Magyar Nyelvőr – 65. évfolyam – 1936.

Értekezések, önálló cikkek - Fokos Dávid: A jelzők sorrendje

Gyászjelentés, Kosztolányi Dezső (Balassa József) Irodalom. István Pap: Piano d'un Atlante Linguistico Ungherese. — Pap István: A területi elvek és a magyar nyelvjárások (Balassa József) 22 Yégh József: Adalékok a rokonértelmű szavak keletkezéséhez (K. M.) 24 Világirodalmi Lexikon (Elek Oszkár) 24 Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft (Beke Ödön) 25 Szécsi Ferenc: Idegen szavak nagy szótára (B. J.) 26 Budenz-emlékek 69 Budenz József centenáriuma 99 Budenz József emlékezete 127 A magyar Kalevala jubileumi kiadása 128 Max Vasmer: Beitráge zur historischen Völkerkunde Osteuropas (Beke Ödönj 152 Könyvek és folyóiratok 26, 128, 154 Nyelvművelés. Szótározatlan szók (Kardos Albert) 27, 130 Könyvcsárda, sajtforrás (Joze­fovics Sári) 27 Két és többfejü alkalmazottak (Jozefovics Sári) . 28 Kürti (Gáli István) 28 Olimpia vagy olimpiász? (B.J.) 131 Gyermeknyelvőr (Kardos Al­bert) 131 Csokonai s az ís (Kardos Al­bert) 155 Magyarázatok. Kőkori emlékek a népnyelvben Ahol a madár sem jár (Vidor (Beke Ödön) 28 Pál) 31 Penész, penészes (Beke Ödön) 29 Den)gál (KMóa £de ) m Állatneveink történetéhez / D , w ,.. Fakadék. — Báb. — Bánya. — (Beke Ödön) 29 T­T. . - -o /D F Ludvaj. — Haj és héj. — Lj szo-e vagy regír (Beke Ödön) Csécskés (Beke Ödön) .... 156 Fél szemmel (Fokos Dávid) .. 30 Éré z- ~ A tö bbes szám. — Hó, A nyelvújítás állat- és növény- hó-nap (Fokos Dávid) 157 neveihez (Beke Ödön) ... 30 Láng (Knöpfler László) 158 Algebrázni (Zsoldos Jenő) . . 30 Szikkad (Beke Ö.) 159

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék