Magyar Nyelvőr – 75. évfolyam – 1951.

A MAGYAR NYELVŐR DOLGOZÓTÁRSAI 1951-BEN Angyal Endre Gál István Nyíri Antal Balázs János Gáldi László Oldal Géza Bárdos Sándor G(itárfi) Z(oilltán) Országh László N. Bartha Károly Goda Géza P,ais Dezső Beke Ödön Gunda Béla Prohászka János Benlkő Loránd Hajdú Péter Révay József Bókja László Berezeg Gyula Rideg Sándor t Briill Emánuel Hunya Isitván Rubinyi Mózes Csaba József Jakab Ernő Sásdi Sándor Csatkai Endre I. A. Kairov Schreiber Sándor Csefkó Gyula t Kallós Ede + Simonyi Zsigmond Deme László Kálmán Béla Soltész Katalin Dénes Szilárd Kamjén István Szabó József Dénes Veronika Karinthy Ferenc Szem ere Gyula Domokos Sámuel Kniezsa István Szyl Miklós Dömötör Sándor Kócsi - László Takács Etel Elekfi László Kovács Ferenc Teiegdi Zsigmond Erdődi József Komáromi Jenő Tikos Béla Fábián Pál Lakó György Uray Géza H. Fekete Péter Lőrincze Lajos Veres Péter Figura Károly Mészöly Gedeon Zolnai Béla Földessy Gyula Mikola Gyula Zsoldos Jenő fe-íf © 01 tSl^J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék