok 130 Ahol hiányzik a «nem» szócska 130 - B. J. Olvasás közben . . . . 130 Fényes Mór: A névelő személy­név előtt ". 130 Magyarázatok. Beke Ödön: Szláv eredetű nö­vény- és állatneveinkhez .. 30 T. T. J.: A Szent Patrieius Purgatóriumáról való Histó­riának forrása 31 Zolnay Vilmos: Pótlások .. .. 31 Szimonidesz Lajos: Aki téged kővel dob, dobd vissza ke­nyérrel 57 Oravecz Ödön: Az erény—-rény szó történetéhez 59 Fokos Dávid: Az és kötőszó ere­detéhez 60 Tősgyökeres 60 Harmadfű ló 61 Beke Ödön: ív és íj 61 B. ö. Sivó-homok 62 Sudárfa 62 Bimbó . . .. 62 Örv 63 Turóczi-Trostler József: Vesz­prém — Weissbrunn . . .. 63 Edelstein Bertalan: Ad-vesz . . 63 Kertész Manó: Gyula 98 Tajtékpipa 98 A had cselédje . . . . 99 Fokos Dávid: Gyötör . . . . 100 Beke Ödön: Névutóink és hatá­rozóragjaink történetéhez . . 101 B. J.: Acatoló 102 Jozefovics Sári, Sz. J : Adatok a gyermeknyelvhez . . . . 102 Válasz kérdésekre 103 Kelemen Béla, Zolnay Vilmos: Pótlások . . .. • 103 Beke Ödön: Rejtélyes szó egy régi magyar levélben . . . . 131 Fekély 131 Gunda Béla: Górált fénycsodák 131 Beke ö., S.-Sch, B., Radvány Sándor: Pótlások 132 Szómutató. acatoló 102 ad-vesz 63 ámul, bámul 119 ármádia 12 bajfű, bájfű 84 bimbó 62 botfülű 103 bucc 111 cika 112 cseléd 100 csipnye, csitnye 132 csirmessig 112 drogista, drog­szerész 29 ebacsku 112 egyeledik, egverles 113 elejét veszi 105 ellenáll 106 emberöltő 46 erény 59 és 14, 60 étkező 56 faraszja 131 farkas 116 fekély 131 fokozni 113 fulák 85 gánnyo 113 górált 131 gyötör 101

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék