Magyar Nyelvőr – 65. évfolyam – 1936.

Értekezések, önálló cikkek - Kertész Manó: Scerelmes bratym

TARTALOMJEGYZÉK. Balassa József: Beke Ödön: Dénes Szilárd: Erdödi József: Fokos Dávid: Gál Kelemen: Kallós Ede: Kallós Zsigmond: Kalmár Elek: Kardos Albert: Kertcsz Manó: Knöpfler I.ászló: Kúnos Ignác: Moór Elemér: Munkácsi Bernát: Rubinyi Mózes: Steinitz Wolfgang. Turóczi-Trostler József: Vikár Béla: Értekezések, önálló cikkek. Budenz József (1836—1892) 33 A magyar és finn nyelv Amerikában 103 A magyar nyelvjárások újabb irodalma 143 Üjabb tájszómagyarázatok, III 10 A történeti mondáttanhoz 80 Viszont 91 Finnugor-indogermán igetövek 124 A jelzők sorrendje 3 Felelet az eldöntendő kérdésre 77 Egy hibáztatott tagadó szerkezet 143 Budenz első nyelvtanítója 4 S Forma és alak 8 Jelbeszéd nyomai a magyar 10. századból IV 19 Uhug 118 Kerek erdő 83 Budenz József és Lugossy József 43 Scerelmes bratvm 1 Süt 73 Élek a gyanúperrel 101 Konyhai magyarság 133 A magyar és vogul kérdőmondat szórendje 16, 95,121, 148 A magyar ég ige etimológiájához 126 Budenz József és törökföldi tanulmányutam 62 Hont és Pázmány •" 8, 88 Budenzsereklyék 51, 107, 136 Irodalmunk és a finnugor nyelvhasonlítás 83 Magánhangzóilleszkedés az osztjákban 14 Világirodalom magyar ponyván 11­Budenz és a Kalevala 67

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék